Revista Art-emis
?i-n 2014 o s? fie vrai?te PDF Imprimare Email
  
Duminică, 05 Ianuarie 2014 18:59

Revelion 2014La miezul nop?ii, la trecerea între ani, Loredana, cu trupa ei de colora?i, cânta „Sanie cu zurg?l?i”! Dar de unde sanie, cai ?i zurg?l?i într-o noapte cald?, ca de prim?var?, f?r? pic de z?pad?? Îns? românii n-au luat în seam? natura nepotrivit?, ei s-au comportat ca pe vreme dedulcit? de nea. S-au îmbulzit pe str?zi ?i se b?teau cu bulg?ri imaginari. S-au f?cut c? lucreaz?, adic? au petrecut cum numai ei ?tiu s-o fac?! Or fi românii repeten?i la multe capitole, dar la petreceri sunt tare pricepu?i. Poate a?i auzit ce s-a întâmplat la Palatul Parlamentului, unde timp de 36 de ore, 300 de oameni au trudit s? împodobeasc? saloanele în decorul anilor ’20. Dar nu de la noi, din America. Fiindc? nebunia s-a numit a?a: „Visul American la Casa Poporului”! Na, s-a bifat incredibilul! ?i când? În noaptea de revelion. ?i unde? În Casa lui Dracula. Cic? e pentru prima oar?, dar o s-o facem ?i mai lat?, alt?dat?. A fost doar înc?lzirea. De?i nu a fost un revelion oarecare, a fost un „Revelion de lux”, pus sub genericul Marele Gatsby, cu inten?ia de a reface atmosfera anilor ’20, cu ?inut? obligatorie de epoc?! N-a fost a?a, fiindc? unii erau îmbr?ca?i ?i cu geac?, fâ? ?i alte plastice. Iar al?ii î?i expuneau burdihanele ?i mutrele slinoase! Cic?, tot repeta reportera de la Realitatea TV, au fost 1.200 persoane, servite cu 150 de preparate ?i 40 de feluri de vinuri. Toat? s?pt?mâna anterioar? au „vuit” firmele ora?ului de atâta lucru pentru toaletele ?oapelor, s-au golit magazinele de papioane, s? fie ?apinarii în stil Gatsby. Bine c? nu s-au gândit s? fie la stil Dracula, s? le r?mân? ?eapa în fund! Deci nici de revelion ale?ii nu au vrut s? fie în rând cu lumea!

To?i s-au întrecut s? organizeze un Revelion cum nu s-a mai v?zut. Unii s-au ?i ciom?git, s-au spart ?i capete, dar în alt? parte, unde s-au confundat papioanele. Multe nu ?tiu ei, românii, sau nu vor s? ?tie, dar la organizat petreceri nu-i întrece nimeni! I-a ajuns vorba lui Ion Creang?: „D?, Domane, s? fie în fiecare zi s?rb?toare, numai sâmb?ta ?i duminica, nunt? ?i praznic!” Iat? ceva ce nu s-a mai v?zut, ?ara distrac?iilor. La Vanghelion, adic? la „Romexpo”, unde a organizat Vanghelie o mas? pentru 6.000 de guri, alte burdihane, cu al lui Vanghelie în frunte, s? nu-l mai recuno?ti, cu o urare la miezul nop?ii, cic? s? l?s?m relele în urm?, s? uit?m tot ce a fost r?u ?i urât, adic? s?-l uitam pe B?sescu, a spus el, ?i s? ne gândim la un alt pre?edinte ?i la un guvern puternic, care s? ne duc? pe culmi de progres!Nu mai vorbesc de focurile de artificii! Ziceai c? a luat foc cerul. Sigur, nu era greu s? se mai vad? ?i cerul colorat, dup? atâtea zile de vreme cenu?ie. ?i trecerea dintre ani a fost cumplit de cenu?ie, probabil c? natura n-a ?inut seama c? românii se bucur? c? scap? de un an nenorocit ?i intr? în altul ?i mai... sau la fel de..., a?a cum cânta în Pia?a Constitu?iei solistul Puya:„?i în 2014/ O s? fie vrai?te”.

?i la Pia?a Constitu?iei ?i la Pia?a Revolu?iei au fost dou? spectacole-maraton, în care au evoluat noile vedete ale muzicii tinere, talente deosebite, care imitau în draci muzica american?. Pân? acum nici nu auzisem de Puya, Max, Sore, Conect-R, Smiley, Cabron ?i al?i necunoscu?i (pentru mine), dar vedete în ?ar?, care se întrec în ?ipete cât mai rafinate ?i complexe, cu dansatori pe lâng? ele, dup? modelul vedetelor americane. Solistul cel mai în vog? aici pare a fi, dup? fluier?turi ?i chiuituri, Smiley, care are o voce pi?ig?iat?, ca de scapete, cu melodii rap, foarte contorsionate. Dominant? nu este îns? melodia, ci textul, versurile despre via?a politic?, despre maidanezi, despre b?g?cio?i, despre bani, ?i Puya, ?i Smiley, au cântece populare despre „money, money”, cum zice Liza Minnelli, în general sunt texte sociale, revendicative, de tipul Pa?urc?. Românii iubesc nespus revolu?ia, sunt revolu?ionari, mereu cu gândul la baricade, au baricada în sânge, chiar ?i în noaptea de Revelion.

Evident, ei au f?cut revolu?ia pe strad? ?i iubesc strada. Miezul nop?ii era plin de ei. Tot centrul Bucure?tilor era o promenad? ca la revolu?ie. Unii chiar ziceau: „Bre, când mai punem de-o revolu?ie!” ?i abia ce s-a terminat ultima, cu Declara?ia de la Bucure?ti din 21 decembrie 2013. Cic? vor urma ?i altele. O avalan?? de declara?ii! Sunt vorbe memorabile, istorice, precum cea lansat? de Dan Iosif: „Bre, când mai punem de-o grev? a foamei?” Textierii au mult de lucru.

Dar trebuie s? remarc?m ce impact are muzica, muzica-manifest, iar la acest capitol romanii sunt foarte talenta?i, ?i cum muzica e un limbaj universal, u?or de imitat, toate vedetele produc în iure? copii... originale, autohtone, ale hit-urilor interna?ionale. Dar, nota bene, în timp ce la televizor, pe micile ecrane, nu s-a putut evita manelismul, pe strad?, la spectacolele amintite, nu a fost nici un pic de manelism, de ?ig?neal?, cu excep?ia b?ie?ilor din jurul Loredanei, îns? ?iganii cântau în stilul trupei lui Bregovici, foarte rafinat.

O noapte cenu?ie pe care românii au vrut s? o transforme într-un paradis terestru, colorat ?i vesel. ?i au reu?it. Oricum, spectacolele de artificii de la Parlament ?i Vanghelion s-au concurat vizibil, ca voturile duble sau triple ale aleg?torilor. M? bucur c? nu a fost nici un incident pe strad?, romanii au participat la Revelion cu mic cu mare, mul?i au venit cu copiii în c?rucioare sau în bra?e, foarte civilizat. N-am avut nici o clip? imaginea de mitoc?neal?, de?i erau ?i patibulari, ba ?i nebuni, care dansau ferici?i pe asfalt. Dar n-ar fi via?? f?r? nebunii satului. M? bucur c? ?i spectacolele au fost de mare ?inuta, cu instalatii, cu ecrane, ca la marile concerte. Desigur, nu e vina românilor c? la Bucure?ti înc? nu exist? un Times Square, dar e posibil, dac? Pasarel? Oprescu va candida la pre?edin?ie, s? avem o nou? promisiune cu un Times Square românesc! El e cu limbari?a, la Festivalul „Enescu” a promis Templul Muzicii. Ieri cineva ridicase un Turn Eiffel, de ce n-ar fi posibil ?i al doilea cel mai luminat loc de pe p?mânt?! Doar avem un precedent, Casa Poporului, o m?g?oaie la concuren?? cu Pentagonul! Aici orice e posibil. P?i Loredana nu e Madonna noastr?? A f?cut trecerea între ani cu o tob? atârnat? de gât ?i madonnizând-o pe Maria T?nase. De, e posibil ?i un a?a ghiveci c? doar suntem la Revelion! Puya ?i Max îl imitau în draci pe Biber, iar Sore pe Mariah Carey. Ce mai, a?a cum au spus Protevi?tii, un Supervilion magic. P?cat c? nu avem înc? nici o copie a lui Beyoncé, dar ni s-a promis c? la tembelionul urm?tor e ca ?i lansat?! Merit?, fiindc? public exist?, sigur, nu ca în Times Square, unde s-a adunat un milion de oameni de pe întreg p?mântul, dar tot au fost câteva sute de mii de bucure?teni la aceste spectacole, care au v?zut de ce sunt în stare ?apinarii, s? fac? la Pia?a Constitu?iei o instala?ie cum s-a pomenit numai la concertele date aici de Madonna ?i Lady Gaga.

S-a tras concluzia c? romanii s-au întrecut pe ei în?i?i. Cine nu crede c? românii sunt în stare ?i de a?a ceva? Pe ei petrecerile îi stimuleaz?. Cu cât vor fi mai multe petreceri, mai multe zile libere, mai mul?i porci t?ia?i, toate recordurile lumii sunt amenin?ate. Iac?t?, focurile de artificii, care au vrut s? întreac? Ziua Americii. Sau poate pe cele din Dubai, care deja a intrat în Cartea Recordurilor cu cel mai spectaculos foc de artificii din lume, de?i spectacolul nu a durat decât 6 minute. Al nostru a ?inut triplu. Nu e bine, mai trebuie scurtat. P?cat c? la petrecerea de la Parlament, cu ideea Marele Gatsby în fust?, nu l-au adus pe Leonardo di Caprio sau m?car pe Robert Redford, fiindc? mie mi-a pl?cut mai mult varianta lui John Clayton.

În speran?a c? to?i românii au chiuit ?i au deschis u?ile ?i ferestrele, s? lase s? le intre în cas? Anul Nou, în speran?a c? pe to?i i-a prins trecerea dintre ani cu bani în buzunare, ca sa fie tot anul boga?i, a?a cum în Ajun au mâncat un m?r, ca s? fie tot anul s?n?to?i, iar fetele nem?ritate au pus un fir de busuioc în ap? sau sub pern?, nu-mi r?mâne decât s? v? sorcovesc ?i eu: Sorcova, vesela,/ S? tr?i?i, s? îmb?trâni?i/Ca un m?r/ Ca un p?r/ Ca un  fir de trandafir./ Tare ca piatra/ Iute ca s?geata,/ Tare ca fieru'/ Iute ca o?elu'./ La anu ?i la Mul?i ani! ?i nu v? lasa?i, fi?i veseli ca dacii când mureau, care ne-au transmis mesaje în veac, a?a cum am primit unul înainte de ora zero de la un român din Sidney, regizorul Iosif Demian, fericit c? el a trecut în Anul Nou cu mult înaintea noastr?, dar lui nici c?-i pas?. Dovad? c? nu s-a putut ab?ine s? nu trmit? pe Facebook, la toat? lumea, starea lui hedonic?: „2014/ Mi se rupe-n pai?pe!”


?i mai ales, fra?ilor, nu uita?i s? pune?i mâna pe lopat? ?i s? da?i z?pada care blocheaz? accesul spre munc?! Doamne-ajut?!

footer