Revista Art-emis
Primul mare act de corup?ie postdecembrist PDF Imprimare Email
  
Luni, 16 Decembrie 2013 18:34

Ed. Politic?, transformat? în Ed. HumanitasAndrei Ple?u l-a cadorisit pe Gabriel Liiceanu cu tot patrimoniul Editurii Politice

Primul act de corup?ie de dup? c?derea lui Nicolae Ceau?escu pare s? fi fost comis de Andrei Ple?u, care, în calitate de Ministru al Culturii, prin Ordinul 82/20 februarie 1990, a desfiin?at „Editura Politic?” ?i a înfiin?at „Editura Humanitas”, c?reia i-a transferat ?i întreg patrimoniul Editurii Politice! ?i pentru c? Gabriel Liiceanu a fost „oropsit” de comuni?ti, i-a dictat acestuia ?i un salariu de aproape 6.000 de lei. Documentul din imaginea al?turat? a fost ascuns opiniei publice, nefiind niciodat? publicat în Monitorul Oficial, de?i toat? lumea ?tie c?, practic, Gabriel Liiceanu a fost împropriet?rit de statul român cu un patrimoniu foarte valoros la vremea aceea.

În acest fel, se poate spune c?, prin grija fostului Ministru al Culturii, Andrei Ple?u, startul unei competi?ii ce avea s? înceap? curând între edituri a fost „furat” de ac?iunea celor doi prieteni. Patrimoniul Editurii Politice era format din spa?iile situate la nivelul I-A din Casa Scânteii, precum ?i din mijloacele fixe ?i mobile existente la acea dat?. Nimeni nu a spus niciodat? câ?i bani erau în contul celei mai bogate edituri din România, ?tiindu-se c? Editura Politic? era chiar editura P.C.R..

La foarte scurt timp, Gabriel Liiceanu a devenit chiar proprietarul Editurii Humanitas, implicit al patrimoniului preluat de la fosta „Editur? Politic?”. Întrucât con?inea prevederi patrimoniale, Ordinul 82/20 februarie 1990 trebuia s? fie publicat în Monitorul Oficial, îns?, pân? acum, el a r?mas îndosariat la Ministerul Culturii. Nu întâmpl?tor, în ace?ti peste 23 de ani de la emiterea încriminatului Ordin semnat de Andrei Ple?u, „filosoful de la Te?cani” ?i-a publicat toate c?r?ile la Editura Humanitas, înfiin?at? chiar de c?tre dumnealui, prin ordinul de mai sus.

R?mâne de l?murit un singur lucru. Un act al statului român (nepublicat în Monitorul Oficial) mai este lovit de nulitate dup? 24 de ani?

Sursa: Cotidianul[1]  footer