Revista Art-emis
Lozincariada PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 29 Septembrie 2013 17:15
Ioan Marian, art-emisLegislativ cu iz european
 
Pân? la urm?, eu sunt tentat s? cred c?, cel pu?in unii dintre noi, au pus um?rul la d?râmarea comunismului numai pentru c? nu-i mai satisf?ceau lozincile din acea vreme ?i ?ineau mor?i? s? se lanseze ei într-o lozincariad? cu mult mai ampl? decât cea comunistă. Zilnic apar „mostre” care-mi sus?in aceast? p?rere. De curând am mai descoperit una, prin presa noastră. Iat-o, în ipostaze multiple:

„Reprezentantul ucrainienilor în Parlament sus?ine c? legislativul ar c?p?ta un iz european dac? nu ar mai fi îngr?dit. Ideea e foarte bun?, o sus?in. E mai bine f?r? gard. Când o s? se d?râme acel zid, o s? ar?t?m ?i noi a parlament european. Gardul acela este comunist, Parlamentul e o cl?dire impun?toare care ar ar?ta foarte bine f?r? ziduri. Sunt atâ?ia curio?i care vor s? ?tie ce se ascunde în spatele zidurilor”, a declarat el.

În acela?i sens gânde?te ?i o deputată P.N.L.: „Nu e normal s? fim izola?i de acel gard, e un model comunist, se adânce?te distan?a dintre noi ?i cet??eni”.

I-ar fi dat to’ar??u cu documentele de partid în cap
 
Acu’, pe bune, cine dracu? ?i-ar fi putut permite, în comunism, s? declare c? un gard este comunist?!? I-ar fi dat to’ar??u cu documentele de partid în cap, nu? Pe când acuma, în democra?ie, orice gard poate fi declarat comunist, fir-ar mama lui a dracului! Noroc c? nu-n?eleg ?ia din „mama ?i tat?l democra?iei universale” limba român?. C?, dac? ar fi în?eles ce zic ale?ii no?tri, mai degrab? î?i tr?geau aerodrom la Phenian, decât la Deveselu, de fric? s? nu declar?m comunist? ?i poarta de la intrarea în aerodrom. C?, atunci, ar fi fost nevoi?i s?-?i bombardeze singuri aerodromul.
 
Auzi tu - gard comunist!
 
Dup? p?rerea mea, lansatorii de lozinci fac un mare r?u acestui popor. Pentru c?, în spatele lozincilor lor ideologizate, nu se face nimic bun, dar se comit mâr??vii. Nici nu s-ar putea face ceva concret, c?ci lansatorii de lozinci nu-s capabili s? abordeze vreo chestiune pe baz? de argumente a?a-zis tehnice. Adic?, pe baza unor argumente de natura securit??ii statului ?i a individului, sau a urbanismului, sau de natur? func?ional?, sau arhitectural?, sau, m?car, de natur? estetic?. Nu! Ei nu ?tiu decât s? lanseze lozinci, în majoritatea lor absolut proste?ti. Auzi tu - gard comunist! Poate vor s?-l înlocuim cu un „gard capitalist”!? Cu ?la de la Casa Alb?, de exemplu ? Nu m-a? mira! C? ei î?i imagineaz? c?, dac? ai gard ca la Casa Alb?, dac? oficializezi m?riti?ul între homosexuali, dac? tragi marijuana pe nas ?i-i omori pe ?ia din Irak sau de aiurea, gata, ai devenit american ?i po?i s?-?i cumperi vil? la Miami ?i ma?in? Ford. Nu m-a? mira dac? ei ?i-ar imagina c? ma?inile americane func?ionează cu lozinci. Adic?telea, cam cum func?ion?m noi, atunci când îi alegem, când îi aplaud?m ?i când ne batem între noi, ca s?-i ap?r?m pe ei.
 
Mare e grdina Ta, Doamne!
 
Oamenii ??tia îmi amintesc de cei care, prin 1945-1950, etichetau ca fiind burghezo-mo?ieresc tot ce nu le convenea lor, sau nu în?elegeau ei, sau din care nu aveau ei nici un câ?tig, fie material, fie de pozi?ionare în ierarhia vremii. M? mir ?i acum cum de nu s-au g?sit unii care s? d?râme Palatul Regal din Bucure?ti, sau castelul Pele?, care erau, evident, burghezo-mo?ieresc. Dar s? le d?râme, nu s? le transforme în muzee, a?a cum s-a întâmplat! C?, în 1989 se g?siseră unii, ni?te buni români, nu?, dispu?i oricând s? d?râme Casa Poporului, pentru c?, desigur, era comunist?. Îi g?siser? ei proiectul ?i desenele de execu?ie în „Manifestul Partidului Comunist” al lui Karl Marx. Ca s? nu mai spun c? ?i marmura aia adus? din Italia ?i chiar ?i c?r?mizile române?ti folosite la construc?ia ei fuseseră preparate tot dup? re?etele concepute de fondatorii ideologiei comuniste.
 
Ca orice om care nici credincios habotnic, dar nici ateu convins nu este, apelez ?i eu tot la divinitate ?i zic: „Mare e grdina Ta, Doamne!”
footer