Revista Art-emis
Proiectul Ro?ia Montan?, neconstitu?ional ?i ilegal PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu   
Duminică, 22 Septembrie 2013 18:14
Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, art-emisProiectul guvernului privind Ro?ia Montan? ar trebui retras pentru ca este v?dit ilegal ?i neconstitu?ional, afirm? profesorul de drept constitu?ional, Gheorghe Iancu, fost avocat al poporului.

Cea mai grava înc?lcare a Constitu?iei const? în transferul unei atribu?ii a statului c?tre o entitate privat? în vederea exproprierii terenurilor necesare exploat?rii miniere. Totodat? este înc?lcat? ?i legea de organizare a guvernului potrivit c?reia executivul este cel care aprob? licen?ele, a explicat profesorul Iancu într-un interviu acordat Ziare.com.

Prof. Iancu apreciaz? c? noua comisie special? constituit? pentru Ro?ia Montan? are ca singur? menire îngroparea responsabilitatii guvernului: „Când vrei s? îngropi o ac?iune, s? nu mai ai niciun fel de responsabilitate, transferi problema unei comisii. ?i cu cât comisia e mai mare, cu atât e mai greu s? g?se?ti vinovatul, c? doar nu poti s?-i tragi la r?spundere pe toti.”

Fostul avocat al poporului consider? c? singura ie?ire din aceasta situa?ie este ca „guvernul s? înceap? s? guverneze s? î?i asume responsabilit??i”.

Reporter: Este constitu?ional ceea ce vrea sa fac? guvernul în chestiunea Ro?ia Montan??

Prof. univ. dr. Gheorghe Iancu: Este v?dit neconstitu?ional. Prin acest proiect de lege guvernul încearca s? p?c?leasc? Parlamentul, dac? nu cumva acesta se las? p?c?lit, pentru a transfera unele atribu?ii ale statului. unei companii private, în vederea exproprierii terenurilor necesare exploat?rii miniere. Nu ai voie s? faci o asemenea opera?iune de trecere a atribu?iilor constitu?ionale ale statului c?tre o entitate privat?. C.C.R. s-a pronun?at deja cu privire la o lege care trecea unele atribu?ii ale Ministerului Justi?iei c?tre Camera de comer? ?i industrie a României, în leg?tura cu încasarea ?i stabilirea unor taxe, ?i a stabilit c? a?a ceva este necons?itutional. (În 10 decembrie 2009, Curtea Constitu?ionala a stabilit neconstitu?ionalitatea Legii pentru modificarea ?i completarea Legii camerelor de comer? din România nr.335/2007 ?i a Legii nr.26/1990 privind registrul comer?ului, adoptat? în noiembrie 2009 cu avizul negativ al ministerului Justi?iei - n.red.).

În al doilea rând, discut?m despre un contract care este supus aprob?rii legii.
Chestiunea aceasta nu ?ine atât de mult de materia dreptului constitu?ional, e drept. S-au mai v?zut asemenea acte juridice aprobate prin lege, recent chiar Memorandumul Rompetrol. C.C.R. a respins sesizarea în acest caz. ?i acolo au existat vreo doua sau trei „g?uri” neconstitu?ionale, dar, m? rog, aceasta a fost decizia Cur?ii.

R: Dar poate un astfel de contract s? fie aprobat prin lege?

G.I.: Poate, pentru ca guvernul s? scape de r?spundere.
Când vrei s? îngropi o ac?iune, s? nu mai ai niciun fel de responsabilitate, transferi problema unei comisii. ?i cu cât comisia e mai mare, cu atât e mai greu s? g?se?ti vinovatul, c? doar nu poti s?-i tragi la r?spundere pe to?i.

R: O comisie special? a fost creat? acum.
Vede?i rostul acestei comisii?

G.I.: Da! Dupa cum v-am spus, pentru pasarea responsabilit??ii. Atribu?iile sunt ale cuiva ?i responsabilitatea este legat? de acele atribu?ii. Orice om poate s? vad? în legea de func?ionare ?i organizare a guvernului c? acelea sunt atribu?iile guvernului. Sigur, legea nu interzice ca el s? le transfere parlamentului. Comisia aceasta este o disipare de atribu?ii ?i, implicit, de r?spundere.

R: Care ar fi fost calea fireasc??

G.I.: Licen?ele de exploatare sunt contracte, încheiate de guvern cu un privat, aprobate prin hotarâre de guvern.
Punct. Asta e tot. Nu mai exist? nicio alt? aprobare. Constitu?ia nu interzice ca Parlamentul s? aprobe asfel de contracte, dar este ilegal pentru c? legea spune clar c? guvernul aprob? licen?ele.

R: Unde este ie?irea din acesta situa?ie, din acest cerc vicios?

G.I.: Ie?irea ar fi ca guvernul s? înceapa s? guverneze s? î?i asume responsabilit??i.
Dar atrag aten?ia guvernului c? exista un articol în Constitu?ie, 135, care vorbe?te despre atribu?iile autorit??ilor publice într-un stat. Acolo este prev?zuta obligativitatea guvernului de a ac?iona pentru protejarea mediului ?i men?inerea echilibrului ecologic. A?adar contractele, licen?ele trebuiesc corelate cu obliga?iile rezultate din art 135. ?i mai este un articol care prevede dreptul cet??eanului la un mediu s?n?tos. În raport cu aceste prevederi, guvernul nu si-a facut datoria.

R: Ce ar trebui f?cut cu acest proiect de lege?

G.I.: Trebuie reluat si regândit cu mare aten?ie.

Ar trebui respins prin vot sau retras?

G.I.: Este vorba tot de responsabilitate. Guvernul, în orgoliile sale, nu o s? vrea niciodat? retragerea. ?i atunci prefer? respingerea de c?tre Parlament pentru a avea un argument în fa?a celor care doresc proiectul. Guvernul e prins între ciocan ?i nicoval? ?i nu vrea s? scoata el castanele, împinge Parlamentul s? le scoat?.

R: Din punctul de vedere al constitu?ionalistului, cum se vede dualitatea lui Victor Ponta - ca prim-ministru promoveaz? proiectul, ca deputat îl respinge?

G.I.: Asta nu ?ine de dreptul constitu?ional, ci de cei 7 ani de acas?. Dac? ai acceptat calitatea de premier, nu faci a?a ceva. Dac? nu ai înv??at ce trebuie în cei 7 ani ?i faci a?a ceva, e posibil s? nu mai aib? oamenii încredere în tine ?i devii un dictator, apar germenii dictaturii. Ori ai o solu?ie, ori alta. Nu conteaz? câte calit??i ai, e?ti un singur om, cu un cap ?i o gândire.

R: Care crede?i c? este marea miz? de la Ro?ia Montan??

G.I.: Metalele grele, rare ?i scumpe care exist? acolo, nu atât aurul. În special Wolframul, am înteles ca sunt 20 de g/tona de steril, ceea ce înseamna foarte mult la nivel mondial.
Exist? si Vanadiu. Pentru asemenea metale redeven?a e 0%. La aur, redeven?a e 6%, dar aurul nu prea mai exist? acolo.

R: Adic? acele metale grele sunt oferite gratis?

G.I.: Cam a?a. În alte state se procedeaz? a?a: se exploateaz?, compania î?i recupereaz? cheltuielile, iar din ceea ce r?mâne 80% trece la stat ?i 20% la companie.
?i atunci s? ne mir?m c? la noi este o asemenea duplicitate?
 
R: Suspectati un act de corup?ie?

G.I.: Nu pot s? spun eu a?a ceva. Cred c? e vorba mai mult despre necunoa?tere, grab?, îngâmfare. Dac? e corup?ie se va ocupa D.N.A.. Dar mai e ceva. Tat?l meu se trage din zona aceea. Eu îi cunosc pe acei oameni. S? nu se apuce nimeni s? privatizeze mo?ii, c? nu ?tiu ce se va întâmpla. Sunt oameni lini?ti?i pân? când sunt deranja?i în treburile lor. Sunt oameni care merg pe o singur? cale, pe calea lor.

R: Dar pare ca localnicii sus?in exploatarea

G.I.: Faptul c? apar pe la televizor tot felul de oameni cu sindicate f?cute pe picior nu înseamna nimic. Nimeni nu spune c? la Ro?ia Montan? nu trebuie f?cut nimic, c? nu trebuie realizate locuri de munc? pentru oamenii aceia, dar nu în halul acesta, adic? neconstitu?ional ?i f?r? protejarea echilibrului ecologic. S? se fac? ceea ce scrie în Constitu?ie. Hai s? retragem aceasta lege v?dit neconstitu?ional? ?i s? ne consult?m cu speciali?tii. Dar ?titi care e triste?ea? La guvern ?i la Parlament nu prea mai exist? speciali?ti adevara?i. Acolo sunt mai mult cei care au lipit afi?e ?i s-au remarcat în alegeri.
Sursa: Ziare.com[1] 


footer