Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mirela Beatrice Dobrin   
Luni, 02 Septembrie 2013 10:50

Tiganiada-Ciobiada regal?Dac? Ioan Budai Deleanu mai tr?ia, ar fi spus: „Vai de capul nostru! ”

De la TVR la Antene, cuprinzând între cele dou? aproape toate posturile centrale de televiziune române?ti, nu au f?cut nimic altceva decât s? dezbat? cu am?nuntul ?i cu ridicata momentul nefericit al mor?ii „Domnului” Cioab? ?i circul încoron?rii celor doi urma?i. fiii s?i. V-a?i întrebat pân? acum cine este Cioab? ?i familia lui? Ce au f?cut ei pentru societatea româneasc?? Care a fost contribu?ia lor la imaginea României în Europa ?i în lume? Mâna întins? dup? cer?it? Traficul cu carne vie? S?-mi r?spund? jurnali?tii avizi dup? subiecte de scandal ?i de ce nu, chiar membri „familiei regale”.

Francezii, englezii ?i al?i europeni le spun gipsy, ungurii-cigány, nem?ii ?i olandezii-zigeuner, ru?ii, sârbii, ucrainenii-????????, polonezii ?i slovacii-cigán, grecii-??????, catalanii, spaniolii-gitano... numai la noi s-a dat ucaz de la st?pânire s? le spunem rromi. De ce oare? Le este ru?ine cu denumirea secular? a na?iei lor? Dup? '89 au plecat, conform obiceiului nomad, în exod, prin cele ??ri occidentale. ?i-au instalat corturile la periferiile marilor capitale europene, au dat în cap oamenilor pentru un pumn de monezi ?i un ceas mai scump decât pre?ul pe care îl cer pentru proprii copii, iar când au deschis gura, au f?cut de râs Neamul Românesc. Ne-au furat, inclusiv pe noi românii. Pe strad? ne înjura „puradeii” lor, c? asta le e „educa?ia”, iar dac? le zici ceva de la obraz, e?ti rasist. Nu mai este un secret c? în multe localit??i ale României, clanurile ?ig?ne?ti se bat în plin? strad?, se înjunghie ?i se împu?c?. Nici masca?ii nu le mai fac fa??, iar dac? cineva îndr?zne?te s? le aplice legea, e rasist. Mai întâi, ipocritul Occident a dat românilor lec?ii de toleran??, dar dup? ce le-au dibuit hramul, au schimbat lozinca. Monsieur président Sarkozy le-a f?cut una cu p?mântul hardughiile de la marginea Parisului, i-a urcat fain-frumos în avioane ?i... retur. Dar ei, francezii sunt occidentali, democra?i, nu sunt rasi?ti.

A?adar, ce-au f?cut bun autointitula?ii regi ai etniei, pentru România? Dar pentru supu?ii lor, „c?ut?tori de comori” prin tomberoane? Mai marii lor au strâns averi de milioane, poate miliarde de euro f?r? s? fac? nimic! Or fi f?cut ceva vr?ji, or fi g?sit „pe?ti?orul de aur” de s-au pricopsit, ori bronzul vândut fraierilor - ca aur - le-a adus profit? Or avea ceva în comun cu proxenetismul? Cine ?tie? Cu voie sau f?r? voie, am participat la „fastuosul” moment al încoron?rii unor urma?i anonimi ai defunctului buliba?? transformat în rege, „conduc?tori” ce ?in nasul sus, ne sfideaz? ?i ne ponegresc ca na?ie! La bairamurile lor de la Coste?tii Vâlcii ?ip? opulen?a. Chiar dac? habar nu au cum se poart?, pirandele lor fac parada modei, sfidând ?i în?olindu-se cu vestimenta?ie confec?ionat? pe comand? la case de mod? celebre: Versace, Dolce & Gabbana, Zuhair Murad, Armani, Michael Kors, Chanel, Yves Saint Laurent...Masculii nu se mai compromit venind cu vreun Volksvagen. Ce Logan? Ce Duster? Pân? ?i BMW-urile li se par, acum, s?r?c?cioase. Dandy-rromii debarc? direct din „fiare” de ultimul r?gnet: Crysler, Maserati, Ferrari, Rolls Roys, Plymouth... un Hammer sau chiar un Humwee, c? de, nu se ?tie... Oare cu ce parale le-or cump?ra ?i de unde le au, c? la servici nu prea-i vede nimeni. Unde Doamne, iart?-ne, ne e capul? Ce promov?m? Ce promoveaz? mass-media? Incultur?, prost gust ?i pornografie. Pe sticl? ne sunt prezentate pe post de staruri, fel de fel de ?a?e boite ?i ar?t?ri topless ce-?i expun silicoanele ?i nurii. Asta pân? deschid gur?, c? apoi...  

Zile întregi s-a tot dezb?tut, s-a dat cu presupusul despre plata spitaliz?rii defunctului, despre avionul care i-a adus trupul neînsufle?it, unde a aterizat ?i când, cine a a?teptat ?i câte ?i mai câte, despre încoronare. A cui? Îmi spune?i vreo ?ar? din Europa cu rege ?igan? În nicio ?ar? civilizat? ?iganii nu au regi. La noi se poate! De ce? Avem Cas? Regal? în Republica România? Avem! Ei de ce s? nu aib?? Dac?-i lege, s? fie pentru to?i. ?i pentru ?igani, pardon, rromi, ?i pentru majoritari. Cam au dreptate. Dac? nu m? crede?i, întreba?i pe miliardarul Sörös. El ?tie mai bine cum st? treaba. Au trecut mai bine de 150 de ani de la dezrobirea robilor ?igani afla?i în proprietatea boierilor p?mânteni, dar sunt înc? departe de a constitui o popula?ie omogen?. De la dezrobire la asimilare e cale lung?, tot atât de întortocheat? cum este ?i calea de la castelele lor de acum, la c?ru?ele cu coviltir de alt?dat?, ca de la purt?torii kilogramelor de lan?uri de aur dup? grumaz, la mâna întins? a cer?etorului de la col?ul str?zii sau la scormonitorul în gunoaie. Au ?i ei regii ?i robii lor. Tot un fel de sclavie. Modern?, ce-i drept, dar tot sclavie. Desigur, exist? ?i cei care s-au integrat în societate. Sunt oameni care muncesc cinstit ?i respect? regulile de conduit?, dar câ?i?

Circul grotesc al încoron?rii a monopolizat mass-media româneasc? reu?ind s? intr?m - pentru a câta oar? - în colimatorul hienelor interna?ionale, c?rora le-am oferit înc? un motiv de a ar?ta cu degetul spre România. Este jenant ?i de neadmis! Ajunge cu alde Cioab? ?i cu neamul lui! Nu ne intereseaz? clanul lor mai mult decât situa?ia jalnic? a majorit??ii românilor, mai mult decât corup?ia de la din vârful piramidei ?i jefuirea ??rii. Mascarada ?iganiadei regale nu-i face pe supu?ii „majest??ilor lor” nici mai de?tep?i ?i nici mai educa?i, iar pe noi, nu ne face nici mai boga?i, nici mai pl?cu?i în ochii europenilor. Pentru occidentali, rrom sau român e totuna, iar cu asemenea programe de televiziune nu sc?p?m nici de criz?, nici de „regionalizarea” for?at? ?i nici de incompeten?a politicienilor!

De dou? s?pt?mâni pe posturile de televiziune, pe internet sau pe site-urile de socializare ?iganiada face parte din actualitate! Avem o pres? care ne îngroap? în bulib??eal? ?i grobianism, dând ap? la moar? celor de la BB, de la The Daily Mail, de la TV 5 ?i altor asemenea hasnale publice interna?ionale, s? ne stigmatizeze ca popor. Ei dorm bine cu lan?urile de aur la gât ?i cu limuzinele în curte, iar ?i noi îi mediatiz?m, le facem reclam? în detrimentul nostru, al tuturor! P?i, ne întreab? pe noi cineva ce emisiuni vrem s? consum?m? Ei, culturnicii avizi de rating, fac emisiuni. C? se vând sau nu, noi tot deschidem televizorul, unii dintre noi privind cu obsina?ie pân? unde se poate ajunge cu idiosincrasia mediatic?.

Avem o pres? care ne propulseaz? în postura de impostori, plagiatori, ho?i, cer?etori, milogi, zdren?e ?i altfel de atribute ce pot fi al?turate etnonimului român. Moartea celor apropia?i este dureroas?, dar asocierea ei cu circul mediatic este de neacceptat! Dar ceea ce este mai grav, este implicarea clasei politice române?ti în aceast? mascarad?, iar asta ne l?sa f?r? cuvinte. Neprietenii atât a?teapt? Ajunge cu promovarea celor care ne fac de râs ?ara ?i pe noi, românii!.

footer