Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Duminică, 11 August 2013 17:11

Florian Bichir, art-emisRetro  

„In premiera mondial?”, Pacepa a f?cut dezv?luiri. Din nefericire, la 77 de ani (articolul a fost publicat în anul 2005, sub titlul „Pacepa, un Harry Poter al spionajului” - n.r.), ori memoria pensionarului a început s?-i joace feste ori serverul de documentare al C.I.A. a fost legat la „Cartoon Network”. Pacepa sus?ine c? tatal s?u a fost condamnat de Garda de Fier pentru c? a fost prins ascultând „Vocea Americii”, de?i la ora la care postul a început s? emit? - noiembrie 1942 - legionarii înfundau de mult pu?c?riile sau luaser? calea exilului. Via?a „celebrului spion” e spoit? mai ceva decât cea a unei b?trâne cocote, care sus?ine c? a studiat la un pension de domni?oare.

La 15 ani r?spândea flutura?i antinazi?ti ?i î?i pl?tea chiria din vânzarea „Scânteii”, iar seara d?dea medita?ii la matematic?! Un debut în cariera de ilegalist pentru care l-ar fi invidiat pân? ?i Nicolae Ceau?escu. Brusc, dup? câteva luni, se apuc? s? poarte cruce, ca s?-i fac? în ciud? tat?lui sau, un comunist, ?i se înscrie în „Young Friends of the United States”.

Hollywood curat!

Absolut „întâmplator”, din ?ef la o tinichigerie, cinstitul s?u p?rinte ajunge translator al generalului sovietic Rodion Malinovski, spaima României ocupate. ?i, ce s? vezi - scenariu de bestseller -, Hollywood curat! Democrat, consilierul sovieticilor nu avea nimic împotriv? ca progenitura sa, acest Harry Potter al spionajului, s? se înh?iteze cu baie?ii unchiului Sam. Suspans total, mai ceva ca-n Agatha Christi. În câteva luni, poveste de cap? ?i spad?, aventur? ?i magie: ilegalist, antifascist, purt?tor de cruce, pro-american, arestat c? purta insigna cu chipul regelui. O bibliografie care, dac? ar fi real?, i-ar fi oferit un str?lucit viitor de de?inut politic. Numai c? via?a a fost crud? ?i nedreapt?, iar Pacepa a devenit securist la 23 de ani. A f?cut-o îns?, a?a, în scârba, da’, ca s? nu îi ias? vorbe, a fost silitor. Ca un F?t-Frumos cu grade, în trei ani ajunge maior, iar la 29 de ani îl umile?te postum pe Moruzov, fiind numit ?ef adjunct al Misiunii Române în R.F.G.. Adev?rul este c? Pacepa ne ia de pro?ti, livrându-ne pove?ti ridicole, care pot fi desfiin?ate de orice elev de liceu. Nici cu Ple?i?? nu ne e ru?ine, dar parc? Pacepa îl intrece.

Pre?edin?ii S.U.A. sun? s?-l consulte în orice problem?, de la atacarea Irakului la castrarea cotoiului

Sprijinul acordat S.U.A. e o alta gogoa??: americanii aveau nevoie de un agent în România, nu de un pensionar ramolit în Florida, iar F.B.I. a luat-o cu munca de la cap?t, pe urmele noilor spioni români trimi?i peste Ocean dup? 1978. Cel mult pove?tile vân?tore?ti ale lui Pacepa îi pot fascina pe cititorii lui Pavel Coru?: el l-a înfundat pe Carlos ?acalul, el a furat „Leopard”-ul din Germania - de?i în arhiva S.I.E. nu cred c? exist? vreun tanc -, pre?edin?ii S.U.A. nu sun? la Pentagon, ci la el, s?-l consulte în orice problem?, de la atacarea Irakului la castrarea cotoiului.

Pacepa a fost un bi?nitar cu grade ?i f?r? scrupule

În fapt, Pacepa a fost un bi?nitar cu grade ?i f?r? scrupule, iar dezv?luirile lui Mihai Pelin au f?cut un a?a pr?p?d în biografia „eroului”, îl dor a?a de tare, încât îl citeaz? în fiecare interviu mai ceva decât pe fostul s?u st?pân c?ruia i-a jurat credin?? - Ceau?escu. Pacepa intr? totu?i în legend?. Pu?ini oameni se pot mândri c? au lucrat, pe state de plata, pentru Securitatea româna, K.G.B. ?i C.I.A., câteodata pentru toate concomitent.

Sursa: Evenimentul Zilei preluat de HotNews[1]


footer