Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 07 August 2013 18:49
Codexul Romanesc, art-emisCodexul românesc va fi o lucrare care necesit? timp pentru elaborare, nu poate fi gata peste noapte. Consider c?, sub egida Academiei Române, care va reuni speciali?ti din domeniile culturii, ?tiin?ei, istoriei, geografiei, patrimoniului, dreptului ?i administra?iei, codexul poate fi realizat în câ?iva ani. Nu v?d o alt? solu?ie pentru a fundamenta valorile noastre de identitate de ?ar? ?i neam ?i pentru a aduce Statul acolo unde-i e locul, adic? s? serveascî interesele ??rii ?i Na?iunii. Pân? atunci, Constitu?ia va include un preambul în care se va statua dreptul ??rii ?i al Na?iunii asupra Statului. Voi exemplifica prin trei cazuri: 
 
În Codexul românesc, Tricolorul va fi prezentat ca un simbol al ??rii ?i ca valoare de identitate româneasc?. Ca urmare, Codexul va explicita c? nu pot fi ad?ugate culori pe steag (vezi cazul idiotului care a pus portocaliul cu ocazia s?rb?torilor de 1 decembrie) ?i condi?iile în care pot fi puse steme. Eu a? l?sa dreptul de a fi admis? orice form?, nu numai dreptunghiular?, a tricolorului ?i de a fi expus pe orice suport, pânz?, mozaic, piele etc… Referitor la stem?, a? interzice orice stem? pe tricolor, cu excep?ia celor ale unit??ilor militare, dar a? sus?ine posibilitatea inser?rii tricolorului în steme. 
 
În Codexul românesc, Limba român? va fi prezentat? ca o valoare de identitate a Na?iunii ?i obligatoriu, ca limb? oficial?, de stat, în România. Indiferent de evolu?ia integr?rii europene, Limba român? va r?mâne cu statusul dat de Codexul românesc. Statul poate evolua, pe baza criteriilor integr?rii europene, spre utilizarea altor limbi europene, dar respectând Codexul.  În Codexul românesc, Toponimia va fi explicitat? ca valoare de identitate a locului ?i protejat? în acest fel. Deci, reprezentan?ii politici ai Statului român la Bruxelles ?i în alte Conferin?e ?i Tratate interna?ionale, vor proteja acest drept. Altfel spus, Mure?ul va r?mâne Mure? ?i nu râul E2143, Oltenia va r?mâne Oltenia ?i nu regiunea 2E22. A? putea trata nenum?rate alte cazuri. 
 
În construc?ia pe care o propun, se observ? lesne c? ?ara ?i Na?iunea au nevoie de institu?ii în afara Statului. Nu este vorba despre un model multistatal al managementului de ?ar? ci pur ?i simplu despre aducerea statului într-o matc? normal?. Putem ?i e preferabil s? construim un stat modern, social ?i puternic. În aceste condi?ii, Codexul românesc va fi ca o Biblie a identit??ii României ?i a Na?iunii române iar Constitu?ia, care este Legea fundamental? a Statului, va respecta Codexul românesc.
 
Pân? când Uniunea European? - asta dac? nu cumva se va pr?bu?i -, va realiza un Codex european, vor trece mai mult de zece ani iar noi vom fi cu problemele de administrare modern?, de stat modern, de societate con?tient?, rezolvate. Acesta este viitorul. 
Codexul românesc este fundamental pentru noi ?i de aceea propun redactarea lui. Când se va realiza Codexul European, acesta va trebui s? includ? codexurile ??rilor membre ?i nu s? fie realizat înc?lcându-le. 
Codexul românesc va fi Cartea noastr? de identitate. O singur? institu?ie poate ini?ia construc?ia Codexului românesc ?i aceasta este Academia român?.


footer