Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Marian Ioan   
Duminică, 04 August 2013 09:50
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/Ioan-Marian.jpg

Ioan Marian, art-emisEu cred c? noi am f?cut o prostie c? plecar?m din comunism. Z?u dac? nu! P?i, atât de bine ne acomodasem cu el, c? nici acuma, dup? atâta amar de vreme, nu ne desprindem de meteahna de a vorbi în lozinci. C?, de fapt, cam asta se f?cea în România pân?-n ’90, se spuneau lozinci. De la to’ar??u ?i pân? la ultimul om, toată lumea recita „Documentele Congresului” ?i orice era în afara documentelor era imperialist ?i era câh.

?i acuma, tot în lozinci vorbim. Doar c? le-am întors pe dos. Acuma, când vreun ?mecher vrea ceva, zice c? cine nu e de acord cu ce vrea el este critpo-comunist. Sau, dac? vrea el s? dea vreun tun, s? pun? gheara pe ceva, zice c? acel ceva este comunist ?i trebuie s? dispar?. Când e prins vreunu' cu mâ?a-n sac ?i e pus s? pl?teasc? - eventual cu câ?iva ani de r?coare -, zice c? m?sura luat? împotriva lui e comunist?.

Cea mai nou? lozinc? am citit-o în presa recent[ ?i cic? i-ar apar?ine unui vice-premier. Iat? ce af gr?it acel vice-premier: „Noi avem ?ansa, în aceast? perioad?, ca prin regionalizare, prin înfiin?area regiunilor administrative, prin reorganizarea administrativ? a României, prin reorganizarea administra?iei publice, s? rupem definitiv România de comunism”. Ei? Car’va’zic?, organizarea administrativ? a României, administra?ia public? a României sunt comuniste. ?i are dreptate! A?a scria ?i în „Manifestul Partidului Comunist”, documentul care st?tea la baza ideologiei comuniste. La fel scria ?i în documentele Congresului P.C.R.. A?a scria, c? la Caracal s? fie re?edin?? de jude?, Dolj ?i Teleorman s? fie jude?e, iar aici unde locuiesc eu s? fie sectorul 3. Chiar Karl Marx a cerut chestia asta, c? m? ?tia preten?ios la num?rul sectorului, iar Frederic Engels a fost de acord.

Doar Vladimir Ilici Lenin a zis c? se mai gânde?te ni?el. Deci, e clar, ?i administra?ia ?i organizarea administrativ? a României erau comuniste, fir-ar mama lor a dracu'. D-aia nu sc?pam noi de comunism ?i nu ?tiam de ce! Noroc cu acest om, care ne-a luminat. Pe mine, ca s? fiu foarte sincer, m-a luminat într-un râs larg, mai ceva ca la „Stan ?i Bran”, urmat de o grimas?. Dac? nici după 23 de ani nu suntem în stare s? gândim decât în lozinci, de ce dracu nu r?m?s?r?m în comunism? C?, m?car, nu mureau atâ?ia oameni la „revolu?ie”, nu aruncam atâtea fabrici la fier vechi, nu devastam sistemele de iriga?ii, nu distrugeam depozitele, nu ne vindeam ?ara doar pentru foloasele unora. M?car, s? o fi vândut pentru binele tuturor, nu doar al unora! C?, n-o fi fost ?ara doar a lor! S? ne arate certificatul de proprietate!

Sincer, nu m-a? mira dac? noii lideri ar scoate pe pia?? ?i un document istoric, eventual ob?inut cu mari sacrificii din arhiva ascuns? la Moscova împreun? cu tezaurul, în care însu?i Burebista cerea ca, la 2000 de ani după moartea lui, s? fie înl?turat comunismul din România, prin reorganizare administrativ?.

Nota autorului: Întrucât am observat c? articolele mele sunt citite ?i de oameni care de?i stau bine cu cititul, stau mai r?u cu în?elesul, precizez c? acest articol nu este împotriva reorganiz?rii administrative corecte, tot a?a cum nu este nici în favoarea acestui demers. Este, pur ?i simplu, împotriva lozincilor, dar, mai ales, împotriva prostiilor care stau în spatele lozincilor.

footer