Revista Art-emis
Rezon! De sezon PDF Imprimare Email
Dr. Virgil Razesu   
Miercuri, 31 Iulie 2013 15:40

Dr. Virgil R?ze?u, art-emisFra?ii mei, de ce dormi?i precum geamantanul în gar?? Tot mapamondul britanic ?i extrabritanic a privit cu r?suflarea t?iat? de emo?ie bebelu?ul regal, la nici dou? zile de la prima respira?ie. ?i noi? Noi ce-am f?cut ? Am holbat ochii pasivi ?i atât, ratând momente epocale, care nu se mai întorc cu una cu dou?. S? fi ie?it ?i noi cu dou?-trei bannere de protest c? nu ne-au f?cut dovada c? bebelu?ul este spi?? b?rb?teasc?. Dac? ne-au tras în piept ? Cu perfidul Albion (nu e vorb? de clac?) nu ?tii niciodat? la ce s? te a?tep?i. Cu protestul mai treac?-mearg? dar, pe cinstite, n-avem ?i noi bebelu?ii no?tri ap?i s? fie ar?ta?i lumii ? Chiar dac? nu sunt regali, os de domni ?i doamne tot s-ar chema c? sunt. Nu avem ?i noi atâtea vestite ro­mân­ce n?sc?­toare de bebelu?i precum Bianca, Anda, Andreea, Monica, Oana, Andrada ?i câte ?i mai câte (c? doar n-o s? ne facem de ru?ine ie?ind în balcon cu vreo Ilean?, Paraschiv?, Marie sau Filofteie)? Slav? Domnului, dra­gele noas­tre, la nevoie, mai dau fugu?a prin Turcia, India, pe Coasta de Azur, în Marea Britanie sau S.U.A. ?i mai import? niscai s?mân?? str?in?, mai productiv?, mai vioaie ?i mai vârtos ambalat?. Dac? v-ar duce mintea, am putea avea ?i noi, nu o apari?ie ci o stagiune permanent? de ar?tat bebelu?ii. Ce mai desf??urare de for?e, ce spectacole de scâncete ?i lumini am avea dac? un româna? de-al nostru ar trece pe regia lor! Am mai absorbi ?i noi niscai bani „europeni”!

Ai nabii britanicii ??tia, tradi?ionali?ti-tradi?ionali?ti, din tat? în fiu, da’ ?tiu cum s? învârt? lucrurile. Dac? bebelu?ul lor regal se plimb? într-o calea?c? pe potriva lui, tot englezul cump?r? una aidoma; dac? bebelu?ul suge dintr-un biberon în form? de sân matern cu sfârc pe potriv?, nu r?mâne familie s? nu cumpere unul; ?i dac? n-au sugari, le folosesc pentru bu­nicu?ii ?tirbi ?i inapeten?i. Noi ce facem? D?m de p?mânt cu orice tradi?ie, nu l?s?m nimic nerisipit ?i o ?inem tot pe-a altora, importând Valentine’s day ?i Halloween din State ?i usturoi din Venezuela. Dar dac? am ar?ta maselor mari de ferici?i, lipsi?i de grija co?ului de mâine, m?car o dat? pe lun?, doi-trei bebelu?i de-ai no?tri, s? vede?i cum ar s?lta economia cu câteva procente bune, ba ar sc?dea ?i TVA-ul. Cum Dumnezeu, de nu prinde?i voi, cei pu?i s? p?stori?i avu?ia na?ional? ?i binele auto­hton, momentul propice de a mai crea ni?te locuri de munc?, m?car pentru fiicele ori nevestele ?lor mari, înfiin?ând ceva de genul… A.N.A.L.B.A.? Adic? Agen?ia Na?ional? de Ar?tat Lumii Be­belu?ii Autohtoni? C? bebelu?i tot mai r?sar, pe ici pe acolo, nu e ca la autostr?zi. ?i v? mai da?i mari ?i îngrijora?i de viitorul Patriei!
 
A?i r?mas tot la fiarele vechi pe care nu mai d? nimeni doi bani:
- vinova?i cumplit de aspru pe­dep­si?i dar suspenda?i de la celul?, nu ?i de la averi, care r?mân neatinse;
- la frica de ce-ar putea s? ciripeasc? Hay­ssam;
- la datoriile de miliarde, la Stat, neluate în seam?;
- la insolven?a ajuns? o afacere mai mult decât profitabil?, care infirm? vechea poveste c? nu po?i face bici de m?tase din rahat... uite c? se poate;
- ne flut­ura?i pe la nas tot felul de eurosondaje pe 15 responden?i, liste cu ale?i ai neamului cheltuitori de sume colosale cu ie­?irile peste grani??, de parc? n-ar avea dreptul la destindere;
- cu minerii potoli?i cu promisiuni de?arte, cu mingea de ping-pong numit? Oltchim ori C.F.R.-marf? ?i câte altele;
- ce s? mai amintim de m?run?i?urile f?c?­toa­re de miliarde de b?nu?i din lumea fotbalului, de care nimeni nu se atinge?!;
- de scumpirile în lan? ori de incompatibilit??ile A.N.I.? Ce vorb? stricat? mai e ?i aia cu mini?tri penali, dac? stau sub umbrela prezum?iei de nevinov??ie (c? aia tot aia de vinov??ie a putrezit de mult);
- scoate?i fum pe nas cu cererea de eutanasiere a ditamai ingi­nerul r?mas f?r? slujb? ?i muritor de foame, neglijând s?-i trimite?i jandarmii pe cap fiindc? tulbur? ordinea public?.

Ce mai, nu v? duce mintea. Ba ne mai aburi?i, administrîndu-ne lec?ia de patriotism vertical ?i neclinitit a Marelui Guvernator: „Ne-am jucat prea mult cu macrostabilitatea în ultimii 20 de ani ?i ne-am creat probleme. Gata, ca la M?r??e?ti, mai departe nu se poate trece”. Auzi?i pu?lamalelor care trând?vi?i ori pierde?i vremea alergând dup? locuri de munc?, dup? ce v-a?i jucat cu economia, acum cânta?i ca greierul. Dac? v? d? mâna. Z?u, apelul la istorie nu e glum?. Pentru a?a slobozenie de gur?, pe vremea împu?catului, încasai vreo duzin? de ani de r?coare, dac? nu mai mult. P?i cine nu ?tie câte sacrificii au f?cut bietele b?nci, cum ?i-au rupt de la gur? bruma de agoniseal? pentru prosperitatea noastr? ?i salvgardarea monedei proprii (f?r? confuzii, proprie în sensul de na?ional?)? Cum s?-?i pun? cenu?? în cap tocmai cel mai cel? Curat? blasfemie!

A?i v?zut ce ferici?i zâmbeau odraslele regale? De ce n-ar face-o, când ?tiu c? economia lor va prospera peste ce-a prosperat pân? acum? Da noi? Am r?mas cu zâmbetul de la t?tuca, primul pre?edintele de dup? balamuc sau ce-a fost. Nu z?u, privi?i orice demnitar mai r?s?rit - nu mai vorbim de ?i mari de tot - care s? nu afi?eze rânjetul de om împlinit, care a f?cut numai bine pentru na?ia asta, pe care a scos-o din pr?pastie ?i care abia a?teapt? s? i se ia m?sura pentru statuia cu care îi suntem datori pentru posteritate?

Mai lua?i exemplu de la al?ii, fra?ilor! ?ia nu se întrec în conferin?e de pres? la orice sughi? al premierului ori al pre?edintelui. Folosi?i produc?ia puterii a IV-a în Stat. Cât nu ajunge la sap? de condei ?i blitz. Altfel, n-ave?i nici o ?ans?.

footer