Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
  
Miercuri, 26 Iunie 2013 22:08

Orbitor - aripa dreapt?Mircea C?rt?rescu se plânge c? a fost eliminat din via?a public?

Ap?r?torii nenobeliatului s-au revoltat atunci când favoritul lor a fost caterisit de la tainul I.C.R.. Mai mult chiar, unii abona?i-papiona?i duc dorul acelei „dolce vita" - când se plimbau prin lume pe banii contribuabilului român ?i le erau traduse, inep?iile ,- dar pân? ast?zi, nu am auzit ca cineva s? fi dat seama pentru matrapazlâcurile administra?iei HoRoPa-iene ?i pentru prejudiciile aduse intereselor României. Fostului Führer de la ICR tare i-ar prii hotelul statului, nu de alta, dar poate va înv??a s? dialogheze becalice?te cu chiria?ii, a?teptând vizitele la vorbitor. Celor care au ratat lectura operelor „orbitoare" ale Mendebilului, le oferim prilejul de a se convinge asupra valorii literare a celui pe care domnul Gabriel Liiceanu l-a propus ca brand de ?ar?. Jenant! (Ion M?ld?rescu)

Revista „22" anun?? c? va publica un amplu interviu cu scriitorul Mircea C?rt?rescu, în care acesta spune: „Nu mai am nici o leg?tur? cu via?a public? româneasc? ?i nici nu vreau s? mai am". El adaug? c? vrea s?-?i ignore compatrio?ii „la fel de mult cum m? ignor? ?i ei pe mine". Invidia ?i ura confra?ilor i se par acum de nesuportat. Este a nu ?tiu câta oar? când C?rt?rescu spune c? se retrage din via?a public?, îns?, de fiecare dat?, când spectrul unor stipendii reapare, hop!, Mircea iar sare la r?sboiu' ?i reîncepe seria de editoriale b?siste. În interviul anun?at de „22", C?rt?rescu spune: „Am fost eliminat din via?a public? de la noi cu o brutalitate securistic?, ?i nu mi-a luat nimeni ap?rarea"! Cum a?a, când era plimbat peste tot ?i tradus pe bani grei în toate limbile p?mîntului, nu se sim?ea „promovat cu brutalitate securistic?"? Acum vrea s? fie ap?rat. De cine? De scriitorii români care abia reu?esc s?-?i mai publice câte o carte în regie proprie ?i tr?iesc din câteva sute de lei am?râte? Sau de serviciile secrete care i-au asigurat prin M.A.E. ?i I.C.R. o via?? de huzur?

Ie?irile acestea repetate, prin care ne pune la punct c? nu untem în stare s?-i vedem genialitatea încep s? devin? enervante ?i ne fac s? ne amintim cum îl umilea el pe Eminescu în „Dilema" lui Ple?u. ?i, s?racul Eminescu, nu ne mai amenin?a c? iese din literatura român?!

În anii din urm?, opinia public? româneasc? a fost „amenin?at?" cu Premiul Nobel de care Mircea C?r?trescu se apropia mereu. Când s? pun? mâna pe el, venea câte un chinez ?i i-l sufla: „ptiu, dr?cia dracului, las? c?-l iau la anul", p?rea s? ne spun? globe-trotter-ul nostru genial. Ca s? ne d?m seama ce pierdem prin retragerea lui C?r?t?rescu din spa?iul public financiar, de unde ?i-a asigurat deja un trai de belfer, s?-i recitim cîteva „capodopere". Pân? atunci, ia s?-i mai citim câteva pagini din „Orbitor", romanul s?u bine finan?at de I.C.R..

Red?m fragmente din acest roman pseudo-pornografic, în care Mircea C?rt?rescu se exprim? „academic", desigur, prin intermediul personajelor sale: „M? f** în ea de Casa Alb??" (pag. 241), „Îmi bag p**a în regina Angliei" (pag. 241), „Uite cum e cu ?ara: cic? limbricul iese cu fi-su dintr-un c** plin de c**at, ca s?-i arate cum e afar?.." (pag. 58), „La rândul ei, femeia primea-n gura cald?, rujat?, tumefiat? de dorin??, capul umed al penisului, pe care-l sugea" (pag. 339).

Exerci?iul acestei scriituri pornografice a fost f?cut înc? de pe vremuri, cînd ni?te scriitori tineri s-au dus la ?ar? o s?pt?mîn?, au practicat „textul în grup", cum scria criticul Alex. ?tef?nescu, dup? care au publicat un volum experimental, intitulat „40238 Tescani".
Pentru a avea o imagine complet? asupra drumului spre Nobel al lui Mircea C?rt?rescu, relu?m câteva pasaje din acest frumos volum de versuri. Reamintim c? atunci coleg? de crea?ie îi era Ioana Nicolaie, so?ia unui bun prieten, devenit? apoi, în timpul unei burse de crea?ie a lui C?rt?rescu (cum singur? m?rturise?te într-un interviu) so?ia ve?nicului nominalizat la Nobel. Iat? versurile:
- „îndreptându-?i limba înspre tine, î?i intr?-ntre picioare pe sub rochi?a scrobit?"...
- „i-ai digerat organele, te-ai lins pe bot"...
- „printr-un straniu efect clitorisul se lungise în penis"...
- „am umplut closete întregi cu vat? însângerat?"...
- „f** ?i la revedere".
- „blugii-i atârnau pe ea, bluzele fluturau pe ea/ coastele zdr?ng?neau ca sticlele de bere/ sub ?â?ele ei nehr?nite/ iar ea mânca, din el mânca/ îi sorbea ochii, îi sugea creierul/ îi lingea scrotul s?rat/ îi înghi?ea miliardele de semin?e".
- „ea-?i zdrelea gingiile în lun?/ ea-?i sp?rgea din?ii în ficatul lui/ ea ron??ia garful lui, sorbea m?duva lui/ folosea ca vibrator o eprubet? plin? cu sângele lui/ folosea ca suzet? un deget al lui".
- „Totul era ca lumea. Numai când mi-am b?gat botul în sexul ei blond,/ un tip must?cios, cu ochi negri ?i cu nasul drep/ s-a i?it dintre cârlion?i ?i mi-a b?gat limba drept în gur?".

P?rerea noastr? este c? Mircea C?rt?rescu nu trebuie l?sat s? plece dintre noi. Alfel, cine o s?-i mai spun? domnului ?ef al statului c? este „un Pre?edinte pentru alte coordonate istorice"?

Sursa: Cotidianul.ro[1]
Grafica - Ion M?ld?rescu

----------------------------------------------------------

 

[1] http://www.cotidianul.ro/mircea-cartarescu-se-plinge-ca-a-fost-eliminat-din-viata-publica-215991/

 

footer