Revista Art-emis
Decapitarea lui Eminescu PDF Imprimare Email
Sergiu Dan   
Duminică, 16 Iunie 2013 19:53
Bustul lui Eminescu, decapitat
„La Hliboca, în Ucraina, Eminescu a fost decapitat"

„Ce n-au reu?it Ple?u ?i Manolescu (?i Patapievici - n.r.) la Bucure?ti au îndeplinit ucrainenii: Eminescu decapitat la Hliboca, Raionul Adâncata-Cern?u?i, din Bucovina ocupat?" (Ziaristii online)[1]  S? fie o simpl? coinciden?? c? tot prin acele locuri s-a comis, în 1940, masacrul de la Fântâna Alb?? Pe atunci asasinii erau gr?nicerii sovietici. Acum?... (Redac?ia ART-EMIS)

14.06.2013. În or??elul Hliboca din regiunea Cern?u?i, Ucraina, a fost vandalizat bustul Poetului, care urma s? fie dezvelit din ini?iativa ?i cu sprijinul Societ??ii pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i, Consiliului Raional Hliboca, românilor de bun? credin??, în ziua de sâmb?t?, 15.06.2013, la ora 12:00.

Românii din Hliboca (Adâncata), regiunea Cern?u?i, au primit o veste cutremur?toare, care afecteaz? întreaga comunitate româneasc? din Nordul Bucovinei: bustul lui Mihai Eminescu, poetul na?ional al românilor, care urma s? fie dezvelit, sâmb?t?, a fost decapitat de persoane necunoscute, în noaptea de joi spre vineri (13-14 iunie).

Nicolae ?apc?, vicepre?edintele Societ??ii pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i, a declarat c? a aflat despre incident în diminea?a zile de vineri, de la Angela Jijian, directoarea Muzeului Etnografic din or??elul Hliboca, în fa?a c?ruia a fost instalat bustul lui Eminescu: „Doamna directoare ne-a dat aceast? veste vineri diminea?a, la ora 8:00, iar noi am anun?at imediat poli?ia, care a început opera?iunile de c?utare a indivizilor care l-au decapitat pe Eminescu. Ace?tia au vandalizat bustul ?i au fugit cu tot cu capul poetului. Bustul a fost instalat joi, în fa?a Muzeului Etnografic din Hliboca, urmând ca sculptorii s? aplice ast?zi (vineri, nota red.) un ultim strat de vopsea, iar sâmb?t?, când se împlinesc 124 de ani de la moartea lui Eminescu, s? aib? loc ceremonia de dezvelire a monumentului".

Bustul a fost realizat cu sprijinul financiar al românilor din regiunea Cern?u?i, la ini?iativa Societ??ii pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu". Nicolae ?apc? a subliniat c? proiectul s-a bucurat ?i de sprijinul autorit??ilor, care au f?cut demersurile necesare pentru ca monumentul s? poat? fi instalat în fa?a Muzeului Etnografic, adoptând în acest sens o serie de hot?râri, conform legisla?iei în vigoare. Tot el a ?inut s? sublinieze c? ceremonia dedicat? comemor?rii a 124 de ani de la trecerea în eternitate a poetului na?ional va avea loc, indiferent de circumstan?e.

Reac?ia guvernatorului de Cern?u?i în urma vandaliz?rii bustului lui Eminescu

?eful Administra?iei Regionale de Stat Cern?u?i, Mihailo Papiev, condamn? incidentul petrecut în noaptea de 13 spre 14 iunie la Hliboca, unde bustul poetului Mihai Eminescu a fost vandalizat cu doar o zi înainte de a fi dezvelit în mod oficial de c?tre Societatea pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu" din regiunea Cern?u?i. Papiev calific? acest incident ca fiind unul extrem de ru?inos ?i subliniaz? c? anumite for?e politice doresc s? perturbe situa?ia social-politic? din Nordul Bucovinei ?i, în cele din urm?, s? împiediceEminesc, Hliboca, Ucraina integrarea european? a Ucrainei: „?tiu foarte bine cine ?i de ce a f?cut acest lucru. În?eleg, de asemenea, de ce s-a întâmplat a?a ceva tocmai acum, dup? discu?iile destul de constructive cu partenerii no?tri români, francezi ?i germani, din cadrul Dialogului Bucovinean, desf??urat la Suceava ?i în Germania. Aceste ac?iuni au loc în contextul întâlnirilor de succes ale pre?edintelui Viktor Ianukovici de la summitul din Bratislava, unde au existat semnale clare c? europenii ne a?teapt? în U.E.. Iar noi vom fi, totu?i, în U.E.. Acest lucru nu convine liderilor anumitor for?e politice ale ??rii ?i din vecin?tatea apropiat?, ei doar vorbesc despre integrarea european?, îns? încearc? s? perturbe acest proces complex. ?i fac acest lucru tocmai acum, în ajunul vizitei la Cern?u?i a unui secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe al României [...]Condamn ferm actul de vandalism politic ?i fac apel la organele de aplicare a legii s? investigheze incidentul, cât mai curând posibil ?i s? pedepseasc? pe cei responsabili. Solicit, de asemenea, s? se efectueze toate lucr?rile de remediere, astfel încât bustul marelui poet ?i cern?u?ean Eminescu s? fie dezvelit mâine, 15 iunie, a?a cum a fost planificat ini?iat" - a declarat Mihailo Papiev, ?eful Administra?iei Regionale de Stat Cern?u?i.

Capul lui Eminescu, g?sit într-un lac din Hliboca

Capul bustului poetului Mihai Eminescu din Hliboca (Adâncata), vandalizat în noaptea de 13 spre 14 iunie, a fost g?sit de poli?ia ucrainean? într-un lac din satul vecin Dimca (Trestiana), raionul Hliboca. Bustul a fost realizat la ini?iativa Societ??ii pentru Cultura Româneasc? „Mihai Eminescu" din Cern?u?i, cu sprijinul financiar al românilor din regiune.

„Am fost sunat de c?tre reprezentan?ii administra?iei ?i m-am deplasat la sec?ia de poli?ie din Hliboca, pentru a m? convinge c? este vorba, într-adev?r, despre capul lui Eminescu. M-am convins c? a?a este. Urmeaz? ca în viitorul apropiat s?-l mont?m la loc, pentru c? piesa pus? temporar nu este dintr-un material rezistent, în timp ce varianta original? este realizat? din marmur?" (Nicolae ?apc?). Poli?ia continu? cercet?rile, pentru identificarea celor care au vandalizat monumentul.[2]

Bustul vandalizat al lui Eminescu de la Hliboca a fost ref?cut temporar

Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei Bustul vandalizat al poetului Mihai Eminescu de la Hliboca (Adâncata) a fost ref?cut temporar. Totodat?, au fost luate m?suri necesare pentru paza monumentului. (Iurie Levcic, Cern?u?i).

Bucure?tiul reac?ioneaz? în leg?tur? cu vandalizarea bustului lui Eminescu la Hliboca

Bustul lui Mihai Eminescu, ce urma s? fie inaugurat sâmb?t?, în regiunea Cern?u?i, la comemorarea a 124 de ani de la trecerea în nefiin?? a poetului, a fost decapitat în noaptea de joi spre vineri. Ministerul Afacerilor Externe a aflat cu consternare despre vandalizarea la Hliboca, regiunea Cern?u?i, Ucraina, a bustului lui Mihai Eminescu, care urma s? fie inaugurat la 15 iunie 2013, la ini?iativa Societ??ii pentru Cultur? Româneasc? „Mihai Eminescu" din regiune.
La instruc?iunile MAE, Consulatul General al României a solicitat în scris Administra?iei de Stat Cern?u?i efectuarea de urgen?? a demersurilor necesare pentru identificarea f?pta?ilor actului de vandalism, precum ?i informarea Consulatului asupra rezultatelor anchetei.[3]

Sursa: Euromedia Bucovina[4]
Foto - Nicolae ?apc?
Grafica - Ion M?ld?rescu
-------------------------------------------------------

[1]http://www.ziaristionline.ro/2013/06/14/ce-n-au-reusit-plesu-si-manolescu-la-bucuresti-au-indeplinit-ucrainenii-eminescu-decapitat-la-hliboca-raionul-adancata-cernauti-din-bucovina-ocupata/#sthash.nEUHC5cm.dpuf

[2] TOCpress

[3]http://www.mediafax.ro/cultura-media/bustul-lui-eminescu-ce-urma-sa-fie-inaugurat-in-regiunea-cernauti-decapitat-mae-e-consternat-10971435

http://euromedia-ucraina.blogspot.ro/2013/06/la-hliboca-fost-decapitat-eminescu.html

[4] http://euromedia-ucraina.blogspot.ro/2013/06/la-hliboca-fost-decapitat-eminescu.html

   footer