Revista Art-emis
Gheorghe Buzatu - Mesaje îndoliate PDF Imprimare Email
Joi, 30 Mai 2013 10:08

Profesorul Gheorgh Buzatu - Foto. Cristina Nichituş Roncea

Profesorul univ. dr. Gheorghe Buzatu - OM în adevăratul sens al cuvântului
- Doctor în Ştiinţe Medicale, Kathy Bruckner-Boieriu, S.U.A


Lacrimile încă nu mi s-au uscat, citind articolul Mariei Diana Popescu despre trecerea hotarului, dincolo, în lumea celor drepţi, a marelui şi valorosului istoric român, Profesorul univ. dr. Gheorghe Buzatu, pe care l-am cunoscut personal, discutând împreuna multe teme ale istoriei neamului nostru. L-am iubit cu mult respect pe acest OM în adevăratul sens al cuvântului. Să aibă pacea şi liniştea, care pe pământ nu le-a avut, si Dumnezeu să-l aşeze acolo unde merită!

Cercetător neobosit al istoriei noastre contemporane
Admiratorii ploieşteni ai Profesorului Gh. Buzatu:
Traian D. Lazăr, Nicolae Corneliu Dănulescu, Elena Cristea, Aglaia Florea, dr. Constantin Dobrescu -


Grupul admiratorilor ploieşteni ai Profesorului Gh. Buzatu doreşte să transmită familiei acestuia compasiune şi condoleanţe pentru pierderea suferită. Ne exprimăm profunda durere pentru plecarea dintre noi a celui ce a fost şi sperăm că va rămâne purtătorul de steag al românismului, istoricul de mare competenţă, cercetătorul neobosit al istoriei noastre contemporane, profesorul şi îndrumătorul nostru pe calea cunoaşterii adevăratei Istorii a românilor, a locului lor în Istoria universală. Istoriografia română suferă prin plecarea acad. Gh. Buzatu o nouă mare pierdere după aceea a acad. Florin Constantiniu. Gândul nostru va rămâne mereu îndreptat spre cel care ne-a fost model de probitate profesională şi conduită morală. Dumnezeu să-l odihnească!

Ne mor istoricii emblematici
- Prof. dr. Stelian Neagoe
-


După academicul - om de ştiinţă - Florin Constantiniu încă un „paznic al Cetăţii" ne părăseşte. Este o grea pierdere pentru istoriografia românească. Trece în lumea celuilalt tărâm un istoric cu o operă de remarcabilă acribie ştiinţifică şi un patriot bine temperat în trăirile-i pline de sensibilitate şi har.
S-a născut în comuna vrânceană Sihlea. Absolvent al Liceuluiui din Râmnicu-Sărat şi al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Elev şi student strălucit, Gh. Buzatu de pe băncile Facultăţii a fost repartizat direct la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol" din Iaşi în anul 1961, unde a funcţionat până în anul 1992 - în care timp a urcat toate treptele profesionale, până la cercetător ştiinţific gradul I, doctor în Istorie.

Ajuns la deplina maturitate creatoare, stimatul nostru confrate şi-a dedicat o mare parte din activitatea ştiinţifică de anvergură naţională şi recunoaştere internaţională, Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române, admirabilă instituţie academică pe care a ctitorit-o şi al cărei reputat director a fost începând din iunie 1992. Poate ca nimeni altul din generaţia sa, istoricul Buzatu a studiat cu sârg în marile fonduri arhivistice din SUA, Anglia, Federaţia Rusă, aducând acasa adevărate comori ale istoriei românilor interferată cu mersul civilizaţiei şi ştiinţei universale. Suficient să amintim preţioasele sale volume: Românii în arhivele Americii; Românii în arhivele Kremlinului; Românii în scrieri şi documente străine.

În aceeaşi măsură, intensa-i combustie intelectuală a ars precum flăcările pe culmile dăinuirii neamului său, pentru istoria contemporană a României, devenind specialistul prestigios al celui de-al doilea război mondial devoalat de secrete şi enigme. Curajos în cele bine chibzuite, omul de cultură ce pleacă dintre noi şi-a făcut un crez şi o onoare din a restitui în cotidian — cu luminile şi cu umbrele lor - pagini dintr-o istorie tragică; avem în vedere cărţile sale de real interes: „România cu şi fără Antonescu", „Mareşalul Antonescu în faţa istoriei", „Agresiunea comunismului în România"...

Istoricul Gheorghe Buzatu a fost şi un iubit şi respectat profesor universitar. La Alma Mater din Craiova sau la cea din Constanţa, el a ţinut prelegeri captivante, a condus doctorate, masterate. Nu este locul să trecem în revistă impresionanta operă ştiinţifică şi didactică a defunctului. Ne rezumăm la exemplificări dintre cele mai semnificative:
- Bogata activitatea ştiinţifică i-a fost apreciată şi răsplătită din plin: de două ori laureat al Premiilor Academiei Române, Premiul de Excelenţă al U.N.E.S.C.O., membru al Comisiei Mondiale pentru Istoria Relaţiilor Internaţionale, al Asociaţiei Americane de Istorie şi multe altele.
- Gh. Buzatu s-a implicat plenar şi în viaţa publică româneacă. Senator şi vicepreşedinte al Senatului României cu prezenţe şi realizări memorabile. - Expert avizat, totdeauna elocvent şi inspirat, în multele emisiuni de televiziune, radio şi presă scrisă.
- Dicţionarele şi enciclopedii de specialitate, din ţară şi din străinătate, i-au reţinut bio-bibliografia, volumele omagiale i-au cinstit competenţa, dăruirea şi strălucirea ce radia din toate fibrele acestui reprezentant de elită al spiritualităţii româneşti.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească acolo în ceruri pentru obolul de de gând şi faptă dăruit cu generozitate semenilor săi. [ ]

footer