Revista Art-emis
Revirimentul cazac PDF Imprimare Email
Alexandru Moraru, Chi?in?u   
Vineri, 29 Martie 2013 03:59
Alexandru Moraru, art-emis
Avertisment. For?ele de ?oc ruse s-au întors în G?g?uzia pentru a ap?ra „suveranitatea"

Într-un articol scris pentru Jamestown Foundation, profesorul Paul Goble, expert în rela?ii interetnice în regiunea eurasiatic? ?i fost analist C.I.A., atrage aten?ia asupra faptului c? la Comrat, capitala Regiunii Autonome G?g?uze, a reap?rut un deta?ament de cazaci ru?i, care pot fi utiliza?i de Moscova pentru a destabiliza situa?ia ?i a?a extrem de fragil? din Republica Moldova. Cazacii ?i-au f?cut apa¬ri?ia la Comrat în urm? cu dou? s?pt?mâni ?i, de atunci, au tulburat apele în micu?a regiune populat? în majoritate de etnici turci trecu?i la cre?tinismul ortodox. Nu este limpede dac? i-a chemat cineva, dar este limpede c? au fost primi?i cu bun?voin?? de autorit??i. Batalionul cazac al Bugeacului, cum se pare c? se autointituleaz? aceste for?e paramilitare a solicitat recunoa?terea oficial? din partea ministerului de Justi?ie al Regiunii G?g?uze ?i, pentru a avea mai multe ?anse, s-au gr?bit s? ridice mai mul?i membri ai Adun?rii Na?ionale, legislativul de la Comrat, la rang de ofi?eri superiori ai „Batalionului". Scopul lor? „S? apere patria-mam? prin orice mijloace".

Nu toat? lumea de la Comrat s-a ar?tat încântat? de apari?ia ru?ilor, scrie profesorul Goble, unii dintre g?g?uzii loiali Moldovei, în special veterani ai r?zboiului din Transnistria, exprimându-?i public nemul?umirea c? întoarcerea cazacilor reprezint? o amenin?are la adresa integrit??ii teritoriale a ??rii. Aceste critici au primit cea mai nea?teptat? ripost?, chiar din partea Prezidiului Adun?rii Na?ionale, care, într-un comunicat difuzat vinerea trecut?, i-a atacat pe ace?ti critici drept „provocatori" ?i „extremi?ti". În viziunea forului legislativ g?g?uz, cazacii „ap?r? statalitatea Moldovei împotriva aspira?iilor unioniste" între Moldova ?i România. „Pseudo-patrio?ii" care sus?in extinderea leg?turilor cu România sunt adev?rata amenin?are la adresa independen?ei, integrit??ii teritoriale a Moldovei ?i a „poporului g?g?uz". Cazacii, în schimb, sunt un „element de statalitate moldovean?". Dac? prin „element de statalitate" autorit??ile G?g?uziei - o regiune discontinu? din punct de vedere teritorial ?i etnic, populat? de cel mult 200.000 de oameni - în?eleg for?ele care ?in Moldova prizonier? în sfera de influen?? rus? - atunci au dreptate. Pentru c? apari?ia cazacilor în Moldova într-un moment în care ?ara nu are guvern ?i când se afl? pe ultima turnant? în procesul de apropiere decisiv? de Uniunea European? este de natur? s? îngrijoreze. Într-o coresponden?? ap?rut? duminic? sub titlul „Cazacii s au întors! S? tremure dealurile", New York Times remarca faptul c? retorica na?ionalist? rus? ocup? loc din ce în ce mai important în politica lui Vladimir Putin, iar retorica na?ionalist? rus? se refer? inevitabil la cazaci. Acest reviriment cazac nu se rezum? numai la expozi?ii, filme ?i manifest?ri culturale, ci se manifest? foarte concret sub forma unor grup?ri paramilitare, care cap?t? tot mai mult? influen?? ?i putere în regiuni precum Novgorod sau Stavropol, unde ?in sub control popula?ia musulman? ?i devin grup?ri de for?? care nu se supun legii precum poli?ia. Faptul c? nu se supun constrângerilor legii ?i c? se bucur? de sus?inerea Kremlinului este privit de autorit??ile locale drept un avantaj al utiliz?rii acestei for?e de ?oc tradi?ional? a Rusiei. În Moldova, cazacii pot reprezenta oricând un instrument de ?antaj al Rusiei împotriva Chi?in?ului ?i o for?? care poate dezechilibra situa?ia extrem de fragil? din Basarabia. Putin poate nega cu zâmbetul pe buze c? ar avea vreun amestec, cazacii fiind „liberi ?i nesupu?i" sau alte mituri ruse?ti, dar adev?rul c? aceast? for?? cvasitribal? este un instrument de temut, a?a cum s-a dovedit ?i în conflictele din Moldova din anii '90, când a luptat de partea ru?ilor transnistreni ?i a g?g?uzilor împotriva românilor moldoveni. Apari?ia cazacilor la Comrat este un avertisment adresat de Putin Chi?in?ului c? acest conflict înghe?at poate fi oricând reaprins.

Sursa: Secretele istoriei cu Alexandru Moraru[1]
-----------------------------------------------------------
[1] http://mazarini.wordpress.com/
footer