Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Dumitru Constantin   
Luni, 18 Martie 2013 13:30
CEZ„Avem demnitate ?i onoare. Poporul ne-a încredin?at puterea, azi noi i-o d?m înapoi (...). Nu voi participa la o guvernare în care poli?ia bate oamenii ?i în care amenin??rile cu proteste înlocuiesc dezbaterea politic?" sunt declara?iile r?spicate f?cute nu de pre?edintele Traian B?sescu ori de premierul s?u de suflet Emil Boc în urma amplelor demonstra?ii de la Bucure?ti, din ianuarie-februrie 2012, ci de premierul Bulgariei, Boiko Borisov, care ?i-a dat demisia în urma mitingurilor mamut provocate de cre?terea pre?ului electricit??ii. Tot aceste cuvinte, care invoc?, în fapt, calit??i definitorii când vine vorba despre un om politic, nu au fost rostite, din p?cate, nici de actualul premier dup? recentele proteste ale celor de la Oltchim, care l-au acuzat dur de minciun?, dup? ce, înaintea alegerilor, ei au fost du?i cu pre?ul într-un stil specific mahalalei bucure?tene, pentru ca, acum, ei, ca ?i cei dela C.F.R. Marf? sau TAROM, s? fie l?sa?i de izbeli?te. ?i asta pentru c? guvernan?ii no?tri, în frunte cu titularul de la Cotroceni, continuând cu cel instalat de el la Victoria în urma unui târg specific geamba?ilor de odinioar?, au de f?cut deconturi unor mai „mari" ai Europei, care se topesc de grija României, dar nu ?i a poporului ei! Nu mai amintesc celebra declara?ie a lui B?sescu, potrivit c?reia va demisiona în cinci minute în caz de suspendare, întrucât nu suntem la antologia penibilului în politic?!

„Puterea nu a fost niciodat? scopul meu ?i nici nu voi câ?tiga nimic dac? oamenii ne ur?sc."

Nici aceste cuvinte nu au fost rostite, din p?cate, de B?sescu, Boc, Ungureanu ?i chiar Ponta, întrucât, pe malurile Dâmbovi?ei, se invoc? orice, dar nu ?i demnitatea, onoarea, luciditatea, realismul sau, la nevoie, sacrificiul cel mare, pentru o cauz? dreapt? ?i scump? concet??enilor. S? recapitul?m: protestul vecinilor din sudul Dun?ruii a fost determinat de cre?terea pre?ului la electricitate cu 13%, în vreme ce, gra?ie pre?ioaselor directive primite de la F.M.I., Guvernul Ponta, aflat într-un delirium tremens la posturile de televiziune, ni l-a scumpit cu 10%, în ianuarie a.c., dup? ce, în septembrie 2012, îl m?rise cu 7%, iar în iulie îl va m?ri iar??i. Da, premierul Bulgariei, ?ar? despre ai c?rei locuitori unii dintre noi vorbim peiorativ din cauza unui penibil ?i regretabil cli?eu, a înghe?at salariile bugetarilor ?i nu le-a t?iat cu 25%, în vreme ce pensiile au r?mas intacte, ?i nu supuse unor jalnice ajust?ri, pe care acum guvernul nu ?tie cum s? le mai peticeasc?. E drept c? o tot face, la TV, actualul premier, care a anun?at de 18 (!?) ori acest lucru, dup? cum spun cei ce monitorizeaz? apari?iile sale televizate în cascad?, întrucât - sf?tuit foarte prost de unii consilieri ce-i concureaz? pe ai lui pre?edintelui - el crede c? ?ara se guverneaz? doar de la televizor ?i numai prin vorbe! E lesne de observat c?, în România, cu pre?edintele B?sescu ?i cu o criz? pe care Guvernul Ponta a preluat-o din mers, disperat dup? putere ?i f?r? discern?mânt, nu vom putea nicicând consemna o declara?ie argumentat? ?i articulat? de genul celei f?cute în Parlamentul de la Sofia, miercuri, de premierul Borisov, când a demisionat, asumându-?i astfel derapajele Poli?iei în fa?a manifestan?ilor ?i imol?rile celor doi concet??eni din Veliko Târnovo ?i Varna. Dintr-o atare perspectiv? s?-i întreb?m pe pre?edinte, pe guvernan?i ?i pe parlamentari dac? mai ?in minte gestul disperat f?cut de Adrian Sobaru de la TVR în Parlament? Inutil. Ei nu se ocup? cu „mizilicuri", care, de fapt, sunt dovezi ale disper?rii la care a ajuns popula?ia din cauza politicii acestora ?i celor ce le seam?n? leit.

„Noi am f?cut maximum pentru a r?spunde protestelor. Nu pot s? privesc Podul Vulturilor (din Sofia) plin de sânge [...] De patru ani, am f?cut ce este mai bine, dar fiecare pic?tur? de sânge v?rsat este o ru?ine pentru noi!"

Nici aceste vorbe nu le-au rostit pre?edintele ?i primul mini?tru dup? una dintre serile de cumplit? reprimare a protestelor de anul trecut, din Bucure?ti, ci tot premierul bulgar Borisov, care î?i justifica demisia guvernului s?u. Sigur, poate cineva ar spune c? e vorba de demagogie, dar pân? s? ajungem la atare gesturi radicale a? vrea s? v?d ?i eu un politician de marc? din România care gânde?te la fel. Dar, dincolo de demisie, prim-ministrul bulgar ?i-a asumat ?i ideea alegerilor legislative anticipate, formul? de care politicienii români se pare nu numai c? nu au auzit, cu atât mai pu?in ?i s? o pun? în practic?. În fine, tot Borisov spunea c? va reduce pre?ul la electricitate ?i va anula licen?a companiei cehe?ti CEZ. Aceea?i CEZ ac?ioneaz? necontrolat? de nimeni ?i în România (Olt) ?i sunt multe cazuri în care consumatorii sunt profund nemul?umi?i de ea, f?r? ca vreunei autorit??i din ?ar? s?-i pese. De aceea fac apel la forurile competente s? controleze felul în care se comport? aceast? CEZ cu consumatorii români, întrucât cred c?, la fel ca în Bulgaria, ar putea exista o asociere de tip mafiot între conduc?torii politici ?i respectiva companie energetic?, ce are profituri uria?e.
Grafica - Ion M?ld?rescu
footer