Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Mihai Giurgea   
Joi, 14 Martie 2013 14:04
Tigani ?i prostituateRomânii sunt jidanii secolului al XXI-lea

Împotriva românilor s-a lansat o campanie oficial? de propagand?. Nu exist? zi în care s? nu apar? ?tiri despre curvele din România, despre ho?ii de buzunare din România, despre cer?etorii din România, despre criminalii ?i violatorii din România. În Marea Britanie, Daily Mail chiar s-a specializat în biciuirea românilor. Cum s? nu te enervezi, când acest articol despre românii care fur? ajutoarele sociale ale britanicilor?[1] În Fran?a, C?ile Ferate au pus în trenuri afi?e cu „Aten?ie la ho?ii de buzunare ROMÂNI!". De fapt, în Fran?a, campania împotriva românilor e oficial? ?i sus?inut? chiar de televiziunea de stat: încât au protestat chiar unii jurnali?ti francezi.[2] In Italia, o românc? ce avea nevoie de un transplant a fost l?sat? s? moar?, iar medicul a spus cu voce tare: „inimile italienilor nu sunt pentru români". Pân? ?i în Japonia, dup? uciderea studentei de la Otopeni, presa a scris: „românii sunt criminali cunoscu?i în lume, care export? crime oriunde se duc ?i sunt prezen?i ?i în Europa de Vest cu lan?uri de prostitu?ie, re?ele de cer?etori ?i crime din toat? gama posibil?. Este deja tipic pentru români s? dea vina pe « ?igani ». Îi sf?tuiesc pe to?i japonezii s? stea departe de români, pentru c? sunt oameni foarte periculo?i ?i neciviliza?i".

Despre infractorii români

Conform Uniunii Europene, cele mai multe prostituate din Europa nu vin din Rusia, din Ucraina, sau din Republica Moldova: ci vin din România! [3] Tot românii sunt ?i cei mai numero?i infractori europeni, spun oficialii britanici. Deci, dup? datele lor oficiale, România nu este doar cea mai corupt? ?ar? din Europa: ci ?i ?ara curvelor ?i a criminalilor.

Despre românii cinsti?i

Sunt ?i români care muncesc cinstit? Sigur ca da! Milioane! Dar statul român habar n-are câ?i ?i unde sunt. Cu ocazia referendumului, guvernul U.S.L. sus?inea c? în România n-au mai r?mas decât cel mult 14 milioane de oameni, în timp ce P.D.L.-ul sus?inea ca ar fi 18 milioane. V? da?i seama cât de incompetent este Statul român, dac? nu poate s?-?i numere nici m?car cet??enii ?i face aproxima?ii de 4 milioane de oameni? Câ?i români au plecat cu adevarat în str?in?tate? Probabil c? aici U.S.L. avea dreptate: 7 milioane. E enorm! Putem s? vorbim, efectiv, de ruperea României în buc??i. Dar milioanele de români care muncesc cinstit în str?in?tate, au dou? mari probleme: ceilal?i români, concet??enii lor. La Disneyland, la Paris, la intrare, era un escroc (unul singur) care le oferea turi?tilor s?-i bage gratis în parc, cu o cartel? falsificat? de el. De unde era micu?ul? Din... Sinaia! De ce era escroc? Pentru c? p?c?lea ?i firma, dar ?i pe turi?tii care nu ?tiau c? o s? li se ceara bilet ?i la ie?ire, nu numai la intrare.

?omajul. Când 25% din spanioli sunt în ?omaj, cum s? nu î?i vina boala când vezi un român c? î?i ia locul de munca, la jum?tate de salariu? ?i mai munce?te si la negru!

„Românii sunt de vina pentru criz?!"

Primul care a spus tâmpenia asta, a fost fostul pre?edinte al Fran?ei, Nicolas Sarkozy. Ce treab? au românii cu criza economic? din Fran?a? Dar ideea a fost rapid preluat? de al?i politicieni europeni (chiar ?i de actualul ?ef al statului francez, socialistul Francois Hollande). De ce? Pentru c? era o scuz? care le pica la fix!
Cum s? spui c? de vin? pentru criza este chiar populismul politicienilor: adic?, chiar tu?
Cum s? spui c? de vina sunt cheltuielile imense cu protec?ia social?, cu subven?iile agricole, contractele de stat nerentabile?
Cum s? spui c? trebuie t?iate ajutoarele sociale, pensiile ?i m?rit? vârsta de pensionare?
Cum s? spui c? trebuie t?iate drepturile angaja?ilor ?i sc?zute salariile (nu cu 25%: ci cu 90%!)
Cum s? spui c? de vin? este chiar sistemul european, care a încurajat putorile ?i traiul pe poman??
E mult mai simplu s? spui c? trebuie t?ia?i... românii. Ei sunt vinova?i pentru tot!

Ce îi a?teapt? pe români?

Unde se vor termina toate astea? P?i, în cazul evreilor, s-au terminat în lag?re de exterminare. În cazul românilor, multe acuza?i sunt reale. ?i chiar dac? unii români sunt nevinova?i, europenii îi vor judeca pe to?i la gr?mad?: c? e mai comod a?a. E nedrept? Ei ?i? În cel mai bun caz, românii nu sunt considera?i decât ni?te slugi pentru europeni, cu joburile cele mai grele ?i mai prost pl?tite. P?i, se sinchise?te cineva vreodat? de sentimentele slugilor? Uita?i-v? cum îi trateaz? americanii pe imigran?ii mexicani! Avea?i impresia ca a?i intrat în Uniunea Europeana ?i gata, sunte?i fra?i egali cu germanii? Avea?i chiar obr?znicia s? v? compara?i salariile cu ale lor? Profesorii vo?tri cu profesorii lor? Cine b?, voi? P?i, b?, voi sunte?i români. S? nu uita?i asta niciodat?: români! Adic?, ni?te criminali, cer?etori, curve, ho?i de buzunare, violatori. Sclavi împu?i?i! Voi n-o sa fi?i niciodat? egali cu nimeni! Asta-i gândirea Occidentului ?i mai tr?nc?nim despre discriminare.

Românii sunt f?cu?i vinova?i pentru tot ce merge r?u în Europa

Acest articol a fost publicat prima oar? în noiembrie, anul trecut. Îl republic pentru c? tot ce am spus atunci s-a confirmat. Românii chiar sunt f?cu?i vinova?i pentru tot ce merge r?u în Europa. De la carnea de cal britanic?, pân? la ?omajul din Germania. Dar sunt într-adev?r vinova?i? Direct, sigur c? nu. E criz? ?i oamenii caut? pe cineva s?-?i verse furia: românii! Dar pentru imaginea lor mizerabil?, da, românii sunt vinova?i ?i para-vinova?i! Pentru c? st? numai în puterea lor s? m?ture, mâine, toat? clica ce îi conduce de 23 de ani ?i a c?rei corup?ie este hulit? în toat? lumea. St? numai în puterea lor s? ias? în strada, ca bulgarii, ?i s? demit? Guvernul ?i Parlamentul. Se poate face într-o s?pt?mân?! Dar dac? te la?i condus de bandi?i, e?ti complice cu ei! Î?i meri?i soarta!

Grafica - Ion M?ld?rescu
Sursa: Capitalism pe pâine[4]
-----------------------------------------------------------
[1] vezi Marea Britanie taie ajutoarele sociale
[2] Le Post, La Roumanie moquée chez Ruquier: un racisme ŕ géométrie variable?
[3] sursa: euobserver
[4] http://capitalismpepaine.ro/2013/03/06/romane-jidan-imputit-2/
footer