Revista Art-emis
Despre victime ?i c?l?i PDF Imprimare Email
Ioana Lucacel   
Joi, 14 Februarie 2013 12:39
Lucacel IoanaJenant, mi?eilor!

Atacul direct asupra fiin?ei na?ionale a României nu poate fi ignorat. În România nu a existat nici fascism, nici nazism! Era, deci, cât se poate de firesc ca recenta ?i impardonabila gaf? a Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) s? stârneasdc? reac?ii. Ast?zi v? prezent?m una dintre ripostele meritate, somându-i pe vinova?i s? ia aminte c? r?bdarea românilor a ajuns la limit?.[1]

Exist? multe tipuri de victime. ?i multe tipuri de c?l?i. Nimic nu e îns? mai demn de mil? decât o victim? transformat? în c?l?u. Am primit, zilele trecute, prin e-mail, o peti?ie: „Solidari cu Valeriu Gafencu". Ini?ial, m-am gândit c? e un apel la în?l?are spiritual?, cum altfel am putea fi solidari cu „Sfântul Închisorilor" decât al?turându-ne lui în bun?tate ?i iertare. Nu. Era o peti?ie prin care i se cerea primarului de Târgu Ocna s? nu dea curs cererii Institutului Elie Wiesel de ridicare a titlului de cet??ean de onoare acordat lui Gafencu, pe motiv c? ar fi fost antisemit, condamnat de regimul antonescian ?i c? niciodat? nu a fost condamnat de comuni?ti.

Ini?ial, m-a pufnit râsul. Era cea mai ridicol? peti?ie citit? în ultima vreme. ?tiin?ific ?i istoric, lucrurile sunt extrem de simple: pe când se afla la Târgu Ocna, bolnav de TBC în ultimul stadiu, a primit, printr-o minune, ni?te doze de penicilin?. I le-a donat pastorului de origine iudaic? Richard Wurmbrand. Ca un „antisemit" convins, Gafencu a murit, salvându-i via?a evreului Wurmbrand. Ca un „tolerant" convins, ulterior, Wurmbrand l-a ponegrit, iar acum, coreligionarii lui cred c? Gafencu nu merit? titlul de cet??ean de onoare. ?i da, poate au dreptate. Ce s? fac? un sfânt cu un astfel de titlu?

Apoi, povestea Mi?c?rii legionare ?i a antisemismului nu e a?a simpl? cum o prezint? Institutul Iudaic. Mi?carea Legionar?, juridic, nu a fost fascist?, Tribunalul de la Nurnberg a scos mi?carea de sub acuza?ia de fascism. Apoi, antisemitismul însemna, în perioada interbelic?, cu totul altceva. Sau în aceste condi?ii ar trebui s? nu mai vorbeasc? nimeni despre Iorga sau chiar Eminescu? Ca s? nu mai vorbim de Noica, Steinhardt, Nae Ionescu sau Eliade, care au simpatizat cu legionarii. ?-apoi, s? nu uit?m c? Teatrul evreiesc de revist?, singurul de acest fel din Europa interbelic?, a fost înfiin?at de un comandant legionar, Radu Gyr.

Domnii de la I.N.S.H.R.-E.W. nu au subiecte de cercetare

Argumentul cu condamnarea antonescian? e la fel de hilar.[...] Comuni?tii  [...]  l-au ?inut pur ?i simplu în închisoare ?i l-au exterminat. Decimarea unei comunit??i numai pentru apartenen?a la o etnie, religie sau ideologie e la fel de grav?, fie c? vorbim de exterminarea evreilor (a românilor - n.r.), a ortodoc?ilor sau a legionarilor Dar poate domnii de la Institutul pentru Studiul Holocaustului în România „Ellie Wiesel" (I.N.S.H.R.-E.W.) nu au subiecte de cercetare. De aceea, le propunem noi:
- „Implicarea evreilor în instaurarea ?i men?inerea regimului comunist în România"
- „A fost sau nu Elie Wiesel la Auschwitz?".
Sunt teme demne de luat în seam?!

Desigur, aceast text ar putea p?rea antisemit. Este! În aceea?i m?sur? în care adev?rul e antisemit. Dar în orice limb? ?i orice cultur?, de la Hristos încoace, cei care salveaz? vie?i sunt eroi. Cei care le distrug sunt c?l?i.
----------------------------------------------------------------
[1] http://www.gazetademaramures.ro/jenant-miseilor-adevarul-e-antisemit-13303 footer