Revista Art-emis
Aniversare controversată PDF Imprimare Email
Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, Chişinău   
Duminică, 30 Septembrie 2012 19:46
Prof. Univ. Dr. hab. Anatol PetrencuCentrul de presă al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova informa publicul larg că la 21 septembrie 2012, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A.Ş.M.) şi Institutul de Istorie, Stat şi Drept (I.I.S.D.) al A.Ş.M. a organizat „un ciclu de manifestări" pentru marcarea a o sută de ani de la naşterea primului preşedinte al A.Ş.M. Iachim Grosul. Participanţii la omagiere au depus flori la placa comemorativă, fixată în peretele clădirii A.Ş.M., în memoria academicianului comunist, după care au desfăşurat o conferinţă omagială şi au depuns flori la mormântul acestuia.

Iachim Sergheevici Grosul s-a născut la 8/21 septembrie 1912, în satul Caragaş, raionul Tiraspol. Spicuim din Enciclopedia sovietică moldovenească: „Ia. S. Grosul] istoric sovietic moldovean, activist pe tărâm obştesc din R.S.S.M. [...] În lucrările sale tratează problema dezvoltării social-economice a Basarabiei în perioada adaptării sistemului de relaţii feudale la cel existent pe atunci în Imperiul Rus [...] Studiile sale istoriografice constituie una dintre cele mai complete prezentări marxiste ale dezvoltării ştiinţei istorice în R.S.S.M."[1]

Între lucrările, semnate de Iachim Grosul, sunt şi cele în care dânsul a demonstrat însemnătatea istorică, progresistă, a „unirii" Basarabiei la Imperiul ţarist[2], teză ce a fost promovată în perioada sovietică, iar după proclamarea independenţei Republicii Moldova - de curentul istoriografic neo-stalinist de la Chişinău. Astfel, „Unirea Basarabiei [...] cu Rusia [...] a jucat în mod obiectiv un rol istoric progresist în dezvoltarea ţinutului"[3].

În aceeaşi carte citim: „O contribuţie de seamă la interpretarea proceselor şi tendinţelor dezvoltării sociale a ţinutului, la educarea comunistă a oamenilor muncii aduc savanţii sociologi. În lucrările istoricilor Ia. S. Grosul (sunt enumeraţi câţiva alţi istorici - n.a.) e dezvăluită concepţia marxist-leninistă a procesului istoric pe teritoriul Moldovei din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, sunt arătate legăturile multiseculare şi colaborarea dintre oamenii muncii din republică şi marele popor rus, poporul ucrainean şi celelalte popoare ale Uniunii Sovietice"[4].

Aşa dar, Forul ştiinţific suprem al R. Moldova va comemora astăzi o sută de ani de la naşterea unuia dintre cei mai prolifici istorici marxişti pe care i-a avut poporul român - Iachim S. Grosul -, care, între altele a „demonstrat" rolul „progresist" al raptului teritorial al Rusiei ţariste în mai 1812. Stop!

Acum câteva luni, în mai 2012, acelaşi Institut de Istorie din cadrul aceleiaşi Academii de Ştiinţe a organizat o conferinţă ştiinţifică internaţională în care participanţii la ea au condamnat politica agresivă a Rusiei ţariste şi au demonstrat consecinţele tragice ale alipirii interfluviului Pruto-Nistrean la Imperiul Rus. Deci, în mai 2012 actul din 1812 a fost calificat „crimă", „agresiune", „regres", iar în septembrie 2012, aceiaşi instituţie omagiază pe cel care a promovat noţiunile de „eliberare", „progres", „prosperitate". Cum vine asta, domnilor? Şi - curios! - sunt anumite persoane care au participat la conferinţa amintită, care au criticat acel act reprobabil, iar acum s-au înscris la cuvânt pentru a elogia pe istoricul marxist-leninist Iachim Grosul, care la rândul său a „demonstrat" „justeţea" agresiunii ţariste faţă de Neamul Românesc.

Ce se întâmplă cu noi, domnilor istorici?

Părerea mea: trebuie să recunoaştem realităţile existente. Să recunoaştem că în cadrul instituţiilor democratice universitare şi de cercetări ştiinţifice există adepţi ai teoriei leniniste. Noile realităţi politice nu le-au schimbat convingerile. Nu etichetăm pe nimeni, nu învinuim pe nimeni de împărtăşirea unor opinii depăşite de timp etc. Recunoaştem pluralismul de păreri şi dreptul fiecăruia să şi-o exprime. În aşa caz, cred, era corect să se anunţe astfel: Istoricii marxişti din cadrul I.I.S.D., împreună cu cei ce s-au mai adunt, vor organiza „un ciclu de manifestări" ce marchează o sută de ani de la naşterea primului preşedinte al A.Ş.M. Iachim Grosul. Altfel, nu este bine deloc. Noi, în schimb, să auzim doar de bine![5]
--------------------------------------------------------------------
[1] Enciclopedia sovietică moldovenească, vol. 2, Chişinău, 1971, p. 201
[2] I. S. Grosul. Istoricescoie znacenie prisoedinenia Bessarabii k Rossii dlea sudeb moldovscogo naroda (Însemnătatea istorică a alipirii Basarabiei la Rusia pentru soarta poporului moldovenesc( // Voprosî Istorii [Probleme de istorie], 1962, nr. 7.
[3] Istoria RSS Moldoveneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1984, p. 150.
[4] Ibidem, p. 529-530.
[5] http://vox.publika.md/stiinta/r-moldova-%E2%80%93-o-corabie-cu-busola-defectata-316621.html
footer