Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Vicu Merlan-Hu?i   
Miercuri, 04 Iulie 2012 00:30
Chilii rupestre Pe Valea R?utului din Basarabia, în sectorul inferior, între satele Tribuj?ni ?i Butuceni, în abruptul malului calcaros sec?ionat de râu, se g?sesc mai multe m?n?stiri rupestre, ce dateaz? din vremea ge?ilor. Osârdia, ascetismul ?i dorin?a de înnobilare a sufletului i-au determinat pe c?lug?rii ge?i s? se retrag? în acest perimetru stâncos pentru a atinge des?vâr?irea spiritual?.

Peisajul de canion, vegeta?ia ce are ca predominan?? tufi?uri scunde de scumpii, pelini?a, iarba gras? ce se aseam?n? cu ni?te cactu?i suculen?i, rocile dure albicioase etc, amintesc de peisajul semiarid al Dobrogei, sem?nând ca o enclav? vegetativ? de tip mediteraneean tocmai în latura central nordic? a Podi?ului Moldovenesc, ce are ca o caracteristic? de baz? clima temperat-continental?.

Izolarea chiliilor rupestre, s?pate în malul abrupt greu accesibil, unele chiar în peretele drept stâncos, este pus? pe dorin?a de izolare ?i reculegere a celor care s-au direc?ionat pe un astfel de f?ga?. Dispuse pe cel pu?in trei aliniamente, m?n?stirile rupestre poart? amprenta unor modific?ri oarecum la limita confortabilului. Astfel întâlnim chilii izolate, precum ni?te cuiburi de vultur, la care se ajunge doar prin c???rare periculoas?, sprijinându-te de un lan? ?i câteva piroane b?tute în stânc?, ?i chilii compartimentate, cu o singur? intrare dinspre râu. Chiliile izolate au doar o intrare, ce se aseam?n? cu o fereastr? p?trat?. În interior se g?sesc dou? postamente de tip prichici folosite ca paturi, probabil acoperite cu fân sau paie ?i bl?nuri de animale. La intrare se observ? ?i o ??n?uire ce demonstreaz? folosirea unei u?i din dulapi din lemn pentru perioada friguroas? ?i chiar pentru a stopa curentul generat de micile fisuri din stânc?. De obicei aceste chilii izolate aveau dou? postamente, ceea ce explic? c? în interior se aflau doi c?lug?ri (un novice ?i un monah experimentat).

Complexul de chilii rupestre

Despre aceast? cast? sacerdo?ial? din partea de est a Daciei avem informa?ii înc? de la Herodot, care o descrie ca fiind pe malurile abrupte ale Tyrasului (Nistrului) ?i a afluen?ilor acestuia din dreapta, respectiv pe malurile râului R?ut.
Promontoriul în care meandreaz? strâns R?utul a fost locuit de o comunitate getic? ce a ridicat o fort?rea?? prev?zut? cu val ?i ?an? de ap?rare. În apropierea bisericii noi, pe latura de nord se afl? locul în care era amplasat sanctuarul getic al a?ez?rii, iar la câ?iva metri în subsol se g?sesc câteva chilii ale c?lug?rilor ge?i, care comunicau probabil printr-un labirint secret cu locuin?a sacr? de la partea superioar?.

Not?: Vicu Merlan-Hu?i este profesor de istorie, arheolog, întemeietor ?i director al revistei cultural-?tiin?ifice „Lohanul" footer