Revista Art-emis
Masacrul de la Lunca Prutului, februarie 1941 PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 21 Martie 2012 15:49
Placa comemorativ? Lunca prutului, 1941Ve?ti din nordul Bucovinei, de la Cimitirul din Mahala, raionul administrativ Noua Suli??, regiunea Cern?u?i, Ucraina. Un parastas în memoria românilor masacra?i de sovietici în Lunca Prutului.

Katynul românesc de la Fântâna Alb? ?i Lunca Prutului r?zboiul, deport?rile, masacrele comise de sovietici ?i slugile lor alogene împotriva popula?iei române?ti au secerat mii de vie?i omene?ti. Istoria trecutului nu poate fi ?terse din memoria românilor nord/bucovineni ?i din inimile tuturor românilor..

Masacrul de la Lunca Prutului

„În noaptea de 6/7 Februarie 1941 circa 400 de ??rani, în majori¬tate tineri, din satele: Coteni, Buda, Boian, Ostri?a Her?ei, Horecea M?n?stirii, Horecea Urban?, Plaiul Cosminului, Ceahor, Corovia, Mahala (toate situate în raioanele Her?a ?i Noua Suli??) au încercat s? treac? Prutul înghe?at, prin n?me?i ?i pe un viscol n?prasnic. Fiind vându?i de cozile de topor ale satelor, au fost a?tepta?i de gr?nicerii ru?i care i-au m?cel?rit. Numai 57 au reu?it s? ajung? în România. Sutele de mor?i au fost arunca?i în trei gropi comune din albia Prutului. Ceva sc?pa?i ?i câ?iva r?ni?i au fost aresta?i ?i du?i la Cern?u?i unde au fost împu?ca?i pe 13 Iunie 1941 ?i zac în cimiti¬rul militar al ora?ului. În Iulie 1941 a fost descoperit? numai una dintre cele trei gropi comune cu 107 cadavre, celelalte dou? fiind luate de viiturile Prutului. Printre martirii de la Lunca se reg?sesc numele : Apetre Dumitru, Conovaru V. Mihai, Mironescu Toader... "[1]

În singura groap? comun? descoperit? au fost aruncate ?I acoperite cu p?mânt majoritatea victimelor, martiri dinParastas Lunca prutului, 2012 comuna Mahala, raionul Noua-Suli??. Dup? decenii, resturile lume?ti ale românilor au fost dezgropate, aduse acas? de c?tre rude ?i îngropate dup? datina cre?tin? în cimitirul din sat. De atunci, la fiecare început de prim?var?, rudele, prietenii ?i intelectualitatea bucovinean? se adun? pentru a-i pomeni pe cei omorâ?i f?r? vin? în localitatea Lunca. „În acest an, românii din nordul Bucovinei s-au adunat la cimitirul din Mahala, unde prim?ria din sat, în frunte cu doamna Elena Nandri?, Societatea or??eneasc? „Golgota" ?i Consulatul General al României la Cern?u?i au organizat un parastas în memoria martirilor din Mahala. Intelectualitatea bucovinean?, scriitori, lideri ai asocia?iilor culturale române?ti, profesori, jurnali?ti, rude ale victimelor au fost prezen?i la acel parastas, unde s-a vorbit înc? o dat? despre rana adânc? ce continu? s? sângereze în inimile românilor din nordul Bucovinei, o ran? care nu va putea fi vindecat? niciodat?."[2]
Foto - Nicolae Hauca (Membru A.A.F.R.)
Grafica - Ion M?ld?rescu
----------------------------------------------------------
[1] Cicerone Ioni?oiu - Rechizitoriu
[2] Vitalie Zâgrea, Cernau?i
footer