Revista Art-emis
1940 - Diktatul de la Viena PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Joi, 21 Octombrie 2010 00:56

Ion M?ld?rescuÎntre 28 iunie ?i 7 septembrie 1940, România a pierdut 99.926 kmp cu 6.829.288 locuitori. Prin acordul de la Craiova, a retrocedat Bulgariei Cadrilaterul, iar la 30 august 1940 i-a fost impus Diktatul de la Viena, prin care România a fost silit? s? cedeze 43.492 km˛ din teritoriul Transilvaniei în favoarea Ungariei.
S-a ab?tut o avalan?? de crime, torturi ?i violuri comise de trupele ?i organiza?iile horthyste împotriva locuitorilor români din localit??ile ocupate: în noaptea de 13/14 septembrie 1940, „Comuna Ip a fost a fost teatrul unui s?lbatic act de violen??. La începutul nop?ii echipe de osta?i unguri, înso?ite de iredenti?ti ?i membri ai G?rzii Na?ionale au scos din case pe to?i românii care nu fugiser?, i-au b?tut pân? la sânge ?i i-au schingiuit, zdrobindu-le oasele ?i smulgându-le unghiile, apoi, f?r? a ?ine seam? de sex ?i vârst?, i-au împu?cat cu focuri de arm? ?i de mitralier?. Femeile au fost batjocorite, iar copii spinteca?i (...) dup? m?cel a urmat jaful cadavrelor ?i al caselor celor omorâ?i. Cadavrele au fost c?rate cu c?ru?ele - unii înc? mai respirau - ?i îngropate într-o groap? comun?, de 35/25 m, peste care s-a turnat var ?i apoi p?mânt." Au c?zut victime 157 de români, copii, femei, b?trâni ?i b?rba?i. (Arhiva MAI, fond documentar, dosar nr. 10, vol. 16, p.217)
Au urmat atrocit??i comise de armata horthyst?, de Poli?ia Regal? Maghiar? ?i de diverse organiza?ii ungure?ti, maltratarea ?i expulzarea preo?ilor ?i a intelectualilor români.1940 semnaturi diktat
Publicistul american, Milton G. Lehrer, martor al unor astfel de atrocit??i, scria în lucrarea sa LES ASSASINATS: „Comuna Tr?znea a fost ocupat? de trupele ungure?ti, la 9 septembrie 1940. Ca ?i când armata de ocupa?ie ar fi executat un ordin primit, îndat? ce satul a fost invadat de solda?i, un veritabil potop de foc ?i sânge s-a ab?tut asupra lui. Toate armele moderne au fost utilizate pentru a satisface instinctele brutale: pu?ti, mitraliere, tunuri ?i grenade. Dup? ce au fost trase primele salve, solda?ii au p?truns în case ?i au asasinat pe oricine g?seau în calea lor, incendiind casele".

diktatUn martor ocular descrie scenele de groaz? care au urmat: „Dup? încetarea focului de arme, ungurii au pus mâna pe copiii de români ?i îi aruncau, de vii, în v?paia focului (casele care ardeau n.a.), arzând de vii în chinuri groaznice ?i mare jale r?suna în tot locul de plânsetele lor" Rezultatul masacrului de la Tr?znea: 263 români (copii, femei, b?rba?i, tineri ?i b?trâni). (Arhiva MAI fond documentar, dosar 541, vol.122)

footer