Revista Art-emis
Remember, 6 - 9 august 1945 - Hiroshima ?i Nagasaki PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Joi, 04 August 2011 23:07

Hiroshima - explozia primei bombe atomice 1945În vara anului 1945 Japonia militarist? î?i prelungea, neputincioas?, agonia. De?i zilele r?zboiului „cald" erau num?rate, Statele Unite ale Americii au decis s? demonstreze întregii planete noua sa capacitate de distrugere. Luni, 6 august 1945, un bombardierul „Enola Gay", un B-29 Superfortress, modificat pentru o misiune special?, a decolat din Tinian, o insul? din Pacificul de Nord, aflat? la 1500 mile sud, de Japonia, cu un echipaj de 12 oameni la bord. „Little Boy" (B?ie?elul), a?a a fost botezat? prima bomb? atomic?, a fost creat? folosind izotopul radioactiv uraniu-235, iar pentru cercetare ?i producerea acesteia s-au investit dou? miliarde dolari. „Little Boy", lansat în diminea?a zilei de 6 august 1945, la Hiroshima", nu era chiar a?a de micu? cum sugereaz? numele; avea 4,25 m lungime ?i cânt?rea cam 4.500 de kilograme. Explozia „b?ie?elului" a dezvoltat o energie echivalent? cu cea a cca. 25.000 tone de trinitrotoluen. Efectele bombei i-au f?cut s? se cutremure ?i pe creatorii ei: profesorul Oppenheimer, generalul Groves, laureatul premiului Nobel, Enrico Fermi ?i pe mul?i al?ii, care abia atunci au perceput adev?rata no?iune a apocalisei.

Little Boy - Hiroshima - 6 august - 1945Ora 8, 15 minute, 17 secunde. A izbucnit o lumin?, un fulger care a orbit 300.000 de oameni ?i a f?cut s? dispar? orice umbr? chiar ?i din cele mai întunecate unghere. Dup? globul de foc a urmat explozia, dar aceasta n-a putut fi auzit? decât la 40-50 de km de Hiroshima, pentru cei afla?i mai aproape, ea transformându-se în t?cere ve?nic?. Suflul provocat de explozie a atins o viteza de 1300 de km pe or? dinspre sfera de foc, smulgând din temelii, pe o raza de mul?i km patra?i, casele care mai r?m?sesera în picioare. Vântul de foc care se pornise, se întorcea c?tre centrul exploziei pe m?sur? ce deasupra ora?ului aerul devenea irespirabil, iar apa râurilor s-a evaporat... Rezultatele bombardamentului de la Hiroshima: 78.150 morti, 13.983 disp?ru?i ?i 37.425 r?ni?i (f?r? a-i include pe cei care au pierit, în chinuri, zeci de ani dup? explozie). Pe o raza de 2,5 km de la centrul exploziei toate cl?dirile au fost distruse, f?când loc de?ertului atomic, pe o suprafata de 11 km patra?i (17.000 de victime pe km patrat dintre care 8000 mor?i ?i disp?ru?i). (Castelani Gigante, 6 august 1945-„Istoria bombei atomice", Bucure?ti, E.P.,1968).

JaponiaLa verticala centrului exploziei (hypocentru), temperatura a crescut la aproximativ 7.000 de grade F. Impactul termic creat a fost atât de mare încât hainele s-au aprins pe oameni. Explozia bombei „Little Boy" a generat emiterea de raze Alfa, Beta ?i Gamma. Radia?iile Alfa ?i Beta au fost absorbite de aer, dar razele Gamma ?i neutronii emi?i de explozie au ajuns la sol. Efectele acestora au fost distrug?toare. Cei care s-au aflat în raza de ac?iune a exploziei au decedat la câteva zile mai târziu, al?ii au suferit consecin?ele decenii de-a rândul, cu o medie de 8500 decese pe an. Se estimeaz? c? cca 200.000 de oameni au murit ca rezultat al bombardamentului de la Hiroshima. În timp ce Japonia încearca s? în?eleag? ce se petrecuse, trei zile mai târziu, la 9 august, Statele Unite au lovit din nou. Înc? o bomb? atomic? american?, „Fat Man" a fost lansat? asupra ora?ului Nagasaki.

Fat Man - 9 august 1945- NagasakiCunoscutul cotidian „Le Figaro" scria, la 10 august 1945, sub semn?tura lui François Mauriac: „Ast?zi, dup? anun?area celor petrecute la Hiroshima, lumea ?tie c? materia poate s? piar? într-o zi în care un om, chiar unul singur, va fi luat în sinea lui o asemenea hot?râre."
Not?:
- Echipajul avionului care a bombardat Hiroshima, la 6 august 1945: Col. Tibbets, Cpt. VanKirk, cpt. Lewis, Sgt. Caron, Sgt. Stiborik, Sgt. Duzenbury, Sgt. Shumard
- Echipajul avionului care a bombardat Nagasaki, la 9 august 1945: Cpt. Beahan, Cpt. Van Pelt Jr., lt. Albury, lt.Olivi, mr. Sweeney, Sgt. Buckley, Sgt. Kuharek, Sgt. Gallagher, Sgt. DeHart, Sgt. Spitzer

footer