Revista Art-emis
Preluarea mare?alului Ion Antonescu de c?tre sovietici PDF Imprimare Email
Col (r) Prof. univ. dr. Alesandru Dutu   
Duminică, 02 Septembrie 2018 09:06

31 august 1944- Predarea Maresalului catre sovietici31 august 1944.

La 31 august 1944, din ordinul Consiliului Militar al Frontului 2 ucrainean, generalii I.Z. Susaikov ?i A.H. Tevcenkov s-au deplasat la Bucure?ti pentru a afla „unde se afl? mare?alul Antonescu ?i dac?-l descoper?, s?-l ia sub paza noastr?", a?a cum raporta mare?alul R.I. Malinovski în telegrama trimis? lui I.V. Stalin la 2 septembrie 1944. Deplasându-se la Comandamentul Militar al Capitalei, generalul A.H. Tevcenkov, ?eful Direc?iei Politice a Frontului 2 ucrainean, a discutat telefonic, prin intermediul generalului Iosif Teodorescu, comandantul militar al Capitalei, cu generalul Aurel Aldea, ministru de Interne, ?i cu generalul Victor Dombrovski, primarul general al Capitalei. „Dup? câteva tergivers?ri ?i interven?ii - informa mare?alul R.I. Malinovski conducerea sovietic? de la Moscova - ei au declarat c? Antonescu a fost arestat, locul unde se afl? nu le este cunoscut, dar exist? o persoan? care îl ?tie". La al doilea „avertisment categoric" al generalului A.H. Tevcenkov, generalul Iosif Teodorescu a luat leg?tura cu guvernul, dup? care la Comandamentul Militar al Capitalei s-a prezentat Emil Bodn?ra?, reprezentantul partidului comunist, care a declarat c? Ion Antonescu se afl? „sub paza comuni?tilor, într-o cas? conspirativ?". Dup? ce s-au deplasat la locul indicat, înso?it de 40 de militari sovietici, generalul A.H. Tevcenkov i-a comunicat lui Emil Bodn?ra? c? „din cauza pazei proaste, comandamentul sovietic ia asupra sa paza aresta?ilor ?i îi va transporta în dispozitivul trupelor proprii".

Reprezentantul partidului comunist a r?spuns c? „ar fi fost mai bine dac? aresta?ii ar r?mâne pe loc ?i ar fi fost înt?rit? paza cu solda?i sovietici". Emil Bodn?ra? a rugat „s? fie luat? ?i paza lor" (cea asigurat? de comuni?ti - n.n.) ?i a f?cut cunoscut c? „guvernul (român - n.n.) nu dore?te ca Antonescu s? ajung? la Moscova". Referindu-se la acest lucru, Constantin S?n?tescu consemna în Jurnal: „Ru?ii i-au ridicat pe Antone?ti ?i ceilal?i prizonieri politici cu toate c? am protestat, întrucât este o chestiune intern?". Astfel, la 31 august 1944 (ora 17.00), mare?alul Ion Antonescu ?i înso?itorii s?i au fost prelua?i ?i du?i la postul de comand? al Armatei 53 sovietic?, iar de acolo la cel al Frontului 2 ucrainean (1 septembrie 1944)[1].

Grafica - I.M.

----------------------------------------------------------------
[1] Alesandru Du?u, Armata român? în r?zboi, 1941-1945, Editura Enciclopedic?, Bucure?ti, 2016.

footer