Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 26 August 2018 15:55

Casa conspirativa din Vatra luminoasaMare?alul Ion Antonescu: „Te rog s? comunici generalilor, ofi?erilor ?i trupei s? fie to?i strâns uni?i în jurul regelui ?i guvernului s?u. S? lupte pentru reîntregirea Transilvaniei ?i a ??rii noastre. S? nu se produc? nicio defec?iune ?i, a?a cum au mers în Est, s? mearg? ?i în Vest. Numai uni?i ve?i învinge ?i ve?i fi respecta?i”.

La 28 august 1944, din ordinul regelui Mihai I (care se afla la Dobri?a, jude?ul Gorj), generalul Constantin S?n?tescu, prim-ministru al guvernului, a cerut colonelului Traian Borcescu din Serviciul Special de Informa?ii s? ia leg?tura cu Emil Bodn?ra? ?i s?-l roage s?-l duc? în casa conspirativ? a partidului comunist unde se fuseser? transporta?i mare?alul Ion Antonescu ?i Mihai Antonescu dup? arestarea lor în dup?-amiaza zilei de 23 august 1944, spre a constata „cum sunt trata?i, ce mâncare li se d?, starea lor moral? ?i fizic?”. Dup? îndeplinirea misiunii, colonelul Traian Borcescu a consemnat:

„Dintr-un vestibul am intrat în holul de la parterul vilei. Aici, în jurul unei mese, se mai aflau Mihai Antonescu, generalii Picki Vasiliu ?i Pantazi, colonelul Elefterescu. Surprin?i de aceast? vizit?, to?i m-au întrebat:

- ?i pe tine te-au arestat? Ce ?tii de familiile noastre?

- Nu domnilor, sunt trimis din ordinul M.S. Regelui, al generalului C. S?n?tescu ?i al domnului Gr. Niculescu-Buze?ti pentru a vedea cum sunte?i caza?i, trata?i ?i dac? ave?i vreo nemul?umire.

To?i mi-au pus acelea?i întreb?ri: ce ?tiu de familii, dac? le mai pot vedea, cum este comentat? arestarea lor ?i ce se va întâmpla cu ei. Mihai Antonescu era cel mai agitat. Am c?utat s? îi lini?tesc, spunându-le c? probabil î?i vor putea vedea familiile. Le-am spus c? nimeni nu comenteaz? arestarea lor, opinia public? fiind preocupat? de luptele din Capital? contra nem?ilor ?i de viitorul ??rii.

- Cine a venit de este atâta larm? la voi? - s-a auzit vocea mare?alului Antonescu.
- A venit colonelul Borcescu, trimis special pentru noi - i-a r?spuns generalul Vasiliu.
- S? vin? la mine.
L-am g?sit singur, stând la o mas?. Dup? un salut milit?resc, Ion Antonescu m-a întrebat:
- Cum merge frontul de Vest? S-au putut lichida rezisten?ele germane de pe teritoriul nostru, doar am l?sat 21 de divizii complet echipate, în rezerva strategic? (majoritatea diviziilor erau de recru?i - n.n.).
Din întâmplare, aveam la mine buletinele informative ?i contrainformative ale S.S.I. ?i dou? ziare din aceea?i zi, a?a c? i-am putut prezenta, într-o oarecare m?sur? situa?ia ?i de pe front. R?spunzând întreb?rii pentru care venisem, mare?alul mi-a spus:
- Sunt mul?umit de mâncare. D-ta ?tii c? m? mul?umesc cu pu?in, fiind la regim medical. Ceilal?i colaboratori ai mei doresc o mâncare mai bun?. S?n?tatea mea este bun?. Ne lipse?te un aparat de radio. ?i ziare.
Mare?alul s-a ar?tat mul?umit de mersul opera?iilor militare. F?r? a cere rela?ii despre familia sa, mi-a spus:
- D-ta e?ti cunoscut în toat? armata. Te rog s? comunici generalilor, ofi?erilor ?i trupei s? fie to?i strâns uni?i în jurul regelui ?i guvernului s?u. S? lupte pentru reîntregirea Transilvaniei ?i a ??rii noastre. S? nu se produc? nicio defec?iune ?i, a?a cum a mers în Est, s? mearg? ?i în Vest. Numai uni?i ve?i învinge ?i ve?i fi respecta?i.
L-am întrebat înc? o dat? dac? are vreo dorin??.
- Tratamentul este relativ bun, masa acceptabil?. Ceea ce m? intereseaz? este s? ?tiu cum merge frontul, dac? este lini?te în ?ar?. ?i-am spus ce-mi trebuie: un aparat de radio ?i ziare. Da. Mai doresc ceva: succes armatei ?i patriei noastre.
Între timp ceilal?i ni se al?turaser? ?i ascultau t?cu?i cuvintele rostite de mare?al.
Reîntors la ma?in?, i-am comunicat lui Emil Bodn?ra? dorin?ele celor aresta?i. El m-a invitat s?-i vizitez a doua zi, ca s? constat c? le-au fost îndeplinite dorin?ele.
Generalul S?n?tescu ?i Niculescu-Buze?ti au ascultat raportul meu despre vizita f?cut? celor aresta?i ?i mi-au spus c? vor raporta M.S. Regelui, dar nu pot publica nimic fiindc? s-ar crea dificult??i cu comuni?tii”.
-----------------------------------------.
Apud „Magazin istoric”, septembrie 1993, p. 14-15
footer