Revista Art-emis
R?zboi ?i pace (1941-1945), apoi r?zboi rece PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Duminică, 15 Iulie 2018 16:53

1939-1941-1945Germania ?i Uniunea Sovietic? - For?e armate la 22 iunie 1941

Armata Ro?ie a lui Stalin num?ra la începutul r?zboiului cu ??rile Axei 186 de divizii , f?r? a pune la socoteal? g?rzile de frontier? ?i trupele speciale N.K.D.V. Wehrmahtul lui Hitler, cel care ataca prin surprindere în primele ore ale zilei de 22 iunie 1941, dispunea de numai 153 de divizii. În ajunul atacului, armata lui Stalin dispunea de o dotare mult superioar? Germaniei. Num?rul tunurilor ?i al mortierelor era egal cu al germanilor, de 39.000, dar avia?ia sovietic? dispunea 9.000 de aparate de zbor contra 4.400 aparate germane ?i de 11.000 de tancuri contra a a 4.000 ale germanilor. Dar din aceast? superioritate material? nu va r?mâne nimic dup? primele trei zile de comflict, din cauza lipsei de preg?tire a Armatei Ro?ii pentru un r?zoi defensiv.

Armata german? de asalt a fost îndreptat? de Hitler pe trei direc?ii: spre Moscova, spre Leningrad ?i spre sud-est, prin Moldova ?i Ucraina, direc?ie pe care s-au al?turat ?i Armatele române. Armata german? dispunea de aproape patru milioane de oameni preg?ti?i ?i bine echipa?i. Pentru a li se opune germanilor, Armata Ro?ie dispunea de trei milioane de oameni prost preg?ti?i ?i prost echipa?i. Stalin a pl?tit scump prin comportamentul s?u ezitant, dar ?i prin epurarea impus? de el în râdul ofi?erilor de rang înalt ?i mijlociu, pe timpul Marii Terori de la sfâr?itul anilor 1930.

Timp de luni întregi Stalin s-a aflat mereu în urma evenimentelor, piezându-se printre accese de mânie furioase, hot?râri absurde ?i m?suri brutale care îl caracterizau. R?zboiului ?i primelor înfrângeri catastrofale a ?tiut s? le r?spund? doar acumulând m?suri poli?iene?ti. Dup? b?t?lia de la Stalingrad, pe 3 martie 1943, se va autointitula mare?al ?i potrivit noului rang a început s? apar? în public în uniform? alb? cu nasturi de aur. Succesele militare ob?inute de Armata Ro?ie între 1943 ?i 1945 au fost rezultatul unei perioade de ucenicie de un an ?i jum?tate, atât pentru cei de pe front cât ?i pentru Stalin. Acea perioad? a costat un an ?i jum?tate de insuccese militare, echivalentul a ?ase milioane ?i jum?tate de mor?i ?i de prizonieri.

Este necesar de amintit c? la sfâr?itul lunii ianuarie 1943, U.R.S.S. avea pe câmpul de lupt? 535.000 de oameni, iar Germania numai 230.000, deci un raport al for?elor umane de 2/1. La tancuri, U.R.S.S. avea 1.300 de unit??i , iar Germania numai 450, deci un raport de 3/1. Germania nu mai de?inea rezerve de adul?i ?i instrui?i, dar U.R.S.S. avea rezerve imense în teritoriul s?u pân? la mun?ii Urali ?i dincolo de ace?tia, în Siberia ?i zona central asiatic?.

Stalin ?i Conferin?a de la Potsdam, 16 iulie - 2 august 1945

Conferin?a de la Potsdam, din iulie 1945, a fost cea de a treia ?i ultima a conduc?torilor ??rilor Aliate antinaziste. Roosevelt, de care Stalin era mai apropiat decât de Churchill murise la trei s?pt?mâni dup? Conferin?a de la Ialta, iar Churchill a p?r?sit Conferin?a în a doua parte deoarece pieduse alegerile din ?ara sa, fiind înlocuit de Clement Attlee. Stalin a ajuns la Potsdam (cu o zi întârziere, motivând c? a fost re?inut de anumite „afaceri oficiale", care i-ar fi solicitat întreaga aten?ie; de fapt, se pare c? suferise un preinfarct - n.r.[1]), înso?it de demnitarii de „curte" ?i pe fondul unor preg?tiri demne de un împ?rat. Trenul blindat care l-a transportat pe parcursul a 1.923 kilometri, pe un teritoriu controlat în întregime de Armata Ro?ie ?i supravegheat cu acea ocazie de 18.515 de oameni ai N.K.D.V. Un gardian la o sut? de metri.

În or??elul german Potsdam, delega?ia sovietic? a avut la dispozi?ie 56 de vile ce înconjurau vechiul hotel în care locuise generalul Ludendorff, unde s-a instalat Stalin. Protec?ia delaga?iei a fost asigurat? de ?apte regimente ale N.K.D.V. ?i de 1.500 de oameni din trupele speciale. La Posdam i-a parvenit lui Stalin informa?ia c? americanii de?ineau bomba atomic?. Deja fusese avertizat de spionii s?i c? americanii f?ceau cercet?ri intense ?i tot la Potsdam a în?eles gravitatea situa?iei. Pe deasupra l-a iritat franche?ea lui Truman, în compara?ie cu amabilitatea ?i rafinamentul lui Roosevelt. Finalizarea tratativelor a fost l?sat? în sarcina mini?trilor de externe, dar s-a împotmolit repede. R?zboiul Rece a început conven?ional cu Doctrina Truman (martie 1947) ?i cu planul Marshall (mai 1947).

Aranjament grafic - I.M.
-------------------------------------------
[1] https://ro.wikipedia.org/wiki/Conferin%C8%9Ba_de_la_Potsdam

footer