Revista Art-emis
22 iunie 1941 PDF Imprimare Email
Mare?al Ion Antonescu   
MarĹŁi, 21 Iunie 2011 19:21
Osta?i, V? ordon: trece?i Prutul!
„Osta?i,

V-am f?g?duit din prima zi a noii Domnii ?i a luptei mele na?ionale s? v? duc la biruin??; s? ?terg pata de dezonoare din cartea Neamului ?i umbra de umilire de pe fruntea ?i epole?ii vo?tri. Azi, a sosit ceasul celei mai sfinte lupte, lupta drepturilor str?mo?e?ti ?i a bisericii, lupta pentru vetrele ?i altarele române?ti de totdeauna.

Osta?i,

V? ordon: trece?i Prutul!


Sdrobi?i vr?jma?ii din r?s?rit ?i miaz?noapte. Dezrobi?i din jugul ro?u al bol?evismului pe fra?ii no?tri cotropi?i. Reîmplini?i în trupul ??rii glia str?bun? a Basarabilor ?i codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele ?i plaiurile voastre.

 

Osta?i,

Pleca?i azi pe drumul biruin?elor lui ?tefan cel Mare, ca s? cuprinde?i cu jertfa voastr? ceea ce au supus str?mo?ii no?tri cu lupta lor. Înainte. Fi?i mândri c? veacurile ne-au l?sat aci straja drept??ii ?i zid de cetate cre?tin?. Fi?i vrednici de trecutul românesc.

Osta?i,

Înainte! S? lupta?i pentru gloria Neamului. S? muri?i pentru vatra p?rin?ilor ?i a copiilor vo?tri. S? cinsti?i prin vitejia voastr? amintirea lui Mihai Vod? ?i a lui ?tefan cel Mare, a martirilor ?i eroilor c?zu?i în p?mântul ve?niciei noastre cu gândul ?int? la Dumnezeu. S? lupta?i pentru dezrobirea fra?ilor no?tri, a Basarabiei ?i Bucovinei, pentru cinstirea bisericilor, a vie?ii ?i a c?minurilor batjocorite de p?gâni cotropitori. S? lupta?i pentru a ne r?zbuna umilirea ?i nedreptatea. V-o cere Neamul, Regele ?i Generalul Vostru.

Osta?i, La lupt?! Cu Dumnezeu înainte!"
footer