Revista Art-emis
22 iunie 1941 - Primele ac?iuni militare PDF Imprimare Email
General Platon Chirnoag?   
MarĹŁi, 21 Iunie 2011 17:36
general - Platon Chirnoaga„Prima opera?ie a frontului român a fost un bombardament foarte puternic al avia?iei germano-române executat în ziua de 22 iunie 1941 la orele 4 diminea?a, distrugând la teren circa 400 de avioane sovietice. În zilele urm?toare armata a 11-a a facut trei capete de pod peste Prut la ?tef?ne?ti, Sculeni ?i Ungheni. La 29 Iunie, Hitler anun?a, pe generalul Ion Antonescu printr-o scrisoare, c?, având în vedere înaintarea frontului german armata a 11-a german? va trebui s? ia ofensiva la 2 Iulie, ca s?, acopere flancul de sud al grupului de armate von Rundstedt, Armatelor romane revenindu-le misiunea de a apara flancurile armatei a 11-a germane. El ruga ca, pentru aceste opera?ii, s? i se subordoneze acestei armate, trupele romane necesare. Având în vedere c? armata a 3-a se g?sea între grupul de armate sud ?i armata a 11-a, deci f?cea legatura între cele doua for?e germane, generalul Antonescu a pus-o sub ordinele comandantului armatei a 11-a germane, care mai avea înc? în subordine direct? alte patru divizii române. Între timp armata a 4-a român? ?i-a concentrat o parte din for?e ?i a intrat în dispozitivul de plecare la atac pe Prut.

- În diminea?a de 2 iulie s-a trecut la ofensiva pe întreg frontul românesc. Armata a 3-a român? a atacat cu corpul de munte în stânga corpului de cavalerie în terenul împ?durit ?i accidentat din Bucovina ?i la 4 iulie a cucerit ora?ul Cernau?i; a trecut Prutul cu ambele corpuri de armata ?i în patru zile de urmarire a ajuns pe Nistru.
- Armata a 11-a german?, a atacat din capetele de pod de peste Prut, ?i învingând rezisten?ele ruse?ti din puternicul masiv Corne?ti, a cucerit ora?ul Chi?inau, la 9 Iulie; iar la 14 Iulie era cu toate for?ele pe Nistru.
- Armata a 4-a român? a f?cut la 2 Iulie trei capete de pod la Costuleni, la est de Hu?i ?i la F?lciu, apoi a urmat flancul drept al armatei a 11-a german?, cur??ind for?ele ruse din sudul Basarabiei.
- Divizia român? care - sub ordinele armatei a 4-a se g?sea în ap?rarea Dun?rii, a trecut în Basarabia la 26 Iulie ?i a cucerit Cetatea-Alb?, ora? la varsarea Nistrului în Marea Neagr?. Dincolo de Nistru, ru?ii organizaser? pozi?ia „Stalin" pe trei rânduri de cazemate din beton. Era de a?teptat o b?t?lie grea. Armata a 11-a german?, care dispunea de mijloace de foc incomparabil mai puternice decât cele dou? armate române, a primit misiunea s? treac? Nistrul, s? cucereasc? pozi?ia fortificat? rus? ?i apoi s? se îndrepte spre est pân? la râul Bug. Armatele române au avut misiunea s? asigure cele doua flancuri ale armatei a 11-a german? contra atacurilor ruse?ti, urmând mi?carea de înaintare a acestei armate. Recunoa?terile de treceri s-au f?cut în cel mai strict secret. Înainte de zorii zilei de 17 Iulie, f?r? nici un fel de preg?tire de artilerie, b?rcile cu primele trupe de atac s-au deslipit de malul românesc ?i s-au furi?at în lungul apei spre malul rusesc. Ru?ii au observat opera?ia abia dup? ce trupele de atac au pus piciorul pe malul lor.

artilerie romanaTrupele armatei a 3-a române au atacat prin surprindere primele cazemate ?i le-au cucerit. În trei ore s-a organizat un cap de pod de infanterie la flancul drept al armatei. La armata a 11-a german?, dup? o lupt? grea - inamicul opunând o puternic? rezisten?? – s-a realizat un cap de pod nu departe de cel românesc ?i altul mai la sud. Armata a 4-a a reu?it ?i ea, în conditii mult mai grele, s? fac? doua capete de pod. Au urmat dou? zile de lupte inver?unate, cu atacuri ?i contraatacuri, pân? când au fost suficient l?rgite ?i s-a pus st?panire pe toat? adâncimea pozi?iei fortificate. Dup? ce aceasta trecere a fost realizat?, grupul de armate general Antonescu a fost desfiin?at. Armata a 11-a germana, a trecut direct sub ordinele grupului de armate mare?al Rundstedt cu aceea?i misiune în continuare, de a urm?ri inamicul pân? la Bug. Cele 4 divizii române pe care le primise ca înt?rire la începutul opera?iilor, au fost trecute la armata a 4-a român?. Armata a 3-a roman? a continuat urm?rirea inamicului sub ordinele comandantului armatei a 11-a germana. În aceasta urm?rire trupele noastre au întâmpinat zilnic rezisten?e izolate în sate ?i p?duri sau aparate de v?i, a c?ror cucerire cerea timp ?i cateodata pierderi serioase. Totu?i dup? dou? s?pt?mâni, trupele armatei a 3-a române ?i cele ale armatei a 11-a germane ?i-au atins obiectivul. Armata a 4 -a român?, dup? trecerea Nistrului, a r?mas sub ordinele directe ale Marelui Stat Major român ?i a primit misiunea s? cucereasc? Odesa. În acest scop a fost înt?rit? cu doua brig?zi de fortifica?ii ?i o brigad? blindat?."

general - Platon Chirnoaga(fragment din lucrarea „Istoria politică si militar? a r?sboiului României
contra Rusiei sovietice" - Autor General Platon Chirnoag? - Madrid, Editura „Carpa?ii", Tr. Popescu, 1986.)

NOT?: General Platon Chirnoag? - general român de artilerie. (n. 1894, Roman, România - d. 1974, Stuttgart, Germania). În timpul celui de-al Doilea R?zboi Mondial, în timpul campaniei din r?s?rit (1941 - 1944), a fost adjunct al Statului Major al Armatei a 3-a. Dup? 23 august 1944, a primit comanda Diviziei a IV-a Infanterie. La 20 octombrie 1944 a fost luat? prizonier de germani, la Szolnok, Ungaria. Dup? r?zboi s-a refugiat la Bad Gastein, împreun? cu alte personalit??i care f?cuser? parte din conducerea armatei în perioada alian?ei cu Germania. S-a stins din via?? la Stuttgart, în 1974. footer