Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Miercuri, 15 Noiembrie 2017 14:46

Caucaz 1942Ini?ial, Armata a 3-a, subordonat? Armatei 17 germane, era format? din Corpul de Cavalerie (Diviziile 5, 6 ?i 9 Cavalerie) ?i Corpul 1 (Divizia 2 Munte ?i Divizia 298 de Infanterie a Germaniei). De asemenea, au fost alocate 3 escadroane de observari. Cu toate acestea, dup? reorganizare, la 7 august, a r?mas doar cu Corpul Cavalerie. Pe 4 august, Divizia 5 Cavalerie a traversat râul Don de lâng? Rostov. A fost împ?r?it? în dou? deta?amente. Cel de-al 8-lea Regiment de Rosiori a avansat pe coast? ?i a ajuns pe Yeisk, un obiectiv important pentru controlul M?rii Azovului, pe 9 august ?i Primorsko-Ahtarskaya, pe 11 august. Regimentul 6 Rosiori s-a mutat în interior ?i a ocupat Krasnoarmeiskaya (9 august) ?i Slavianskaya (11 august), deschizând astfel drumul c?tre Temryuk ?i Anapa. Divizia a avansat aproximativ 500 km în 7 zile. Intre 12 ?i 24 august, a ocupat pozi?ii defensive pe râul Kuban, a?teptând diviziile 6 ?i 9 Cavalerie.

Pe 16 august, cavaleri?tii români au început s? traverseze canalul Kurka, iar opera?iunea s-a încheiat. Atacul asupra ora?ului Temryuk a început la 23 ?i a fost efectuat de Divizia 6 Cavalerie. Seara ajunsese la marginea ora?ului. Ziua urm?toare, la ora 04:00, dup? o preg?tire de artilerie, trupele române au luat cu asalt ora?ul ?i l-au cucerit trei ore mai târziu. Astfel divizia a 6-a a prins dou? brig?zi marine sovietice în Peninsula Taman.

Luptele au continuat pe râul Baksan. Trupele romane de munte au înlocuit fortele germane cu care se confrunta capul de pod sovietic. De la doi prizonieri captura?i în acea zon?, comandan?ii români au aflat c?, în noaptea de 17/18 octombrie, sovieticii urmau s? înlocuiasc? trupele. Un atac a fost astfel planificat pentru primele ore ale zilei de 18. Odat? ce surpriza a fost atins?, vanatorii de munte au reu?it s? se infiltreze în spatele pozi?iilor fortificate sovietice, care au c?zut una dup? alta. Deta?amentul românesc (3 companii de pu?ca?i, o companie de armament greu ?i un batalion de artilerie montan?) a pierdut 6 de lupt?tori, iar al?i 30 au fost r?ni?i. Au fost lua?i aproximativ 400 de prizonieri ?i mul?i inamici au fost uci?i. Capul de pod sovietic a fost eliminat, spre încântarea Mare?alului von Kleist.

Pân? la 19 octombrie, Divizia 2 Vân?tori de Munte a capturat 1.858 prizonieri. Noua sa misiune a fost s? ia ora?ul Nal?chik. Asaltul asupra râului Baksan a început diminea?a zilei de 25 octombrie, dup? o preg?tire puternic? de 10 minute de artilerie ?i bombardament aerian. Divizia a avut în prima linie cele 4 batalioane (Batalioane 8 ?i 15) ?i 5 grupuri montane (Batalionul 9 ?i 16). In rezerv? au fost Batalioanele 7 ?i 10 Vân?tori de Munte. Satele Kysburun ?i Chengem au fost luate ?i luptele au continuat înc? la Kishpek la c?derea nop?ii. In ziua urm?toare, au fost introduce în lupt? rezervele. Sovieticii au fost împin?i în pozi?iile lor la Nalchik ?i divizia a început atacul asupra ora?ului în sine. In ziua de 28, dup? o lupt? stradal? foarte grea, trupele de munte l-au ocupat. Pierderile au fost de aproximativ 820 de oameni. Num?rul prizonierilor sovietici a fost de 3.079.. Gen. Dumitrache a primit Ordinul Mihai Viteazul ?i Ritterkreuz.

Intre 1 iulie ?i 31 octombrie 1942, for?ele române s-au angajat în ofensiva spre Stalingrad, iar în Caucaz au suferit 39.089 de victime (9252 mor?i, 28.249 r?ni?i ?i 1.588 disp?ru?i). s-a ajuns pân? la 18 km de Groznâi (Cecenia). La 3 noiembrie, ofensiva a fost reluat?, iar Divizia 2 Vân?tori de Munte a avansat spre Alagir, pe care a trecut-o la 5 noiembrie. Pentru a marca Revolu?ia din Octombrie (7 noiembrie) for?ele sovietice au lansat o contra-ofensiv? ?i au reu?it s? intercepteze comunica?iile Axei pe Nalchik-Beslan-Ordyonikidze ?i Nalchik-Alagir-Ordyonikidze. Astfel, o parte din cel de al 3-lea Panzer Corps a fost înconjurat la Ordyonikidze. Divizia 2 Vân?tori de Munte a atacat ultima ?osea de lâng? Mairamadag, pe 12 noiembrie, restabilind o leg?tur? cu for?ele blindate germane, care s-au retras în urm?toarea sear?. Trupele române?ti au r?mas în pozi?ii defensive dup? aceea. Intre 20 ?i 25 noiembrie, sovieticii au încercat s? intre prin liniile celei de-a doua divizii montane, dar au fost respinse de mai multe ori .

Din cauza situa?iei generale de pe Frontul de Est, la 4 decembrie a început o reîntregire general? în Caucaz.

footer