Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Adrian Pandea   
Miercuri, 25 Octombrie 2017 20:03

C.Pantazi-Cu Maresalul pana la moarte 4Septembrie 1944. Din Vatra Luminoas? la Gali?in, lâng? Moscova. Ion Antonescu: „Uite, Ic?, acolo ne execut?".

Preluat de c?tre sovietici, la 31 august 1944, din casa conspirativ? a partidului comunist din Vatra Luminoas?, mare?alul Ion Antonescu urmat, apoi, pân? în prim?vara anului 1946, calea prizonieratului în Uniunea Sovietic?. Deplasarea grupului de fo?ti demnitari români (Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Constantin Pantazi, Constantin Piki Vasiliu ?i Mircea Elefterescu) spre Moscova ?i deten?ia în captivitatea sovietic? a fost consemnat? astfel în Memorii de c?tre generalul Constantin Pantazi: „Mare?alul împreun? cu Mihai Antonescu se urc? într-o ma?in? Ford. Lâng? ?ofer, înainte, înarmat cu un pistol mitralier? rusesc, st? domnul inginer Ceau?u (Emil Bodn?ra? - n.n.). În a dou? ma?in? suntem primi?i: generalul Piki Vasiliu, colonelul Elefterescu ?i cu mine. Ma?inile sunt precedate ?i urmate de camioane purtând osta?i sovietici înarma?i; suntem înso?i?i ?i de doi din vechii no?tri p?zitori de la 23 august 1944". Convoiul s-a îndreptat ini?ial spre Delea Nou?, apoi pe la penitenciarul V?c?re?ti, pe ?oseaua Pantelimon - Cernica. În apropierea forturilor de pe ?oseaua de centur?, în timpul unei escale, în apropierea unei liziere de salcâmi, Ion Antonescu i s-a adresat lui Mihai Antonescu: „Uite, Ic?, acolo ne execut?".

Dup? 10 minute, ma?inile s-au îndreptat spre Dobre?ti, unde se afla un comandament rusesc. Au fost primi?i de un general sovietic „om simpatic ca persoan? ?i care voia s? fie cât se poate de îndatoritor". Acolo, în casa „unui l?ptar român", Ion Antonescu a dat prima declara?ie, afirmând (dup? Constantin Pantazi) c? „a f?cut r?zboiul pentru a relua Basarabia", c? „a condus ?ara în mod dictatorial ?i c? numai el era r?spunz?tor de faptul c? s-a f?cut r?zboi contra Rusiei Sovietice ?i de felul cum s-a f?cut acest r?zboi, a?a încât nu este nevoie s? fie dus în Rusia decât mare?alul Ion Antonescu".

În timpul nop?ii, mare?alul a fost l?sat singur „în camera cea mai bun?", iar ceilal?i „de-a lungul unui pridvor într-o camer? cu un pat de scânduri, lâng? o sob? ??r?neasc?, acoperit cu o scoar?? curat?", p?zi?i de „doi tineri comuni?ti". În timpul nop?ii, Mihai Antonescu i-a spus lui Constantin Piki Vasiliu („în discu?ie ?optit?") c? avea în casa de bani de la Snagov, 1.300.000 de franci elve?ieni (Pantazi zice c? de fapt erau 3.000.000) ?i c? era îngrijorat de faptul c? nu avea nicio justificare pentru aceast? sum? de bani. La sfatul fostului ?ef al jandarmeriei, fostul vicepre?edinte al guvernului ?i ministru de Externe a aruncat chei?a de la casa de bani „cu toat? con?tiinciozitatea ?i discre?ia".

În diminea?a zilei urm?toare, convoiul s-a deplasat pe traseul Urziceni-Buz?u-Râmnicu-S?rat-Foc?ani-Tecuci, înoptând în comuna ?epu de Sus, unde se afla un comandament de etape sovietic. A doua zi diminea?a, Ion Antonescu i-a spus lui Pantazi c? a scris „ pe cartonul unei mari icoane, pe contrapagin?", impresiile sale asupra arest?rii, modul în care aceasta s-a produs, atitudinea regelui ?i a lui S?n?tescu. Deplasarea a continuat apoi pe itinerariul Tecuci-Bârlad-Vaslui-Ia?i-Stanca-B?l?i, cu o mic? escal? pentru dejun (la vest de Ia?i) care „a fost copios", cu icre negre, vin vechi, fructe, timp în care generalul rus a explicat cum a fost rupt frontul româno-german între 19 ?i 23 august 1944.

În gara B?l?i, grupul mare?alului Ion Antonescu a fost a?teptat de „un tren special", aprovizionat din bel?ug, cu tot personalul necesar: escort?, vagon salon, vagon de dormit, medic. Drumul spre Moscova a durat „trei zile ?i patru nop?i", la sosire (în gara Kiev) fiecare arestat român, înso?it de „trei ofi?eri superiori ru?i", fiind introdus într-un automobil. Dup? o or? de drum au fost caza?i într-o cas? confortabil? de vân?toare, la Gali?in, lâng? Moscova, unde au fost primi?i de un general-maior sovietic.

Mare?alului Ion Antonescu i s-a oferit o camer?, în alte dou? fiind caza?i generalul Constantin Piki Vasiliu ?i Mihai Antonescu, respectiv generalul Constantin Pantazi ?i colonelul Mircea Elefterescu.

Apud Constantin Pantazi, „Cu mare?alul pân? la moarte, Editura Publiferom, Bucure?ti, 1999 (text stabilit, edi?ie de Alexandru Di??; studiu introductiv ?i note de Adrian Pandea; cuvânt înainte de Dan Pandea).

footer