Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Gheorghe Popoviciu   
Duminică, 13 August 2017 17:35

Hidroavion CANT Z 501Locotenent aviator Vasile T?rian

La poale de Semenic, acolo unde Nera întâlne?te primul afluent, P?t??elul, ?i pe unde p?trunde în vestita Vale a Alm?jului, se afl? localitatea P?ta?, localitate unde a v?zut lumina zilei, în 1904, Vasile, unicul fiu a lui ?tefan ?i al Paraschivei T?rian, urma?i ai bravilor gr?niceri b?n??eni. Copil?ria ?i-o petrece în localitatea natal?, unde urmeaz? ?coala primar?, dup? care absolv? cursurile gimnaziale ?i liceul la Hunedoara, sub atenta supraveghere a unchiului s?u din partea mamei, Gheorghe Serafin, înalt func?ionar la combinatul siderurgic din aceea?i localitate.

De mic, Vasile T?rian a fost atras de „minunea secolului - aeroplanul". Din amintirea unor b?trâni ai satului, este cunoscut faptul, c? împreun? cu al?i copii, a încercat s? transforme într-un aeroplan o ma?in? de cur??at porumb, prin ata?area unei elici, cu ajutorul c?ruia s? rezolve disputa dintre copiii din satul natal ?i satul vecin Borlovenii-Vechi. Visul lui a început s? prind? contur atunci când a fost admis la ?coala de ofi?eri aviatori, pe care a absolvit-o la 12 octombrie 1929, obtinând Brevetul de Pilot Militar nr. 775. A fost repartizat la Flotila de Hidroavioane, cu baza pe lacul Sutghiol, Mamaia, unde ?i-a desf??urat activitatea f?r? întrerupere pân? în anul 1933. De mentionat c? la aceea dat?, hidroavia?ia începea s? devin? for?? distinct? în avia?ia român?, astfel c? la 21 iulie 1920, în portul Constan?a a avut loc primul zbor a unui hidroavion. La 15 august 1925, cu prilejul Zilei Marinei, a avut loc primul zbor a hidroavionului românesc GETTA-S.T.G, iar la 15 august 1928, cu prilejul Zilei Marinei, Regele a botezat primele patru hidroavioane de provenient? italian? Savoia-Marchetti. Ulterior, în dotarea hidroaviatiei au intrat alte ?apte hidroavioane Savoia Marchetti S59 bis. ?i 12 hidroavioane CANT Z 501.

În aceste condi?ii, tinerii pilo?i desf??urau o activitate de pionierat în cunoa?terea ?i dobândirea de abilit??ilor în pilotarea acestor tipuri de hidroavioane, precum ?i în formare ?i definirea ca arm? distinct? în avia?ia româneasc?, o categorie specializat? indispensabil? Marinei Militare. Ca orice pionierat, acesta î?i cere jertfele sale, care nu au fost pu?ine, printre acestea num?rându-se ?i cel din ziua de sâmb?t? 14 octombrie 1933, când echipajul format din lt. aviator T?rian Vasile pilot, lt. Fuic? Vasile, slt. Stamatescu Grigore ?i slt. Cujb? au plecat în misiune ordonat? cu hidroavionul CANT Z 501 de la baza avia?iei hidro aflat? pe lacul Sutghiol. Era o zi cu vânt puternic ?i valuri mari. În tipul decol?rii, când avionul dezvoltase viteza necesar? desprinderii de pe luciul apei, un val a acoperit botul hidroavionului, provocându-i capotarea. În urma acestui eveniment, echipajul ?i-a pierde viata, cu exceptia slt. Cujb?, care a sc?pat cu r?ni u?oare.

Înmormântarea lt. aviator Vasile T?rian a avut loc la 21 octombrie 1933, în localitatea P?ta?, jud. Cara?-Severin, iar ca un omagiu adus acestui tân?r zbur?tor de numai 29 de ani, mormântul lui a fost a?ezat în curtea bisericii din satul natal, slujba de înmormântare fiind savâr?it? de preotul Petru Popoviciu, prieten bun cu ofi?erul. Din nefericire, în P?ta?, rudele apropiate ale ofi?erului s-au stins din via??, memoria acestuia r?mânând numai în amintirea celor foarte b?trâni ?i a celor care trec pe lâng? mormântul din curtea bisericii ?i se închin? în fa?a crucii de marmur? alb? pe care sunt câteva fotografii a celui decedat, în uniform, ?i unde pot s? citeasc?: „Pe aripi de o?el ca vultur te'n?l?ai/ Visând tu fiu al ??rii a Ei Nemurire/ ?i-n n?zuin?a-?i « De a ajunge unde avem de ajuns »/ Tu ai murit.../ Trecând la nemurire!". Ca un respect pentru jertfa sa, numele s?u, al?turi de ale celorlalti membrii ai echipajului, st? scris la loc de cinste pe una din pl?cile de bronz aflate la baza monumentului Eroilor Aerului din Bucure?ti, partea dinspre nord.

Bibliografie:
Autor: Cpt. Comandor Marian Mo?neagu ?i istoric Tudor Vasile, Proiecte de modernizare a marinei militare române de la r?zboiul de independen?? pân? la Al Doilea R?zboi MondialSursa [1]

------------------------------------------
[1] https://www.rumaniamilitary.ro/pilotii-nu-mor-nici-o-data-ei-decoleaza-si-nu-se-mai-intorc

footer