Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lector univ. dr. Florian Bichir   
Duminică, 16 Iulie 2017 20:22

DelfinulO crucier? pentru istorie

„Delfinul" r?mâne în istorie cruciera cu num?rul cinci, desf??urat? în perioada 2 noiembrie 1941 - 7 noiembrie 1941. Se consemneaz? în „Jurnalul de Opera?iuni" al navei prima fapt? de arme, scufundarea în ziua de 5 noiembrie 1941[31], prin atac cu torpila, de la distan?? mic?, a unui vapor sovietic de circa 12.000 de tone, înc?rcat cu material explosiv[32]. La comanda submarinului se afla c?pitanul Constantin Bibi Cost?chescu. Documentele de arhiv? au re?inut desf??urarea evenimentelor astfel: „... În ziua de 5 noiembrie (1941, n.a.), la orele 8:00, se z?re?te o nav? în pupa tribord, de circa 12.000 de tone, având drum c?tre Cap Aitodor, venind probabil de la Batumi. Submarinul manevreaz? întorcându-se spre nav? ?i se plaseaz? pentru atac. Se trece la cota de 30 de metri. La distan?a de circa 800 de metri, nava este atacat? cu o torpil?. La 50 de secunde dup? aceasta, o a doua explozie, mult mai puternic?, este sesizat? în aceea?i direc?ie, probabil din cauza exploziei muni?iei de la bord".

Pentru scoaterea submarinului din zona, comandantul a ordonat drum Sud-Est. Dup? o or? ?i cinzeci de minute se aud explozii de grenade anti-submarine. „Delfinul" este reperat ?i atacat timp de opt ore în 23 de valuri succesive, aruncându-se asupra lui circa 80 de grenade. Se trece la cota de 80 de metri imersiune, cea mai mare atins? dup? probele de ?antier (82 de metri, n.a.). La ora 01:00 din 6 noiembrie 1941, la 60 de Mm sud-vest Crimei, submarinul se ridic? la suprafa?? ?i î?i continu? drumul în vederea ie?irii din zon? ?i pentru înc?rcarea bateriei, desc?rcate complet în cursul celor 22 de ore de imersiune. Din cauza m?rii agitate, bateria nu a putu fi înc?rcat?. „Delfinul" s-a îndreptat spre portul Constan?a pe o puternic? furtun? (tempesta - n.a.), care a durat circa 36 de ore. Surprins la suprafa?? ?i care a izbutit cu greu s? reintre în imersiune. La 7 noiembrie 1941, „Delfinul" a intrat în port la Constan?a, practic nev?t?mat. Pân? la sfâr?itul anului 1941, submarinul „Delfinul" a mai executat înc? dou? cruciere: a ?asea (30 noiembrie 1941 - 3 decembrie 1941), ?i a ?aptea (6 decembrie 1941 - 13 decembrie 1941), având ca misiuni interceptarea transporturilor sovietice în zona Bosfor - Coasta Anatoliei ?i atacarea navelor de r?zboi sau comerciale care navigau izolat. Condi?iilor meteo deosebit de grele au f?cut îns? ca nervii echipajului s? fie întin?i la maxim ?i sp nu poat? ataca nicio nav?. La 18 mai 1942 se reia ?irul crucierelor în Marea Neagr?, prima fiind cuprins? între 18 mai 1942 ?i 1 iunie 1942, sub comanda celebrului de acum c?pitan Constantin Cost?chescu.

La 27 mai (1942, n.a.) a fost descoperit? prin cea?? silueta unui vapor sovietic. Tuburile uni ?i doi erau preg?tite pentru lansare, dar atacul nu a avut loc din cauza vizibilit??ii reduse. În drumurile de naviga?ie, submarinul a întâlnit mine, evitate cu succes, a fost perforat ?i atacat de trei ori de c?tre avia?ia inamic?. În final, misiunea s-a încheiat f?r? evenimente mai deosebite. A noua crucier? a început la 23 iunie 1942, submarinul „Delfinul" primind Ordinul special nr. 195 pentru o nou? misiune de r?zboi în Marea Neagr?.Submarinul a ie?it în mare sub comanda c?pitanului Constantin Cost?chescu în ziua de 25 iunie 1942 ?i a intrat în portul Constan?a la 3 iulie 1942. În timpul celei de a noua crucier?, avia?ia sovietic? s-a manifestat activ în zon?, obligând submarinul s? intre în imersiune. Duritatea for?elor aeriene inamice a fot resim?it? în ziua de 27 iunie 1942, când asupra submarinului care se g?sea în imersiune la cota de 40 de metri s-au rev?rsat 82 de atacuri cu bombe ?i grenade anti-submarine.

Un avion inamic a deschis foc cu mitraliere de la bord (28 iunie 1942), gloan?ele atingând comanda în tribord. În ultima misiune de r?zboi, „Delfinul" a totalizat 104 ore de mar? la suprafa?? ?i 84 de ore în imersiune. A parcurs 700 de Mm la suprafa?? ?i 82 în imersiune.În octombrie 1942, prin sosirea în Marea Neagr? pe calea Dun?rii a primelor submarine ale Flotilei 30 germane - care avea s? numere 6 unit??i - „Delfinul" ?i-a încheiat cariera sa operativ?. A fost trimis pentru repara?ii la Gala?i, unde a ajuns la 24 noiembrie.În 1944, spre a fi ferit de bombardamentele aeriene, „Delfinul" a fost remorcat pe Dun?re în sus cu ?anterul Naval Mobil pân? la Islaz, unde avea s? fie luat de marina U.R.S.S. la 15 septembrie 1944.

Restituit marinei române împreun? cu alte unit??i, la Gala?i la 12 noiembrie 1945, reprezenta de aici înainte o nav? dep??it? de progresele armei submarine în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial. Pe de alt? parte, tratatul de pace de la Paris din 10 februarie 1947, avea s? interzic? României s? mai posede submarine militare. A r?mas totu?i cu personal tehic la bord în repara?ie în 1954, când a fost remorcat la baza naval? Mangalia, pentru instruc?ie. A f?cut apoi câteva imersiuni de exerci?iu în lac ?i în mare, dar infiltra?iile de ap? în corpul rezistent fiind numeroase a fost ?inut în continuare numai în baz?. În 1959 avea s? fie clasat definitiv ?i demontat. Motoarele sale au fost îns? p?strate ?i aduse mai târziu la Muzeul Marinei din Constan?a ?i Muzeul Tehnic din Bucure?ti.

Not?: Textul face parte din comunicarea expus? în cadrul Sesiunii de Comunic?ri ?i Dezbateri ?tiin?ifice „2016 - 100 de ani de la R?zboiul de Intregire, 75 de ani de la R?zboiul de Reîntregire Na?ional?" - Maia, 2016 organizat? sub egida Academiei Oamenilor de ?tiin?? din România, în zilele de 9-10 septembrie 2016, de Filiala Maia-Catargi a Asocia?iei Cavalerilor de Clio ?i Asocia?ia ART-EMIS.

--------------------------------------
[31] Datele referitoare la scufundarea navei sovietice „Urale?", de c?tre submarinul „Delfinul", se g?sesc în A.M.R., fondul Comandamentul For?ei Navale Maritime, dosar nr. 216, p. 66-67.
[32] Nicolae C. Petrescu - „Marina Român? în r?zboiul antisovietic", editura ?i tipografia Europroduct, Pite?ti, 2008, pag. 28-29

footer