Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Victor Ni?u   
Duminică, 16 Iulie 2017 19:33

Maresalul Ion Antonescu-Frontul de EstPe 9 iulie, Regimentul 1/2 Vân?tori Garda a atacat pe direc?ia Cota 120 - Cota 196 pe Dealul Toceni. Dup? lupte foarte grele punctate de numeroase contraatacuri sovietice, regimentul a reu?it s? ocupe Cota 196 la ora 17:00. Avansase 7 km. Doi tineri ofi?eri au primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a în urm? acestei ac?iuni: lt. Mihail Adabei ?i lt. Victor Com?a. Luptele au continuat cu intensitate ?i în sectorul Diviziei 21 Infanterie. Regimentul 11 Doroban?i, de?i pierduse aproximativ jum?tate din ofi?eri ?i 40% din solda?i în zilele precedente, a reu?it s? cucereasc? Dealul ?iganc?, Cota 77 ?i satul ?iganc?, distrugând 5 cazemate ?i luând în jur de 150 de prizonieri. Pierderile au fost din nou mari: 50 mor?i, 135 r?ni?i ?i 23 disp?ru?i. Regimentul 12 Doroban?i nu ?i-a atins îns? obiectivul. Batalionul I a suferit pierderi mari ?i nu a mai putut avansa. Astfel, comandantul regimentului, col. Gheorghe Nicolescu, a luat conducerea direct? a Batalionului ÎI ?i a pornit la atac. La ora 9:10 a fost r?nit mortal ?i asaltul a încetat. În aceste condi?ii, generalul D?sc?lescu raporta Corpului 5 c? divizia s? se afl? într-o situa?ie foarte grea, având de ?inut un front mai mare decât posibilit??ile sale ?i a dispus c? to?i oamenii disponibili din unit??ile necombatante s? fie încadra?i în regimentele din prima linie. A existat ?i inten?ia de a retrage Corpul 5 din capul de pod de la F?lciu, dar a fost abandonat? la interven?ia comandantului Armatei 4, gen. de cop de armata Nicolae Ciuperc?, care consider? c? acesta re?inea importante for?e sovietice ?i c? se f?cuser? prea multe sacrificii pentru a renun??.

B?t?lia a atins punctul culminant în dat? de 12 iulie. Armata Ro?ie a atacat cu Corpul 14 (Diviziile 25 ?i 51 Pu?ca?i) ?i înc? o divizie de infanterie, sprijinite de tancuri ?i avia?ie, care a bombardat trupele române la Tigheci, L?rgu?a, Razesti ?i Cociulia. Divizia de Garda a fost puternic presat? în sectorul Regimentelor 1/2 ?i 2/9 Vân?tori Garda. Asaltul a durat 16 ore. Cele dou? regimente ?i-au men?inut pozi?iile cu mare dificultate. Toate rezervele au fost aruncate în lupta, pionierii ?i chiar grupurile de comand?. Violen?? a fost extrem?, luptele corp la corp fiind frecvente. Exemplul Batalionului III/Regimentul 1/2 Vân?tori Garda este elocvent. Acesta era aproape complet încercuit pe Dealul Cania, dar a continuat s? reziste pe pozi?iile sale. Pe flancul drept, Divizia 21 Infanterie, redus? numeric la practic numai 4 batalioane, a respins atacurile a dou? divizii sovietice. Gruparea Aerian? de Lupta a jucat un rol important în înfrângerea ofensivei sovietice la ?iganc?. Între 8:50 ?i 17:30, aproape 37 de tone de bombe au fost lansate asupra pozi?iilor de artilerie ?i concentra?iilor de trupe sovietice. S-au executat 120 ie?iri/avion, din care 59 au fost bombardiere. Prizonierii captura?i au declarat c? atacurile aeriene au cauzat pierderi de pân? la 40% trupelor Armatei Ro?ii din zona. Doi pilo?i au primit Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a post-mortem pentru faptele lor din acea zi: lt. av. (r) Ioan Lascu, din Grupul 5 Vân?toare, ucis în timpul unui atac la sol asupra trupelor sovietice din Valea L?rgu?a, ?i slt. av. Vasile Claru, din Grupul 8 Vân?toare, ucis într-o lupta aerian? deasupra satului ?iganc? cu mai multe I-16 din 67 IAP. Astfel planul de evacuare pentru noaptea de 12/13 a fost anulat. În tot timpul luptelor din iulie, GAL a lansat 134,5 tone de bombe în sprijinul Corpului 5. Atacurile sovietice au continuat pân? pe 14 iulie, dar cu intensitate mai mic?. În aceea?i zi, Regimentul I Mehedin?i nr. 17 din Divizia 1 Infanterie a fost adus pentru a înt?ri Divizia 21 Infanterie. Pe 15 iulie, Corpul 5 a reu?it în sfâr?it s? ias? din capul de pod ?i s? avanseze. B?t?lia de la F?lciu/?iganc? se terminase. Pierderile suferite de cele dou? divizii erau foarte mari: 2.473 de c?tre Divizia de Garda ?i 6.222 de c?tre Divizia 21 Infanterie.

În total 17 Ordine „Mihai Viteazul" clasa a III-a au fost acordate pentru faptele din aceast? b?t?lie, din care 6 post-mortem. Ofi?erul cel mai înalt în grad decorat a fost gen. de divizie Nicolae D?sc?lescu. Se zice c? Antonescu ?i-ar fi scos de pe piept propria decora?ie „Mihai Viteazul", primit? în timpul primului r?zboi mondial, ?i i-ar fi conferit-o generalului, în timpul unei inspec?ii. De asemenea steagul Diviziei 21 Infanterie a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul" clasa a III-a.

Revenind în partea central? a frontului, pentru dep??irea impasului creat în sectorul Armatei 4, pe 12 iulie, Marele Cartier General a conceput o manevr? de înv?luire. Astfel, pe 13 iulie, Corpul 54 german urm? s? atace cu Divizia 50 Infanterie german? ?i Diviziile 5 Infanterie ?i 1 Blindat? române pe direc?ia Zaicani-Orhei-Chi?in?u ?i cu Divizia 72 Infanterie german? pe direc?iile Ungheni-Bucovat ?i Corne?ti-C?l?ra?i. Divizia 35 Infanterie Rezerv? trebuia s? înainteze pe direc?ia Bolduresti-Vorniceni ?i de acolo spre Chi?in?u. Pe 14 iulie urm? s? între în ac?iune ?i Corpul 3 al Armatei 4, cu Divizia 15 Infanterie pe direc?ia L?pu?na-Ialoveni, cu Diviziile de Gr?niceri ?i 11 Infanterie pe direc?ia Carpineni-Coste?ti ?i cu Brigada 7 Cavalerie pe flancul sudic spre Sarateni. Doar Corpul 5 r?mânea în defensiv?.

Ofensiv? a început pe 13 iulie, trupele sovietice din fa?? Corpului 3 retr?gându-se spre Chi?in?u. Ziua urm?toare, Divizia 5 Infanterie a fost puternic contraatacat? de cavalerie inamic? în zona M?n?stirii Hirova, dar Regimentele 8 ?i 9 Doroban?i au rezistat ?i la ora 10:00 au reluat înaintarea spre Orhei. La nord, diviziile române din Corpul 30 german au întâmpinat greut??i. Divizia 13 Infanterie a reu?it s? cure?e satul Dubna de abia dup? ce Regimentul 399 german a manevrat pe la nord punctul de rezisten?? ?i o parte din trupele sovietice s-au retras pentru a nu fi încercuite. Divizia 14 Infanterie s-a confruntat cu probleme pe r?ul R?u?, unde a fost for?at? s? treac? pe defensiv? ?i s? resping? atacurile sovietice. Doar Corpul 3 a înaintat f?r? mari probleme, datorit? faptului c? inamicul din fa?? s? se retr?gea pentru a nu fi încercuit.

Pe 15 iulie, Divizia 14 Infanterie a fost în continuare atacat? pe R?u? de infanterie sprijinit? de tancuri, dar a respins fiecare asalt, iar în timpul nop?ii a reu?it s? ocupe Cota 166, în urm? unui atac la baionet? dat de Deta?amentul "Lt. col. Calotescu". În sectorul Corpului 54 german, ce ac?iona la nord de Chi?in?u, Diviziile 5 Infanterie român? ?i 50 Infanterie german? au respins arierg?rzile sovietice din fa?? lor ?i au intrat în Orhei. Divizia 1 Blindat? a înaintat apoi pe ?oseaua Orhei-Chi?in?u pân? la numai 8 km de capital? Basarabiei. La Corpul 3, Divizia 35 Infanterie Rezerv? a fost scoas? din prima linie ?i peste pu?in timp va fi desfiin?at?. În aceea?i zi, Corpul 5 a trecut ?i el la ofensiv?, urm?rind inamicul aflat în retragere.

Pe 16 iulie, Divizia 1 Blindat? a început atacul asupra Chi?in?ului la ora 3:30, apropiindu-se de ora? cu Grupul Vest, comandat de col. Constantin Nistor, dinspre Ciocana Nou? ?i cu Grupul Est, comandat de col. Gheorghe Petrea, dinspre nord-est. Prima grupare a p?truns în ora? la ora 8:30, surprinzând trupele sovietice aflate în Chi?in?u. Lâng? Mitropolie, Compania 3 Care e Lupta, comandat? de cpt. Victor Gabrinschi, a lichidat un escadron de cavalerie ?i o baterie de artilerie grea. Slt. ?tefan Marinescu a ridicat drapelul românesc pe Biserica Sf. Treime. La 11:30 înaintarea celei de-a dou? grup?ri a fost oprit? de trupele sovietice aflate pe Dealul R??canu, care au fost ulterior scoase din pozi?ie de Batalionului 2 Care de Lupta sprijinit de toat? artileria grea disponibil?. Drumul de retragere al trupelor Armatei Ro?ii spre Tighina era t?iat. Au mai p?truns apoi în Chi?in?u ?i Diviziile 50 ?i 72 Infanterie germane ?i pân? sear? ora?ul fusese cur??at de r?m??i?ele unit??ilor sovietice. Cealalt? unitate român? a Corpului 54 german, Divizia 5 Infanterie, a continuat înaintarea spre est de la Orhei, ajungând pe aliniamentul Hârtopul Mic-Ianovat-.Buric. A dou? zi a atins Nistrul.

La nord, Diviziile 8, 13 ?i 14 Infanterie române, care erau subordonate Corpului 30 german au alc?tuit Grupul de divizii „General Rozin" (gen. de brigada Gheorghe Rozin era comandantul Diviziei 13). Misiunea s? era de a apar? flancul drept al Corpului 30 german, în timp ce acesta for?? trecerea Nistrului. Regimentul 13 Doroban?i din Divizia 14 Infanterie a dus lupte grele cu trupe sovietice sprijinite de tancuri, în zona Gur? Camenca, dar a reu?it s? resping? toate atacurile. În sectorul Armatei 4, Corpul 3 a manevrat pe la sud Chi?in?ul ?i a ajuns pe aliniamentul Ruse?tii Noi-Bardar-Est Hancesti-Est Orac. Corpul 5 a înaintat cu Divizia de Garda spre Porumbe?ti ?i L?rgu?a ?i cu Divizia 21 Infanterie spre ?iganc? Nou?. Regimentul 11 Doroban?i a cucerit acest sat pân? sear?, pierzând 16 mor?i, 57 r?ni?i ?i 37 disp?ru?i.

C?derea Chi?in?ului ?i a Masivului Corne?ti din sudul sau a însemnat practic sfâr?itul luptelor importante pe frontul din Basarabia. Comand? trupelor Axei din regiune a fost reorganizat?. Grupul de Armate „General Antonescu" înceta s? existe. Astfel Armatei 11 germane i se subordonau numeroase trupe române: Armata 3 (Corpul de Munte ?i Corpul de Cavalerie) ?i Corpul 4 (Diviziile 6, 8, 13 ?i 14 Infanterie). Sub comand? Marelui Cartier General ?i a generalului Antonescu r?mâneau Grupul de divizii „Mattenkloht" (Diviziile 5 ?i 15 Infanterie, 1 Blindat? române) ?i Armata 4 cu Corpul 3 (Diviziile 11 ?i 35 Infanterie, Gr?niceri) ?i Corpul 5 (Diviziile 21 Infanterie ?i Garda, Regimentul 17 Infanterie) în prima linie ?i Divizia 7 Infanterie în rezerv?. Divizia 3 Infanterie ?i Brigada 7 Cavalerie alc?tuiau rezerv? Marelui Cartier General. De cealalt? parte, Stavka a decis s? înceap? s? retrag? Armata 9 din sudul Basarabiei, deoarece era în pericol de a fi încercuit?, în condi?iile în care Armata 11 german? ?i Armata 3 român? au for?at trecerea Nistrului pe 17 iulie, iar aripa nordic? a Grupului de Armate Sud înainta în Ucraina.

For?area Nistrului pe 17 iulie de Armatele 11 german? ?i 3 român? este tratat? în alt articol de pe site ?i nu voi st?rui asupra ei. M? voi referi în continuare la opera?iunile trupelor române din centrul ?i sudul Basarabiei. Grupul „Gen. Rozin" a dus lupte defensive la Alexeni cu Regimentul 13 Doroban?i din Divizia 14 Infanterie, respingând toate atacurile sovietice. Grupul „Mattenkloht" a luat Zahaicani cu Regimentul 9 Doroban?i din Divizia 5 Infanterie ?i a dirijat spre est Divizia 1 Blindat?, aceast? întâmpinând rezistente puternice la intrarea în satul Chirc?. Corpurile 3 ?i 5 ?i-au continuat ?i ele urm?rirea, iar în sudul frontului, Corpurile 11 ?i 2 au început incursiunile pe malul basarabean, pentru a preg?ti traversarea. Ziua urm?toare, înaintarea spre est a progresat f?r? probleme ?i o coloana a Diviziei 1 Blindate a capturat un grup de ofi?eri din statul major al Diviziei 95 Pu?ca?i. Divizia 14 Infanterie s-a confruntat cu o situa?ie mai special?, fiind din nou atatacata puternic pe frontul de pe r?ul R?u?. Batalionul II/Regimentul 39 Infanterie a rezistat pe pozi?ii, dar Batalionul III al regimentului ?i Batalionul III/Regimentul 8 Vân?tori au cedat ?i s-au retras de pe Dealul Cucuesti ?i Movil? Turcului. A fost introdus în lupta Batalionul ÎI/Regimentul 8 Vân?tori, care a contraatacat ?i a recucerit Movil? Turcului.

Pe 19 iulie Divizia 5 Infanterie a reu?it s? ia Movil? Spânzura?ilor, unde fusese oprit? de trupe sovietice în ziua precedent?, iar sear? a ajuns în zona Cosernita-Boscana-Ohrancea. La Corpul 3, Divizia 11 a ajuns sear? pe aliniamentul Selemt-Ciofinceni, Divizia de Gr?niceri lâng? Cimislia ?i Cazangic, iar Divizia 35 Infanterie Rezerv? la Gr?di?tea, S?h?idac ?i G?lbenit?. Corpul 5 a ajuns cu Divizia de Garda la vest de Valea Sasghiol, iar cu Divizia 21 Infanterie pe Dealul Haragos. Pe 20 iulie, Divizia 15 Infanterie a cucerit Tighina, atingând Nistrul. Armata 4 ?i-a continuat înaintarea având mai multe probleme cu drumurile desfundate de ploi decât cu trupelor sovietice, care se retr?geau. În aceea?i zi, Corpul 11 a început s? treac? Prutul. Astfel, Batalionul ÎI/Regimentul 53 Infanterie a p?truns în Cahul dup?-amiaz?, f?r? a întâmpina rezistente. Corpul 2 a început trecerea Dun?rii de abia pe 21 iulie, la ora 7:30 , când Regimentul 33 Infanterie din Divizia 10 Infanterie a realizat primul cap de pod. Pân? sear? Chilia, Pardina, Isbrieni ?i Vâlcov erau în mâinile românilor.

O dat? atins Nistrul, Armata 4 a organizat ap?rarea r?ului în sectorul Dub?sari cu Corpul 11. Acesta avea în subordine 8 batalioane de mitraliere, 7 companii anticar ?i 2 regimente de infanterie fortifica?ii în prima linie ?i Diviziile 15 Infanterie ?i 1 Blindat? c? rezerv?. A fost introdus? în urmarirre ?i Divizia 3 Infanterie la Corpul 5, pentru a înlocui Divizia de Garda epuizat? în luptele grele de la începutul lunii. Pe 25 iulie, Armata 4 a l?sat sarcina cur??irii sudului Basarabiei pentru Diviziile de Gr?niceri, 35, 21 ?i 10 Infanterie ?i Brig?zi 7 Cavalerie, acestea apropiindu-se mult de malul vestic al Nistrului.
Vechea frontier? de stat a fost atins? ziua urm?toare, 26 iulie, dat? care marcheaz? sfâr?itul opera?iunilor în Bucvina de Nord ?i Basarabia din anul 1941. Trupele române au suferit pierderi grele în timpul acestor lupte: 22.765 de oameni (4.271 mor?i, 12.326 r?ni?i ?i 6.168 disp?ru?i) ?i 58 de avioane. Pierderile sovietice se ridic? la 17.893 (8.519 mor?i ?i disp?ru?i ?i 9.374 r?ni?i).

Pe 21 august 1941, Ion Antonescu a devenit al treilea mare?al din istoria României, ca r?splat? pentru victoria trupelor comandate de el în Bucovina de Nord ?i Basarabia. A primit de asemenea ?i clasele a II-a ?i I-a ale Ordinului „Mihai Viteazul" ?i „Crucea de Cavaler a Crucii de Fier".

footer