Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Miercuri, 07 Iunie 2017 17:17

Pe dat? de 22 iunie 1941, Ion Antonescu ordona trupelor române?ti începerea R?zboiului de Reîntregire a României prin celebrul sau Ordin „Osta?i, va ordon: trece?i Prutul! Sdrobiti vr?jma?ii din r?s?rit ?i miaz?noapte. Desrobiti din jugul ro?u al bol?evismului pe fra?ii no?tri cotropi?i. Reîmplini?i în trupul ??rii glia str?buna a Basarabilor ?i codrii voevodali ai Bucovinei, ogoarele ?i plaiurile voastre !". A însemnat o lupt? pentru reîntregirea na?iunii dup? ce în iunie 1940 s-au pierdut Basarabia, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a în urm? ultimatumului sovietic, în august, jum?tate din Transilvania a fost cedat? Ungariei ?i în septembrie Cadrilaterul, Bulgariei. Visul României Mari a rezistat doar 20 de ani. În acel moment, alia?ii României nu erau în niciun moment capabili s? î?i onoreze promisiunile. Fran?a fusese învins? f?r? echivoc, iar trupele engleze?ti fuseser? retrase înapoi în Anglia pentru a nu fi capturate de armata german?, statele din În?elegerea Balcanic? respectiv Iugoslavia, Turcia ?i Grecia nu au r?spuns prompt apelului de ajutor dat de România. Un caz special, totu?i ar fi Turcia care s-a declarat capabil? s? intervin? militar împotriva U.R.S.S., dar nu mai conta datorit? precipit?rii alarmante a evenimentelor. Dup? abdicarea regelui Carol al ÎI-lea în favoarea fiului sau Mihai I, puterea de facto îi revine generalului Ion Antonescu care s-a aliat cu Germania. Atunci, aceast? era cea mai s?n?toas? ?i, de fapt, unic? ?ans? a României pentru reîntregirea na?ional?.

Romania-Prut-RomaniaO alian?? cu U.R.S.S. împotriva Germaniei pentru recuperarea Transilvaniei ?i Cadrilaterului era imposibil? în contextul în care amenin??rile la grani?a din partea sovieticilor erau în continuare din ce în ce mai accentuate ?i mai ales c? România atât ?i Polonia au ac?ionat ca un tampon în r?spândirea comunismului sovietic. Înc? o speran?a o reprezenta R?zboiul de Iarn? dus de finlandezi împotriva Armatei Ro?ii invadatoare din noiembrie 1939 pân? în martie 1940 în care sovieticii s-au dovedit incapabili de a înfrânge rezisten?? finlandez?, pierderile acestora fiind însumate la aproape un million, în timp ce Finlanda a pierdut aproape 25.000 de solda?i. Se spune c? un general rus dup? r?zboi a comentat asupra situa?iei „Am câ?tigat suficient p?mânt pentru a ne îngropa mor?ii". Toate aceste condi?ii erau favorabile intr?rii în r?zboi de partea Germaniei ?i pe dat? de 22 iunie armatele germane, române?ti, ungure?ti, slovace, italiene ?i finlandeze au deschis un front de 2.800 de kilometri împotriva U.R.S.S. în cea mai mare conflagra?ie din întreag? istorie.

Pe dat? de 5 iulie, armata român? elibereaz? ora?ul Cern?u?i în aplauzele oamenilor ?i pe 16 iulie ora?ul Chi?in?u. Dup? victoriile împotriva sovieticilor ?i recuperarea teritoriilor anexate a ap?rut întrebarea dac? trebuie continuat r?zboiul. Ion Antonescu dup? insisten?ele lui Adolf Hitler decide s? mearg? mai departe cu aceast? alian?a, chiar dac? o parte a popula?iei era împotriva ?i printr-o scrisoare adresat? Führer-ului pe 31 iulie, îl asigura de sprijinul României numai dac? aceast? va însemna regândirea atitudinii germane fa?? de Dictatul de la Viena ?i a Tratatului de la Craiova, în urm? c?ruia s-a pierdut Ardealul ?i Cadrilaterul. Din pacate, cursul r?zboiului a intrat pe un alt faga? ?i odat? cu înfrângerea de la Stalingrad, armatele german? ?i român? s-au aflat în retragere tactic? continu? pân? în anul 1944, când linia frontului a ajuns din nou pe Nistru. În mai, a fost B?t?lia de la Târgu-Frumos ?i în august ?i septembrie „Opera?iunea Ia?i-Chi?in?u" care a gr?bit ie?irea României din Axa prin lovitura de stat din 23 august 1944 (tr?darea regelui Mihai ?i predarea, în plin conflict militar, a comandantului de facto al Armatei Române - n.r.). Practic, prin ordinul generalului Antonescu din 1941 s-a pus în mi?care un lan? de evenimente ce invariabil ne afecteaz? ?i ast?zi, degeaba exist? discu?ii despre ce s-ar fi întâmplat pentru c? orice am fi f?cut tot r?u am fi ie?it. Exemplul Poloniei este cel mai bun; ?ar? care a luptat împotriva invadatorilor s?i de la bun început ?i totu?i asta nu a împiedicat s? fie sec?ionat? de U.R.S.S. ?i Germania sau s? fie instaurat un regim comunist dup? sfâr?itul r?zboiului. Acolo unde cizma ruseasc? a p??it, nu a mai plecat.

Din p?cate, aceasta continu?. Apatia ?i indiferen?? poporului transmis? de la conducerea ??rii care face tot posibilul s? subjuge legile ?i democra?ia pentru interesele proprii reu?e?te doar în a ?terge demnitatea ?i respectul nostru de sine ca na?iune! Trecutul trebuie amintit ?i comemorat mai ales un astfel de moment marcant ce a însemnat implicarea României într-un conflict ce a luat via?? a peste 60 de milioane de oameni ?i a redus Europa la ruin?. Trecutul acesta contureaz? personalitatea poporului ?i oricât de dureros ar fi trebuie s? îl privim în fa??. În ciuda a ceea ce s-a întâmplat dup? instaurarea regimului comunist sau ce a fost impregnat în memoria românilor de istoria subordonat? intereselor sovietice ne-am ar?tat nou în?ine în iunie 1941 acolo pe Prut c? avem determinarea în a ne face dreptate, am ar?tat c? putem s? ne împotrivim împotriva unui inamic oricât de mare pentru a ne proteja poporul care suferea dincolo de grani?e. A?a c? noi acum de ce uit?m sacrificiul lor?

footer