Revista Art-emis
Gheorghe B?nciulescu, primul pilot din lume care a zburat cu picioarele amputate PDF Imprimare Email
Lauren?iu Dologa   
Duminică, 14 Mai 2017 20:08

Gheorghe B?nciulescu 1927Una din pove?tile incredibile ale unui caracter cu adev?rat admirabil vine din perioada interbelic?. În urma unui tragic accident, pilotul Gheorghe Banciulescu î?i pierde ambele picioare, fiindu-i adus la cunostin?? de doctori ca el nu va mai putea zbura niciodat?. La nici doi ani de la acest eveniment, cu ajutorul unor proteze speciale, devine primul aviator al lumii care se ridic? în aer fiind lipsit de membrele sale inferioare. O asemenea pasiune pentru zbor nu putea avea decât r?d?cini foarte adânci, s?mân?a fiindu-i încol?it? pe teatrele de opera?iuni ale armatei române în Primul R?zboi Mondial. Tân?rul sublocotenent a participat, printre altele, la luptele de la N?moloasa ?i M?r??e?ti, unde s-a distins ca un bun ofi?er. Îns? privirea s? era a?intit? asupra v?zduhului unde pentru prima dat? în istorie aviatorii se confruntau în dueluri aeriene.

O singur? dorin??: aceea de a fi pilot

A încercat din r?sputeri s? intre în corpul aviatic românesc, dar de fiecare dat? i-a fost respins? cererea din motive medicale ?i se crede c? tat?l lui B?nciulescu, care de?inea gradul de maior, ?i-a folosit influen?a pentru a convinge medicii militari s? nu-?i dea avizul în cazul fiului sau. La încheierea r?zboiului, s-a înscris la ?coal? de Pilotaj de la Tecuci, atr?gând în acela?i timp aten?ia pilotului Nicolae T?nase. Cu o experien?? mai mult decât îndestul?toare, acesta ?i-a împ?rt??it tainele cu tân?rul B?nciulescu ?i l-a ajutat s?-?i ob?in? brevetul de pilot.

Neînfricarea unui temerar

În anii urm?tori, ?i-a des?vâr?it priceperea devenind unul dintre cei mai cunoscu?i ?i prestigio?i pilo?i ai vremii. A concurat în diferite evenimente aviatice ?i s-a remarcat prin încerc?rile sale de a împinge cât se poate de mult grani?ele. Într-una din aceste încerc?ri, B?nciulescu era aproape de a-?i pierde via??: în toamna anului 1926 a vrut s? doboare recordul de vitez? dintre Paris ?i Bucure?ti. A decolat de pe aerodromul Le Bourget împreun? cu mecanicul Ioan Stoica în condi?ii optime ?i, în primele ore, zborul s-a desf??urat f?r? probleme. În Austria, în apropiere de Linz, au intrat într-un strat gros de nori ?i au încercat s? câ?tige altitudine pentru a evita piscurile mun?ilor. Din nefericire, în urcare, avionul a atins o creast? ?i s-a pr?bu?it. Dup? o îndelung? c?utare, localnicii zonei ?i un num?r de turi?ti reu?esc s? dea de urm? locului pr?bu?irii, dar descoper? doar un morman de fiare contorsionate.

Un aviator î?i frânge aripile

Ioan Stoica fusese zdrobit de motorul avioanului ?i fiind ucis, iar Banciulescu se zb?tea între via?? ?i moarte. Unul dintre picioare îi sângera profund ?i nu mai putea fi salvat, iar medicii iau hot?rârea s? îl amputeze. Dup? doar câteva zile ?i cel?lalt picior începe s? prezinte semne de cangren? ?i îl pierde ?i pe acesta. Petrece o perioada de timp în spitalele cehoslovace, moartea înso?itorului sau ap?sându-i greu pe con?tiin?a. Mai mult decât atât, era m?cinat de faptul c? nu va mai putea lua man?a avionului vreodat? în mâini. La un moment dat, în semn de omagiu pentru B?nciulescu, mai mul?i pilo?i cehoslovaci zboar? cu aparatele lor în jurul spitalului din Rymarov, unde acesta era la recuperare. În ?ar? a petrecut alte câteva luni, acomodându-se cu protezele sale. Un om care altminteri cunoscuse libertatea în cea mai pur? form? acum se vedea incapabil de a se deplasa singur într-o biata camer?. Cu o perseveren?? ie?it? din comun, reu?e?te s? î?i recupereze mobilitatea într-o anumit? m?sur? ?i, dup? o vizit? la München, îi sunt confec?ionate ni?te proteze mai bune.

A r?spuns chem?rii v?zduhului

La câteva luni de la accident, sim?indu-se sigur pe sine, face o vizit? la aerodromul din Pipera pentru a-?i Gheorghe Banciulescu Tecuci 1925revedea fo?tii colegi. Mihail Pantazi, unul din vechii lui prieteni, vine cu ideea de a face un zbor cu B?nciulescu într-un avion cu dou? locuri. La mai pu?in de un an de la tragicul accident acesta se afl? din nou în carling?. Vor mai urm? alte astfel de zboruri asistate, apropiindu-se cu pa?i repezi de visul de a decola ?i pilota singur. În ciuda infirmit??ii sale, a depus eforturi considerabile pentru a înva?? cum s? ac?ioneze cu protezele ?i s? controaleze o aeronav?, exersând pe automobile.

În luna iulie a anului 1927, visul lui este înf?ptuit în cadrul unui eveniment aviatic, fiind prima dat? când un pilot cu picioarele amputate reu?e?te o asemenea performan??. Fapta s? nu a trecut neobservat? fiind decorat de pre?edintele francez Louis Barthou cu „Ordinul Legiunea de Onoare cu grad de cavaler". În prim?var? anului urm?tor, participa la un alt miting aviatic unde acesta a executat primele acroba?ii. A ajuns într-atât de îndemânatic încât în acela?i an a câ?tigat primul loc în cadrul concursului de acroba?ie desf??urat cu ocazia strângerii de fonduri pentru „Monumentul Eroilor Aerului".

A efectuat o serie de zboruri îndr?zne?e foarte cunoscute de-a lungul continentului european ?i asiatic acumulând zeci de mii de kilometri. Deja cunoscut ?i apreciat, în special gra?ie pove?tii sale de succes extraordinare, a fost desemnat de pre?edintele Federa?iei Aeronautice Interna?ionale, prin?ul Valentin Bibescu, pentru misiunile avia?iei civile franceze ce î?i dorea g?sirea unor noi trasee de-a lungul continentului african.

Ultimul zbor

În 1935, î?i începe drumul epopeic din Italia ce-l va purta prin Tunisia, Libia, Egipt, Sudan, Siria ?i Israel. În doar dou? s?pt?mâni a traversat 22.000 de kilometri, dar acest efort îl va sl?bi pân? la epuizare ?i contracteaz? febra Dengue, o boal? tropical? infec?ioas?, aceast? degenereaz? într-o varianta mult mai periculoas?. Pe 12 aprilie 1935, primul pilot din lume care a zburat cu ajutorul unor proteze moare într-un spital din Cairo la doar 37 de ani. Vestea mor?ii sale i-a îndurerat pe apropia?i ?i a îndoliat o ?ar? întreag?. A primit postum „Virtutea aeronautic? în grad de cavaler", „Coroana României" ?i „Steaua României în grad de cavaler". Când trupul sau a fost adus în ?ar? ?i îngropat la cimitirul Bellu, nenum?ra?i oameni au venit pentru a-l celebra pentru ultima oar? pe cel care a înfruntat un obstacol considerat de mul?i de netrecut.

footer