Revista Art-emis
Neamul Rudenilor PDF Imprimare Email
Ing. dr. Mihai Sporis   
Duminică, 29 Mai 2011 17:56
Sporis MihaiNeam mare boieresc ivit fericit, pentru nevoia divanurilor domne?ti, din mai multe împreun?ri benefice: rodnicia V?ii Topologului, m?re?ia muntelui, n?vala râului dinspre mo?nenii aprigi, înst?ri?i ?i demni în libertatea lor de lupi dacici de nou? hotare; str?lucirea Arge?ului, erudi?ia Râmnicului, toate haruri necesare pl?m?dirii boierescului autentic din care se vor ridica voievozii. Ruda, care le d? sâmburele numelui, are sensul de inim? a carului, ca o coloan? de rezisten??. Inim? a unui neam ce se g?se?te... rud?, prin acela?i sânge. Ruda este satul, vatr?, mo?ie care d? numele unui arbore, al boierilor rudeni, impresionant. Din acest neam vom g?si aproape continu, timp de dou? veacuri, demnit??i ale divanului domnesc al ??rii Române?ti: sluger, medelnicer, mare pitar, paharnic, logof?t ?i mare logof?t. Sigur c? ?coala de gr?m?tici a Râmnicului va fi fost aceea ce va fi ridicat dintre Rudeni atâ?ia cancelari domne?ti (logofe?i, logofe?ei ?i mari logofe?i). Între marile personalit??i, cum sunt: Gheorghe Rudeanu (pribeagu), Ivan Norocea, Sima Stolniceasa (so?ia lui Stroe Buzescu) Teodosie Rudeanu este cea mai proeminent? figur?, prin rolul jucat de el în istoria românilor. El a fost mare logof?t sub doi domni : Mihai Viteazul ?i Simion Movil?, precum ?i cronicarul lui Mihai Viteazul pân? în 1597. Abil diplomat ?i cancelar iscusit, apropiat al Buze?tilor, se va dovedi o minte lucid? când atrage aten?ia Domnitorului Mihai, privind sl?biciunile omene?ti ?i încrederea prea mare în cei ce se recunosc învin?i doar din team?. Se opune f??i? închin?rii fa?? de turci a lui Mihai, din August 1599, când Mihai Viteazul accept? steagul sultanului, ?i el se afl? al?turi de mitropolitul ??rii ?i de al?i mari boieri (inclusiv Buze?tii!) când cheam? în ajutor pe polonezi, care îl însc?uneaz? domn în ?ara Româneasc? pe Simion Movil?, lâng? care Teodosie va fi mare logof?t.

Neamul se înrudea cu boierii Dr?goie?ti, care vor fi dat pe mama lui Mihai, lui P?tra?cu cel Bun, cu Buze?tii, care îl vor fi pus domn pe Mihai, în tronul ??rii Române?ti , cu Brâncovenii, B?l?cenii, etc. Îi g?sim mai aproape de linia basarab? a d?ne?tilor, lucru ce explic? într-un fel pribegirea lor în Transilvania, în vremea lui Mircea Ciobanu (ginerele lui Petru Rare? prin Doamna Chiajna) ?i a urma?ilor lui, pân? c?tre revenirea la putere a partidei d?ne?tilor.
Destinul de c?rturari, abilitatea diplomatic?, renumele lor de mari boieri, în mari demnit??i, va fi proiectat neamul Rudenilor, în galeria marilor familii luminate de boieri p?mânteni , din apriga Oltenie de sub munte, pân? c?tre n?valnicul Topolog, slobozit de Negoiul cel mare, al culmilor de piatr? ale F?g?ra?ului. footer