Revista Art-emis
O enigm? elucidat?. Aventura avionului Messerschmitt Bf 109G la Industria Aeronautic? Roman? PDF Imprimare Email
Dan Antoniu, Cercet?tor istoric   
Duminică, 23 Aprilie 2017 20:01

Dan Antoniu, art-emisDescop?r în continuare, cu cu mare îngrijorare, multe articole ce fac referire la activitatea Fabricii I.A.R. din Bra?ov, inclusiv dup? dislocarea la Caransebe? în urma bombardamtelor din aprilie-mai 1944. Marea majoritatea a acestora nu au obiceiul de a cerceta arhivele oficiale (m? refer la: Arhivele Militare Na?ionale, Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, Arhivele muzeelor ?i recunosc aproape imosibil la aceasta dat?, Arhivele Private). Se scriu articole inspirate din diverse lucr?ri ap?rute anterior, ale unor autori care f?r? excep?ie au ocolit arhivele men?ionate, mai grav este c? sunt inserate informa?ii bazate pe presupuneri personale, se d? frâu liber unor imagina?ii bogate, în sens negativ ?i f?r? logic?. În acest mod, sunt permanent perpetuate informa?ii eronate despre anumite produse ale principalei industrii aeronautice din România, trist este c? nici celelalte industrii aeronautice române?ti nu au fost ferite de asemenea dezinform?ri. Mai jos, pe scurt, redau o mic? parte din activitatea I.A.R., mai precis: ce spun arhivele oficiale referitor la leg?tura dintre avioanele germane de vân?toare Messerschmitt Bf 109G ?i Industria Aeronautic? Româna, I.A.R.

În anul 1940 a România a aderat la Axa Berlin-Roma-Tokyo, iar conform protoclului încheiat s-a primit armament în special aeronave ce au echipat flotilele de vân?toare, bombardament, asalt ?i transport. Din nefericire întreg acest material de r?zboi primit ave o uzur? avansat? ce afectau grav performan?ele. Ca o ultim? solu?ie pentru a beneficia de armament competitiv, s-au lansat în Germania cereri de licen?? pentru mai multe categorii de avioane, baza, o industrie constructoare exista. Partea german? a tregiversat cât a putut, iar când a acordat licen?a era mult prea târziu. În schimb s-a reu?it în paralel lansaraea unei comenzi pentru aparate de vân?toare Messerschmitt sub form? de seturi neasamblate, modele u?or dep??ite dar noi, astfel performante. Asamblarea acestori seturi primite în l?zi (denumite ?i jocuri sau chituri) a fostMesserschmitt BF 109 Gîncredin?at? fabricii I.A.R. Bra?ov.

Messerschmitt Bf 109 Ga-2
Motor 1 x Daimler Benz 605 de 1475 CP

În octombrie 1943, Ministerul Aerului ?i Marinei român a lansat în Germania o comand? pentru 235 celule Bf-109 G neasamblate, au fost livrate doar 209 avioane în l?zi pentru a fi asamblate de I.A.R. Bra?ov, urma s? fie scos din fabrica?ie avionul autohton I.A.R.80/81. În l?zi s-au aflat 49 avioane de tipul Bf 109 Ga-2. I.A.R. a a asamblat ?i livrat cele 49 avioane între noiembrie 1943 ?i octombrie 1944. Au fost repartizate Grupurilor 7, 5 ?i 9 din Flotila 1 Vân?toare. Au fost numerotate de la Nr.201 la 249. Au fost scoase din serviciu în primii ani ai deceniului 50 al secolului trecut.

Messerschmitt Bf 109 G-4
Motor 1 x DB 605 de 1475 CP Asamblate de I.A.R.

Din cele 209 avioane în l?zi pentru a fi asamblate de I.A.R. Bra?ov au fost ?i 160 Bf 109 G-4. Direc?ia Tehnica din Subsecretariatul de Stat al aerului a cerut ca avioanele Bf 109 G-4 sosite în l?zi s? fie transformate în varianta Bf 109 G-6 mai bine armate, s-a ob?inut de la firma Messerschmitt ?i de la R.L.M. aprobarea pentru aceast? transformare inclusif documenta?ia necesar?. Piesele ?i accesoriile necesare transform?rii au sosit cu mare întârziere datorit? unui litigiu între firmele germane. I.A.R. a asamblat 13 avioane în varianta G-4, între lunile iunie ?i octombrie 1944. Au fost repartizate Grupurilor 7, 5 ?i 9 Vân?toare. Au fost numerotate de la Nr.301 la 313 . Au fost scoase din serviciu în primii ani ai deceniului al cincilea al secolului trecut.

Messerschmitt Bf 109 G-6
Motor 1 x DB 605 de 1475 CP

Ministerul Aerului ?i Marinei a ob?inut de la firma Messerschmitt ?i de la R.L.M. aprobarea ?i elementele pentru modific?rile necesare transformm?rii avioanelor Bf 109 G-4 în Bf 109 G6. Aceast? modificare consta în montaea unor mitraliere de capot? Rheinmetall MG 131 calibru 13 mm cu accesoriile necesare, colimatorul Reflexvisier Revi 16 B Fl.52955, singurele elemente fabricate de I.A.R. au fost carenajele de pe capota motorului pentru acoperirea canaliza?iei de evacuare a tuburilor cartu?elor. Aceste carenaje au diferen?iat avioanele Bf 109 G-6 asamblate la IAR de cele originale. Mitralierele, accesoriile ?i colimatoarele au sosit cu mare întârziere datorita unui litigiu între firmele germane. I.A.R. a livrat 62 avioane în varianta G-6 între ianuarie 1945 ?i octombrie 1948. Au fost repartizate Grupurilor 7 ?i 9 Vân?toare. Au primit numere între Nr.314 ?i 375. Din totalul de 209 avioane primite, au fost asamblate 124 avioane, restul de 85 de l?zi cu avioane au r?mas neasamblate: 37 lazi au fost distruse în bombardamentul U.S.A.A.F. din 6 mai 1944 asupra fabricii I.A.R., iar 48 au r?mas neasamblate deoarece nu mai erau necesare, dar au servit ca piese de schimb, restul s-au valorificat ca de?euri metalice. Au fost scoase din serviciu în primii ani ai deceniului al cincilea al secolului trecut.

footer