Revista Art-emis
Crucea de pe Caraiman PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Duminică, 05 Februarie 2017 23:35

Crucea de pe CaraimanMonumentul Crucea Eroilor Neamului a fost construit la ini?iativa Reginei Maria ?i a Regelui Ferdinand I al României, între anii 1926 ?i 1928, pentru a cinsti memoria eroilor c?zu?i la datorie în Primul R?zboi Mondial. Crucea a fost în?l?at?, cu scopul de a fi v?zut? de la o distan?? cât mai mare, pe Vârful Caraiman la altitudinea de 2291 m, chiar pe marginea abruptului c?tre Valea Seac?. Monumentul este unic în lume atât prin altitudinea amplas?rii, cât ?i prin dimensiuni: crucea propriu-zis? are o în?l?ime de 28 m ?i dou? bra?e de câte 7 m fiecare. Crucea de pe Caraiman este cel mai valoros monument istoric montan din România ?i a fost desemnat? cea mai înalt? cruce din lume amplasat? pe un vârf montan, potrivit site-ului Guinness World Record. Regina Maria nu a avut doar ideea ridic?rii monumentului, dar a ?i urm?rit îndeaproape luc?rile de construc?ie, finan?ate ?i prin dona?ii de la firme particulare sau de la institu?ii de stat. Întregul proiect a fost opera arhitec?ilor români Georges Cristinel ?i Constantin Procopiu, a doi mari ingineri care au realizat studiile de rezisten?? ale monumentului, Alfred Pilder ?i Teofil Revici, dar ?i ale celor care au urm?rit ridicarea mnonumentului, dirigintele de ?antier Nicolae St?nescu ?i ?eful de ?antier V. Bumbulescu.

Execu?ia monumentului a fost realizat? de lucr?torilor de la Direc?ia de Poduri din cadrul C.F.R. ?i prin eforturile întregii comunit??i din Bu?teni ?i a unui num?r mare de elevi ?i studen?i mobiliza?i de Societatea Cultul Eroilor, care au contribuit benevol la transportul materialelor de construc?ie. Ridicarea materialelor s-a facut cu funicularul Schiel al fabricii de hârtie, iar transportul pe platoul Bucegi, cu ajutorul cailor ?i a carelor trase de boi. Construc?ia a fost finalizat? în doi ani ?i a fost sfiin?ita în anul 1928, la 14 Septembrie de s?rb?toarea În?l??rii Sfintei Cruci. Crucea, executat? din profile de o?el, a fost montat? pe un soclu din beton armat placat cu piatr?, înalt de 7,5 m, în interiorul c?ruia se afl? o înc?pere care a ad?postit ini?ial generatorul de energie electric? care alimenta cele 120 de becuri de 500 W de pe conturul Crucii. Crucea era iluminat? în fiecare an în noaptea de 5 iunie, de In?l?area Domnului, când este ?i Ziua Eroilor, ?i în noaptea de 15 august de Sfânt? Marie Mare. Instala?ia electric? a fost afectat? de vreme, dar ?i vandalizat? repetat, ?i cu timpul s-a renun?at la propriul generator ca surs? de iluminare ?i s-a apelat la sursa cu care era dotat? sta?ia de la Co?tila. Dup? instalarea regimului comunist, monumentul a fost neglijat ?i Crucea amenin?at? chiar cu dispari?ia, când a existat inten?ia de a sec?iona bra?ele laterale ale monumentului ?i de a se monta o stea ro?ie în vârful coloanei metalice, sau a fost vandalizat? ?i murd?rit? cu înscrisuri sau grafitti.

Din anul 1991 Crucea a fost din nou iluminat?, dar instala?ia electric? a fost din nou vandalizat? ?i în 2003, pentru repararea instala?iei electrice au lucrat echipe de salvamonti?ti care au transportat pe Caraiman sute de kilograme de materiale. Ast?zi, odat? cu l?sarea întunericului, Crucea de pe Caraiman este iluminat? cu 300 de becuri de câte 500 W fiecare ?i poate fi v?zut? de la zeci de kilometri dep?rtare. Exist? ?i un nou proiect de iluminare, care î?i propune s? acopere Crucea Eroilor cu o vopsea fluorescent?, iar asupra ei s? fie proiectat un spot laser.

footer