Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ion Cernei, Chi?in?u   
Miercuri, 28 Septembrie 2016 18:09

Avioane Ro WW2În cel de-Al Doilea R?zboi Mondial For?ele Aeriene Regale Române au purtat un r?zboi aerian dur, cu grele „B?t?lii aeriene pentru România", uneori chiar mai dure decât „B?t?lia Angliei". Acestea s-au desf??urat pe cele dou? fronturi:
- în Campania din Est (împotriva avia?iei Aliate între 22 iunie 1941 ?i 23 august 1944;
- în Campania din Vest (împotriva avia?iei Axei, între 9 septembrie 1944 ?i 12 mai 1945.

Campania din Est

- B?t?lia aerian? purtat? în cadrul Opera?iei Barbarossa (22 iunie 1941 - 31 decembrie 1941;
- Participarea For?elor Aeriene Regale Române la ofensiva aerian? strategic? a For?elor Aeriene Germane în Campania din Est - anii 1942, 1943, 1944;
3. Luptele Aeronauticii Militare Regale Române pentru ap?rarea spa?iului aerian na?ional în anii 1941-1944.

Campania din Vest

- For?ele Aeriene Regale Române sub Comandament Militar Na?ional în perioada 23 august - 9 septembrie 1944;
- Contribu?ia Aeronauticii Regale Române la eliberarea Transilvaniei (9 septembrie - 25 octombrie 1944);
- Ac?iunile Aeronauticii Regale Române, al?turi de avia?ia sovietic?, pe Frontul din Ungaria ?i Cehoslovacia ?i întoarcerea Corpului 1 Aerian român în ?ar?.

În ambele campanii, contribu?ia p?r?ii române în for?ele aeriene a fost substan?ial? ?i dus? cu o continuitate evident?, de un sistem aerian de lupt? la nivel mondial, egal cu cel al valoro?ilor no?tri adversari, pe care deseori i-am învins în lupte aeriene purtate cu încrâncenare ?i stoicism. Ac?iunilie Avia?iei Regale Române în anii celui de-Al Doilea R?zboi Mondial reprezint? un epizod pu?in stiudiat a r?zboaielor aeriene. Pilo?ilor români le-a fost h?r?zit s? se ciocneasc? în lupte aeriene destul de crunte nu numai cu aviatorii ru?i dar ?i cu cei americani, britanici. Sunt unii dintre ei în istoria acestui r?zboi care au pe contul lor ?i avioane germane ?i maghiare doborâte. Iat? de ce în componen?a acestor for?e aeriene sunt a?i care au intrat în lista mondial? a a?ilor, al?turi de cei germani, sovietici, americani, englezi, niponi etc. Costantin Cantacuzino are în palmares 68 victorii aeriene, Alexandru ?erb?nescu - 60, Ioan Dicezare ?i Ion Milu - câte 40. Tudor Greceanu ?i Horia Agarici, - peste 30, Ion Dobran, acum în vârst? de 95 ani, general de flotil? aerian? în retragere -10 etc. Avia?ia român? î?i are un Talalihin al s?u, sublocotenent Vasile Claru, care într-o lupt? aerian? de asupra ?ihanc?i a lovit direct cu avionul s?u IAR-80 un I-16 dup? ce ?i-a terminat muni?ia, c?zând cu moarte de erou. Istoria avia?iei române?ti cunoa?te un Maresiev al s?u - Georghe B?nciulescu, care mai bine de 8 ani a zburat f?r? picioare înante de r?zboi. El trasat primele linii aeriene Paris-Saigon ?i Paris- Dakkar; a murit de malarie la Cairo în vara anului 1940. Atrag aten?ia asupra unor aspecte: ac?iunile de dotare a Aeronautici Regale Române înainte de r?zboi, participarea la opera?iunile militare de eliberare a Basarabiei, luptele pentru Odesa ?i a?ii români ai Celui de-Al Doilea R?zboi Mondial.Piloti Ro WW2

Dup? cedarea Basarabiei Avia?ia Regal? Român? (A.R.R.) avea din dorate 621 aparate de zbor dintre care 276 avoane de lupt? (82 avioane de recunoa?tere (I.A.R. 37, 38, 39), 121 avioane de vân?toare (PZL 11, Henckel 112, Hurricanne mk1) 34 bombardiere SM-79. Bloh-mb 210). 21 bombardiere u?oare, (Potez Bristol Brenheim) ?i 18 hidroavioane Savoia. Înc? 440 avioane se aflau în centrele de preg?tire ?i ?coli. În cadrele A.R.R. se aflau 1947 pilo?i, navigatopri, trag?tori de bord ?i mecanici de bord.
România avea o industrie aviatic? destul de dezvoltat?: uzinele de avioane (I.A.R. Bra?ov, S.E.T. Bucure?ti, ICAR Bucure?ti), intreprinderi productoare piese de schimb (Prerom, Forja Poldi-Hutte, Societatea pentru Exploatarea de Materiale Aeronautice Tehnice, Intreprinderea Pirotehnica „Manitiu" Bucure?ti, Fabrica de Bombe de Avioane Mija-Prahova, Fabrica de Telefoane ?i Aparate Radio „Standard" Bucure?ti, Fabrica de Plase de Camuflaj - Bucure?ti). Aici se mai poate ad?uga Administra?ia Stabilimentelor Aeronauticii ?i Marinei (A.S.A.M.), în care intra Arsenalul Aeronautic, de asemenea ateliere de repara?ii la Pipera, (Bucure?ti), Gala?i, Ia?i, Tecuci ?i ??dia?. Spre deosebire de România, participarea la r?zboaiele aeriene a altor alia?i ai Germaniei era destul de modest?. Astfel, Ungaria avea 250 avioane de lupt? deja învechite tehnic, Finlanda participa cu 150 aparate de zbor dislocate în dou? regimemte de vân?toare, un regimet de bombardament, altul de recunoa?tere ?i un regiment de avia?ie marin?. For?ele aeriene slovace aveau 120 avioane, Croa?ia ?i Bulgaria participau doar cu câteva excadrile.

Puterea ofensiva a A.R.R. era concentrata în Gruparea Aeriana de Lupt? (G.A.L.), care avea în total 300 de avioane, din care numai 205 erau disponibile pe 22 iunie 1941. Misiunea lor era de a ca?tiga suprema?ia aerian? deasupra Basarabiei ?i Bucovinei de Nord ?i de a sprijini ofensiva Armatei 4. Era alcatuit? din 4 grupuri de bombardament (1, 2, 4 ?i 5) ?i 2 escadrile independente de bombardament (82 ?i 18), 3 grupuri de vân?toare (5, 7 si 8), 4 escadrile de observa?ie (11, 12, 13 si 14) ?i o escadril? de recunoa?tere-bombardament (1). Armatele 3 si 4 aveau propriile lor escadrile de observa?ie, bombardament u?or ?i legatur? (5 escadrile, respectiv 4). O escadril? de observa?ie (15 avioane ) era ata?ata Diviziei 1 Blindate. Restul teritoriului României era împ?r?it între Regiunea 2 Aerian?: 2 grupuri de vân?toare (3 si 4) ?i escadrila de de leg?tur? (112), ?i Regiunea 3 Aerian?: Grupul 6 Vân?toare ?i o escadril? de legatur? (113). În Dobrogea se aflau cele 2 escadrile (101 ?i 102) ale Flotilei de Hidroavia?ie, o escadril? de observa?ie (16) ?i una de vân?toare (53). A.R.R. concentrase 672 de avioane la începutul Opera?iunii Barbarossa. Fortele Luftwaffe în Romania însumau 420 de aparate.

Armata Ro?ie avea concentrate în Basarabia ?i Bucovina de Nord for?e substan?iale. La aerodromul Bolgrad se afla regimentul 67 Vân?toare, pe aerodromurile Bulg?rica ?i Ialoveni se aflau regimentele 68 ?i 82, fiecare având câte 60 de avioane. În Chi?in?u se afla divizia 20 Avia?ie care avea în componen?a sa regimentul 55 Vân?toare, pe aerodromul B?l?i, regimentul 45, pe aerodromul Tiraspol ?i 2 regimente de para?uti?ti. Pe aerodromurile din zona Cern?u?i erau dislocate regimentele 87, 187 ?i 149 Vân?toare. În aceia?i zon? se aflau regimentul 86 Bombardament, regimentul 224 bombardiere raz? mic? de ac?iune ?i 4 regimente de para?iti?ti. În total Armata Ro?ie avea în zona respectiv? 840 bombardiere, 960 avioane de vîn?toare, 240 avioane- spion, adic? 2.000 avioane de lupt? ?i peste 2.500 para?uti?ti. Mai multe surse pomenesc de aflarea pe aerodromul a bombardierului u?or SU-2 poreclit ?acalul zbur?tor, un avion cu caracteristici tactice joase, dar care se preconiza s? fie folosit ca for?? de atac prin surprindere. Amintesc faptul c? de asupra B?l?i-ului, chir la 23 iunie 1941 viitorul mare?al Pokri?kin l-a doborât din gra?eal? pe viitorul mare?al Pstâgo. Pocrâ?kin nu cuno?tea silueta avionului SU-2. În noaptea de?a 21 spre 22 iunie 1941, în toate forma?iunile dislocate la grani?a cu U.R.S.S. comandan?ii au adunat efectivul de pilo?i ?i le-au citit comunicatul generalului Gheorge Jienescu, Subsecratar de stat al Avia?iei. La sfir?itul comunicatului se men?iona urm?toarele: „Tineri zbur?tori! Buciumurile r?sun? ?i în Codri r?sun? ecoul lor, cerul vâbreaz? în vuetul motoarelor. La arme, la man?e, cu Dumnezeu înainte!". A?a, la r?s?rit soarele în ziua de 22 iunie 1941, a?a a început Al Doilea r?zboi mondial pentru A.R.R.

La 22 iunie 1941, ora 00, Statul Major al G.A.L. a primat directiva nr.34 în care se men?iona c? toate bombardierele ?i avioanele de cercetare survoleaz? Prutul odat? cu apelul "Ardealul" transmis prin radio la orele 04.00 al aceleia?i zile, iar avia?ia de v?n?toare se va afla în stare de preg?tire de lupt? nr. 1. La orele 02.50. Grupul 5 Bombardament, sub comanda locotenent- comandorului Paul Landmann cu 17 avioane He-111 au decolat, având ordin s? bombardeze aerodromurile din zona Chi?in?ului ?i Tiraspolului, nodurile ?i g?rile feroviare. Fiecare avion avea sub aripi 5 bombe de 450 kg ?i 16 a câte 50 kg. Grupul era înso?it de 27 avioane vân?toare apar?inând grupurilor 5 ?i 7 Vân?toare. Primul avion care a survolat Prutul a fost Heinckel- 111H nr. de bord 21, pilot lt. Mircea Nicolau, care a aruncat bombele asupra aerodromului din Tiraspol unde se afla dislocat regimentului 45 Vân?toare sovietic. Lt. Sorin Tulea, navigator în echipajul respectiv î?i amintea în cartea sa c? pe aerodromul din Tiraspol nu era nici un avion sovietic, c? au aruncat jum?tate din bombe asupra hangarelor ?i depozitelor evitând s? loveasc? pista, pe care preconizau s-o foloseasc? ulterior. „Ne-am îndreptat spre Chi?in?u unde, de la în?l?imea de 500 metri, am lovit în nodul de cale fierat? unde se aflau trenuri cu muni?ii ?i trupe. Unda de explozie a fost atât de puternic? încât avionul a fost s?ltat; la 5.20 noi am aterizat"

In prima zi de r?zboi, bombardierele române?ti au revendicat 100 de avioane distruse la sol pe aerodromurile sovietice, dar fotografiile aeriene au confirmat doar 37. La aceastea se pot ad?uga înc? 5 doborâte, reclamate de mitraliori. In total s-au pierdut nou? bombardiere. Vân?torii au avut 10 victorii confirmate, f?r? a avea ?i pierderi irecuperabile. De asemenea au fost pierdute patru avioane de recunoa?tere ?i alte câteva au fost avariate. Pentru A.R.R. a fost una din cele mai grele zile din timpul Campaniei din Est. Generalul de escadr? Costantin Jienescu a remarcat ulterior: „De?i mici dar hot?râte for?ele aeriene române s-au avântat spre cer începând lupta pe via?? ?i pe moarte cu colosul aerian inamic". Cele mai crunte lupte s-au desf??urat în raionul capului de pod F?lciu în zona satelor ?iganca, Stoiene?ti, Cania unde trupele române au încecat s? se înt?reasc? pe malul stâng al Prutului. Aici trupele terestre ale Corpului 5 Armat? trebuiau s? asigure flangul drept al frontului ?i s? înainteze spre Chi?in?u prin masivul Corne?ti plin de dealuri ?i p?duri. Opera?ia de for?are a Prutului a început la 4 iulie 1941, îns? c?tre 12 iulie situa?ia Corpului 5 armat? a devenit critic?, capul de pod F?lciu ajungând în pericolul de a fi fie lichidat. Inteven?ia G.A.L. a fost efectiv? ?i prompt?. S-au efectuat 9 ie?iri cu 113 avioane: 59 bombardiere ?i 54 avioane vân?toare pe parcusul zilei de 12 iulie, începând cu orele 8.00 ?i 19.45 , când au „piept?nat" cu focul armelor de bord ?i bombe în?l?imile de la ?iganca, unde se înt?riser? trupele sovietice. Ca urmare, retragerea Corpului 5 dincolo de Prut a fost amânat?.

Aero Ro ww2În primele zile de r?zboi pilo?ii rom?ni au s?vâr?it acte de eroism. Astfel, slt. Vasile Claru din Flotila 2 Vân?toare, în înc?ierare cu 6 avioane inamice a terminat muni?ia ?i cu avionul s?u IAR-80 o lovitur? direct? cu astfel c?zând cu moarte de erou. A fost decorat cu „Ordinul Mihai Viteazul" în aceia?i zi. La 12 iulie 1941 a cazut cu moarte de erou lt. în rezerv? Ioan Lascu. Întors din misiunea de asalt asupra localit??ii ?iganca, el a refuzat s? fie schimbat ?i, în zborul, urm?tor a fost doborât. ?i el, de asemena a fost decorat cu „Ordinul Mihai Viteazul"

Bombardierele FAM sovietice au început s? execute raiduri asupra ora?elor române?ti, îns? fiind neescortate au suferit pierderi mari. Pe 23 iunie, lt. av. Horia Agarici, pilotând un Hawker Hurricane Mk. I al Escadrilei 53 Vân?toare, a doborât trei SB-uri dintr-o forma?ie de cinci, ce urmau s? atace portul Constan?a.

Prima zi de lupt? a adus confrunt?ri extrem de dure între pilo?ii români, al?turi de alia?ii lor germani, ?i pilo?ii sovietici. Decola?i cu începere de la orele 03:45, de pe aerodormurile Foc?ani Nord, Bârlad ?i Râmnicu S?rat, vân?torii români au intrat în lupt? împotriva sovieticilor care încercau s? atace bombardierele ce tocmai î?i lansau înc?rc?tura exploziv? asupra aerodromurilor militare de la Chi?in?u, Bolgrad, Bulg?rica ?i Ismail. Încrez?tori atât în materialul volant, cât ?i în tehnica pilotajului (cizelat? de „profesorii" din cadrul Misiunii Militare Germane, ajuns? în România pe 12 octombrie 1940), pilo?ii români, terminând lupta aerian? au trecut la atacuri la sol. Astfel, se cuvine s?-i amintim pe cpt. av. Alexandru Manoliu (comandantul escadrilei 57 din cadrul Gr. 7 Vân?toare), lt. av. Dan Scurtu ?i adj. stg. av. Nicolae Iolu, care, la bordul avioanelor Messerschmitt Bf 109E, au atacat aerodromul de la Ialoveni, incendiind mai multe aeronave inamice. Nu s-au l?sat mai prejos nici pilo?ii afla?i la man?a I.A.R.-urilor. Pleca?i în înso?irea unei forma?ii de bombardiere Savoia S-79B, care avea sarcina s? atace aerodromurile Bolgrad ?i Bulg?rica, I.A.R.-i?tii dau, la rându-le, nas în nas cu vân?torii sovietici. La fel ca în cazul colegilor din Grupul 7 Vân?toare, ace?tia se folosesc cu iscusin?? de viteza ?i maniabilitatea IAR-urilor bra?ovene, reu?ind s? protejeze forma?ia de atacurile sovieticilor, echipa?i, în principal, cu avioanele de vân?toare monoplane Polikarpov I-16 Rata ?i cu biplane Polikarpov I-15 Tchaika. De?i evoluând cu o vitez? inferioar? fa?? de I.A.R.-uri ?i Messerschmitt-uri, monoplanele ?i biplanele Polikarpov puneau destule probleme în lupt?, unde de?ineau avantajul unei maniabilit??i foarte bune. De?i superioritatea numeric? în materie de material volant se afla de partea sovieticilor; folosindu-?i la maximum avioanele, îndemânarea ?i inteligen?a, pilo?ii români, al?turi de camarazii germani, au re?it s? anuleze acest avantaj în lupt? al inamicului.

Aviatorii români au încheiat prima zi a r?zboiului în est cu 10 victorii aeriene confirmate: patru dintre acestea au apar?inut Escadrilei 53 Vân?toare, echipat? cu aeronavele Hawker Hurricane Mk. IA, care a trimis ?ase vân?tori pentru înso?irea a 10 avioane din Grupul 4 Bombardament. Alte dou? (I-16) au fost creditate slt. av. Teodor Moscu, aflat la bordul unui He-112B al Escadrilei 51 Vân?toare, în atacul la sol asupra aerodromului Bulg?rica. Bineîn?eles, nu exist? victorii f?r? pierderi: opt aeronave pierdute la inamic, cu tot cu echipaje, în timp ce cinci IAR-uri 80 au fost avariate în lupt?, pilotul unuia dintre ele, lt. av. Gheorghe Posteuc? fiind r?nit în zona capului. În timpul campaniei pentru Basarabia A.R.R. a doborât 242 avioane inamice, 83 în lupte aeriene. 108 -nimicite la sol ?i 51 doborâte de artileria AA. Pierderile în echipaje au constat în 117 militari din care 46 ofi?eri, 25 subofi?eri 9 mai?ti militar ?i 37 solda?i Propriile pierderi au constituit 43 ma?ini (7 în lupte aeriene, 13 nimicite la sol, 4 doborâte de artileria antiaerian?, 18 aparate disp?rute. Pierderile efectului au constituit 252 persoane din care: 57 uci?i, 108 r?ni?i ?i 87 disp?ru?i.

Not?: Text prezentat la Conferin?a ?tiin?ific? „75 de ani de la dezbobirea Basarabiei", Chi?in?u, 22-23 iunie 2016

Grafica - Ion M?ld?rescu

footer