Revista Art-emis
Kremlinul din Moscova (1) PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Luni, 12 Septembrie 2016 14:55

Kremlin-MoscovaKremlinul din Moscova este cel mai cunoscut kremlin („citadel? ruseasc?"). Este un complex fortificat care include palatele Kremlinului ?i catedralele Kremlinului ?i care domin? Pia?a Ro?ie din Moscova. Complexul serve?te ast?zi ca re?edin?? oficial? ?i ca principal loc de munc? al pre?edintelui Federa?iei Ruse. Locul kremlinului moscovit a fost populat înc? din al doilea mileniu înante al erei antice. Originile lui au fost o structur? fortificat? Viatici pe Dealul Borovi?ki unde râul Neglinnaia se revars? în râul Moscova. Slavii au ocupat în secolul al XI-lea partea de sud-vest a dealului, fapt atestat de urmele ce dateaz? din 1090 descoperite de arheologii sovietici. Pân? in secolul al XIV-lea locul era denumit grad (sau gorod „ora?") al Moscovei. Ora?ul Kremlin a fost descoperit în 1331 ?i etimologia sa este disputat?. Grad-ul a fost extins semnificativ de prin?ul Dolgoruki în 1156, distrus de mongoli în 1237 ?i ref?cut din temelii in 1339. Prima piatr? de temelie a Kremlinului a fost pus? în numele lui Ivan Kalita la sfâr?itul anilor 1320 -1330, dup? ce Petru, mitropolitul Rusiei a fost for?at s?-?i mute scaunul de la Kiev la Moscova. Noul sediu al mitropoliei avea nevoie de biserici. Printre bisericile construite se num?r? Catedrala Adormirii (1327), cu Capela Sf. Petru (1329), Biserica Sf. Ioan Climacus (1329), Biserica M?n?stirii Schimb?rii la fa?? a Mântuitorului (1330) ?i Catedrala Arhanghelului (1333). Dintre aceste biserici, doar Catedrala Mântuitorului, reconstruit?, a r?mas pân? în secolul al XX-lea. Ea a fost demolat? în 1933 din ordinul lui Stalin.

Reconstruc?ia Kremlinului s-a realizet la ini?iativa marelui prin? Ivan al III-lea, din dinastia Rurik care a invitat din Italia renascentist? un numar de arhitec?i versa?i, între care Pietro Antonio Solari ?i Marco Ruffo. In timpul domniei lui Ivan al III-lea au fost construite cele trei catedrale ale Kremlinului. Zidurile Kremlinului au fost construite între anii 1485 ?i 1495. Dup? terminarea noilor ziduri ale Kremlinului ?i a bisericilor, prin?ul a decretat ca nici o structur? s? nu fie construit? în vecin?tatea imediat? a citadelei. Kremlinul era separat de ora?ul comercial (Kitai-gorod) de un ?ant cu fortifica?ii de 30 metri l??ime, peste care a fost construit? Catedrala Fa?etei în timpul lui Ivan cel Groaznic. Acela?i ?ar a renovat câteva din palatele bunicului s?u, a ad?ugat un palat nou ?i o catedral? nou? pentru fiii lui ?i a pus temelia Bisericii Sf. Treimi din incinta Kremlinului.

În perioada crizei dinastice ruse?ti, Kremlinul a stat timp de doi ani sub ocupa?ie lituaniano-polon? (21 Septembrie 1610 - 26 Octombrie 1612) ?i a fost eliberat de o oaste de voluntari condus? de Kuzma Minin ?i Dmitri Pojarski. Aceast? for?? a sus?inut alegerea lui Mihail Romanov ca nou ?ar al Rusiei. In timpul domniei fiului s?u, Alexei, au fost construite Catedrala Mântuitorului, Poarta armurilor, Palatul Terem, Parcul de amuzament ?i Palatul patriarhului Nifon. Dupa moartea lui Alexei, Kremlinul a fost martorul revoltei din Moscova din 1682, dup? care ?arul Petru, care abia a sc?pat, a detestat Kremlinul. Dup? trei decenii a abandonat re?edin?a ?arilor, hot?rând ca noua capital? s? fie la Sankt Petersburg.

De?i înc? folosit pentru încoron?ri, Kremlinul a fost abandonat ?i neglijat pân? în 1773, când Ecaterina cea Mare l-a angajat pe Vasili Bajenov pentru a-i construi o nou? re?edin??. Arhitectura lui Bajenov era neoclasic?, bombastic?, la scar? eroic?, ?i a necesitat demolarea unor biserici ?i palate, precum ?i a unei p?r?i din zidul Kremlinului. Dup? încheierea fazei preg?titoare, lucr?rile de construc?ie au fost amânate din cauza lipsei de fonduri. Câ?iva ani mai târziu, arhitectul Matvei Kazakov a condus reconstruc?ia sec?iunilor demolate din zid ?i a unor p?r?i ale M?n?stirii Ciudov ?i a construit spa?iosul ?i luxosul birou al Senatului, care a devenit sediul principal al pre?edin?ilor Rusiei.În timpul invaziei lui Napoleon, armata francez? a ?inut Kremlinul sub ocupa?ie între 2 Septembrie ?i 11 Octombrie 1812. Când a ajuns în Rusia, Rusia a ordonat distrugerea Kremlinului. Cl?direa Arsenalului ?i alte câteva por?iuni din zid au fost distruse de explozii, iar focul a avariat Palatul Fa?etei ?i câteva biserici. Exploziile au continuat înc? trei zile. Din fericire, ploaia a deteriorat explozibilul ?i astfel distrugerile au fost de amploare redus?. Lucr?rile de restaurare au durat trei ani (1816-1819) ?i au fost coordonate de Osip Bove. In timpul domniei lui Alexandru I, câteva construc?ii vechi au fost renovate în stil neogotic.
- Va urma -

footer