Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Vladimir Ro?ulescu   
Duminică, 03 Iulie 2016 15:42

Monument LeipzigMonumentul închinat „B?t?liei Na?iunilor" de la Leipzig este o oper? aproape necunoscut? francezilor ?i chiar sfidat?, mai ales c? se afl? spre estul Germaniei, dar trebuie spus c? nici pentru nem?i nu este prea popular monumentul, ei r?mânând surprin?i când dau cu ochii de el. Este o trist? realitate c? cel mai mare memorial al Europei este ?i cel mai pu?in cunoscut în lume. Monumentul numit de germani Volkershalachdenkmal, a fost inaugurat în 1913 de kaiserul Wilhelm al II-lea pentru a comemora, dup? exact 100 de ani un eveniment epocal care a avut loc lâng? Leipzig, adic? „B?t?lia Na?iunilor", cel mai mare carnagiu pe care l-a cunoscut lumea pân? atunci. Cinci sute de mii de solda?i, reprezentând treizeci de na?iuni mari ?i mici, s-au luptat aici. O imens? armat? compus? din prusaci, englezi, ru?i, austrieci, popoare din interiorul imperiului austriac, suedezi, diverse popoare germanice mai mici, au obligat pe Napoleon s? se retrag? dup? lupte grele în care francezii au pierdut mai pu?ini oameni (circa 60.000 ?i alia?ii circa 90.000-cifre aproximative). Francezii au avut pe câmpurile de lupt? între 160.000 ?i 190.000 de sold?i, iar Alia?ii peste 320.000.B?t?lia a pus sfâr?it multor ani de domina?ie francez? în Europa ?i de groaz? pentru adversarii s?i. Un eveniment de o asemenea importan?? nu a putut fi glorificat decât printr-un memorial grandios. Proiectul monumentului a fost încredin?at unui specialist în conceperea de monumente megalitice, arhitectul Bruno Schmitz, c?ruia i s-a datorat ?i statuia ecvestr? a lui Wilhwlm I-ul de la Deutsches Eck. Monumentul B?t?liei Na?iunilor se prezint? ca o piramid? cu dou? tronsoane pe vertical?. Istoricii de art? sunt de acord c? monumental nu seduce nici prin prin propor?ii armonioase ?i nici prin elegan?a detaliilor sale.

In partea de jos se g?se?te statuia gigantic? a Arhanghelului Mihail, patronul solda?ilor, deasupra c?reia este inscris? în piatr? deviza „Dumnezeu este cu noi". In partea de sus, doisprezece cavaleri dispu?i în cerc vegheaz? libertatea cu o min? ferm?. Intre doi este înscris? perioada b?t?liei. F?r? îndoial? monumental nu este frumos, este de duritate germanic?, dar este grandios: 70 de metri lungime, 80 de metri l??ime ?i 91 de metri în?l?ime. In compara?ie cu el alte monumente, precum coloana Victoriei, Poarta Brandenburg de la Berlin, Notre Dame, Sacre Coeur, sau Arcul de Triumf de la Paris, par mici. La interior, în ceea ce se cheam? „Templul Gloriei", ?aisprezece lupt?tori din piatr? ap?r? un mormânt symbolic. Deasupra troneaz? patru colo?i mu?chiulo?i de circa zece metri. Ei încarneaz? de un secol cele patru virtu?i ale poporului german: bravura, vigoarea, spiritual de sacrificiu ?i credin?a. De?i inestetic, monumentul este prea impozant pentru a fi ignorat. Germanii s-au obi?nuit cu el, iar pentu nazi?ti a constituit un simbol. Atunci când Hitler a vizitat ora?ul a cerut utilizarea monumentului pentru a g?zdui întâlnirile sale. Când Alia?ii au asediat Leipzigul, în 1945, monumentul a fost folosit drept cazemat? de trupele germane ?i a fost distrus prin bombardament de artilerie.

footer