Revista Art-emis
Regele Mihai s-a n?scut prematur sau regina-mam? Elena era deja gravid? cu colonelul Manos? PDF Imprimare Email
Octav Cristea   
Duminică, 26 Iunie 2016 17:26

Elena cu Mihai in brateRegele Mihai al României s-a n?scut în 25 octombrie 1921 la Sinaia. P?rin?ii s?i, Carol al II-ea ?i Elena a Greciei se cunosc la Lausanne, în Elve?ia, unde se logodesc la 12 ianuarie 1921, dup? care particip? împreun? la oficierea la Bucure?ti a logodnei principesei Elisabeta (sora lui Carol) cu George al Greciei. Tinerii logodnici Carol ?i Elena c?l?toresc în Grecia, unde, la 10 martie 1921, în Catedrala Ortodox? de la Atena, în prezen?a celor dou? familii regale ?i a peste 80 de invita?i se c?s?toresc. Prezent? la eveniment, regina Maria î?i nota în jurnal temerile legate de viitorul c?sniciei celor doi: „[...] dragoste ?i fidelitate... mul?i î?i promit unul altuia aceasta - fie ca ei s? o p?streze cât mai mult pot, aceasta este ruga mea ...". Temerea este men?ionat? la plural de?i pân? la acel moment se ?tia doar despre Carol c? avusese o via?? sentimental? bogat?. Dup? 7 luni ?i jum?tate de la c?s?torie se na?te Mihai, cel care avea s? devin? regele României. A?adar ori Mihai s-a n?scut prematur, ori Elena era deja îns?rcinat? la nunta din 10 martie. Palatul a anun?at c? prin?ul Mihai, cânt?rind 4 kg, s-a n?scut prematur. Evident c? un prematur nu dep??e?te la na?tere 2 kg, dup? unele studii chiar 1,5 kg. Despre na?terea lui Mihai care nu putea fi prematur?, îi scria ?i Pamfil ?eicaru în decembrie 1976 lui Ovidiu Vuia: „Un copil de 4 kg. Un miracol biologic? Din investigatiile mele f?cute în 1974 la Athena, unde am fost de trei ori, reiese c? Elena a trecut Rubiconul[1] ajutat? de un colonel Manos care comanda regimentul de gard? c?lare al regelui Constantin. A fost o dezbatere în parlamentul Greciei cu privire la sinuciderea colonelului Manos dup? o audien?? la regele Constantin. Monitorul oficial cu dezbaterile camerei este ?inut în secret. Acum când nu se mai crede în restaurarea monarhiei s-ar putea ajunge la lectura dezbaterilor. La na?terea lui Mihai s-a sim?it nevoia de a da o explica?ie miracolului biologic: un colectiv de medici, prof. universitari, au dat un comunicat. Efectul: lui Mihai i se spunea Mihai pripitul sau «Mihai Vitez?»". spune Pamfil ?eicaru în scrisoare.

Scurt istoric

Carol al II-lea al României (n. 15 octombrie 1893 - d. 4 aprilie 1953) a avut o via?? sentimental? tumultoas?. Carol a fost primul n?scut al viitorului rege Ferdinand I al României ?i al so?iei sale, principesa Maria, dobândind prin na?tere titlul de Principe de Hohenzollern-Sigmaringen (transformat mai târziu de Ferdinand în Principe al României). Dup? accederea la tron a p?rin?ilor s?i a devenit Principele mo?tenitor Carol al României. În timpul Primului R?zboi Mondial, Carol al II-lea, în uniform? de ofi?er rus, a p?r?sit la 27 august/9 septembrie 1918 unitatea militar? (aflat? la Târgu Neam?), al c?rei comandant era, ?i, patru zile mai târziu, a plecat la Odesa c?s?torindu-se cu Ioana Maria Valentina Lambrino, cunoscut? ca Zizi Lambrino (n. 3 octombrie 1898, Roman - d. 27 martie 1953, Neuilly), prima so?ie a principelui Carol al II-lea al României. Descendent? a unei vechi familii aristocratice, Zizi era fiica generalului român Constantin Lambrino ?i a Euphrosinei Alcaz. Acest act a însemnat înc?lcarea Statutului Casei Regale, care prevedea c?s?toria membrilor Casei Regale a României numai cu persoane din alte case regale. Regele Ferdinand a ezitat s? aplice o pedeaps? ferm?. A dispus îns? la 9/22 septembrie ?inerea lui Carol timp de 75 de zile în stare de arest la m?n?stirea Horai?a (jude?ul Neam?). Printr-o sentin?? controversat? din 8 ianuarie 1919, tribunalul Ilfov a anulat c?s?toria. Rela?ia lor a continuat îns?, iar la 8 august 1920 li s-a n?scut fiul, Mircea Grigore Lambrino. Principele Carol a fost trimis de tat?l s?u, regele Ferdinand într-o c?l?torie în jurul lumii, pentru „a o uita" pe Zizi. I se aranjeaz? c?s?toria cu fiica cea mare a regelui Constantin I al Greciei, Elena.

Cercet?torul Florian Bichir a cerut public, f?r? succes, înc? din 2011 un test de paternitate pentru regele Mihai, având în vedere c? osemintele lui Carol al II-lea au fost reînhumate în 2003 la Curtea de Arge?. Este curios cum „m?ria-sa" (cet??eanul Mihai - n.r.) a devenit prietenul P.S.D.-ului iar penibilul s?u ginere, Radu Duda a anun?at în 2009 c? vrea s? candideze la pre?edin?ie de?i Mihai îi conferise titlul de Principe al României. Dup? o perioad? în care regelui Mihai nu i s-a permis accesul în România de c?tre Ion Iliescu, brusc, P.S.D.-ul prin vocea lui R?zvan Theodorescu anun?? brusc repatrierea r?m??i?elor lui Carol. S? fi f?cut S.R.I.-ul condus de Radu Timofte testul A.D.N. ?i s?-l fi ?antajat pe fostul rege? Poporul român are dreptul s? ?tie adev?rul![2]
-------------------------------------------------------
[1] Expresia „trecerea Rubiconului" înseamn? a dep??i un punct de unde nu mai exist? întoarcere ?i se refer? la traversarea râului Rubicon, hotarul provinciei sale, Italia, cu Galia de c?tre Iulius Cezar în anul 49 î.Hr., lucru care a fost considerat o declara?ie de r?zboi. Înainte de a ordona trecerea Rubiconului ar fi enun?at Cezar celebra expresie „Alea iacta est", actualizat? sub „zarurile au fost aruncate".
[2]http://www.curentul.info/special/10637-regele-mihai-s-a-nascut-prematur-sau-regina-mama-era-gravida-la-nunta-cu-colonelul-manos

footer