Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Redactia ART-EMIS   
Duminică, 10 Mai 2015 15:41

Ion Gigurtu, de?inutUnul dintre meschinele demersuri ale - pe atunci - regele Mihai de a-l înl?tura pe Mare?alul Antonescu de la guvernare a reie?it, printre altele ?i din interogatoriul luat de doi ofi?eri de Securitate fostului prim-ministru al României - de?inutului Gigurtu Ion -, la 29 august 1953. Prin amabilitatea neobositului cercet?tor Mircea Vâlcu-Mehedin?i suntem în m?sur? s? v? prezent?m textul procesului-verbal rezultat în urma interogatoriului men?ionat. Documentul va fi publicat în volumul înc? în lucru, „Memoria Istoriei", al c?rui autor este. (Redac?ia ART-EMIS)

Proces Verbal de Interogatoriu. 29 August 1953. Sighet[1]
Rezolu?ie: Prezentul Proces-Verbal de interogatoriu este identic cu originalul.
Arestatul Gigurtu Ion, n?scut la 24 Iunie 1886 în ora?ul Turnu Severin, fiul lui Petre ?i Olga, fost demnitar, cu ultimul domiciliu legal în Buc. str. Latin? Nr.10.
Întrebare: Ce propuneri ?i s-au f?cut dumnitale în preajma lui 23 August 1944, privitor la formarea unui guvern?
R?spuns: Prin luna Iunie 1944, în timp ce m? aflam la Predeal, am fost invitat de dl. general Mihail la vila sa dela Sinaia pentru a discuta cu mine din partea regelui Mihai. R?spunz?nd imediat la invita?ie, m'am dus la vila dlui general Mihail dela Sinaia care mi-a comunicat dorin?a regelui ca eu s? formez un guvern sub pre?edin?ia mea, guvern care s?-l înlocuiasc? pe cel al lui Antonescu. Dl. general Mihail mi-a spus c? îmi comunic? numii dorin?a regelui, dar c? propunerea din partea acestuia mi-o va face efectiv, dl general S?n?tescu. A doua sau a treia zi venind în Bucure?ti, am fost vizitat la biroul meu dela Soc. „Mica" de c?tre dl. general S?n?tescu, care mi-a transmis propunerea regelui de a forma un guvern sub pre?edin?la mea. Generalii Mihail ?i S?n?tescu nu mi-au spus precis de ce regele g?sea util ?i posibil un guvern sub pre?edin?ia mea, dar am în?eles c? eram vizat de rege ca persoana ce m? bucuram de încrederea nem?ilor, înc? din 1940 când am prezidat guvernul dinaintea celui al lui Antonescu cu care prilej avusesem întrevederi cu Hitler ?i Musolini ?i c? deci, puteam fi acceptat de nem?i în locul lui Antonescu mai u?or decât alte persoane care puteau fi respinse.
Întrebare: Ce ai întreprins dumneata în vederea realit??ii acestei propuneri?
R?spuns: Imediat a doua sau a treia zi l-am rugat pe Mihail Priboianu (fost Ministru armamentului în guvernul din 1940 de sub pre?edin?ia mea s? organizeze o mas? la el acas? în cartierul Jianu cu care prilej s? m? întâlnesc cu Neubacher ?i Clodius (reprezentan?i oficiali politici germani) cari se aflau în trecere prin Bucure?ti spre Germania. La aceast? mas? am discutat cu Neubacher ?i Clodius problema unui guvern sub pre?edin?ia mea. Ace?tia mi-au promis c? vor discuta aceasta cu guvernul Germaniei. Cam pe la sfâr?itul lunei Iulie sau începutul lunei August 1944, am fost invitat de Clodius la vila ce-i fusese pus? la dispozi?ie de Antonescu la Snagov. Clodius se înapoiase recent din Germania. Mi-a comunicat cu acel prilej c? un guvern sub pre?din?ia mea este acceptabil de Germania. Dup? aceast? comunicare, m-am întâlnit cu generalul S?n?tescu la Palatul Regal. Dup? ce i-am relatat convorbirea ce o avusesem cu Clodius, mi-a r?spuns c? nu se mai poate face nimic fiind târziu de acum pentru un asemenea guvern.

Dup? ce am citit cuvânt cu cuvânt prezentul proces-verbal de interogatoriu ?i am constatat c? este întocmai cu cele declarate de mine, îl sus?in ?i semnez.

Anchetatori:
Lt. col. de Securitate, (ss) I. Soltu?iu
Lt. Maj. de Securitate (ss) V. Vân?toru
Arestat: (ss) Ion Gigurtu

Not?: Ion Gigurtu (n. 24 iunie 1886, Turnu Severin - d. iulie 1959, Râmnicu S?rat), fost om politic ?i prim-ministru al României în anul 1940.
------------------------------------------
[1] Fond C.C. al P.C.R.,Colec?ia 147, Dosar 14

footer