Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Elena Perticari Davila   
Miercuri, 19 Noiembrie 2014 20:07
Elena Perticari Davila, art-emis „Str?inii, oricât ar fi ei, nu trebuie s? fie nici judec?torii sau arbitrii, nici martori ori spectatori în procesele dintre noi. Deocamdat? în fa?a str?in?t??ii ?i a nenorocirii, nu ne r?mâne decât s? ne prezent?m uni?i ?i demni!” (Elena Perticari Davila) 
 
Prin amabilitatea doamnei Ionela Ni?u de la Direc?ia Jude?ean? Valcea a Arhivelor Na?ionale am intrat în posesia unei scrisori inedite, semnat? de Elena Perticari Davila (1865-1951), fiica doctorului Carol Davila ?i a Anc?i Racovi?? (Ana Golescu, fiica lui Dinicu Golescu). Elena Perticari Davila a copil?rit la conacul Gole?tilor împreun? cu Alexandru Davila, fratele ei mai mare, a studiat la Stuttgart, unde a absolvit cursurile Facult??ii de Geografie ?i ale Facult??ii de Medicin?. A fost doamn? de onoare a reginei Maria. De la mama sa a mo?tenit dragostea pentru oameni, pentru ??rani în special, pentru copiii neajutora?i, iar de la tat?l ei, puterea de munc? ?i dragostea de ?ar?. Scrisoarea pe care v-o prezent?m descrie atmosfera generat? de semnarea P?cii de la Bucure?ti din 1918. P?strând propor?iile ?i citit? prin prisma contemporaneit??ii, acum, în anul 2014, rândurile Elenei Perticari Davila este la fel de actual?. Constituie într-un îndemn, o trezire la demnitate ?i respect fa?? de noi în?ine, fa?? de poporul român. (Ion M?ld?rescu)
 
„Trecem prin clipe din istoria noastr?, în care chipul cum vom primi sentin?a soartei este de o importan?? covâr?itoare pentru viitorul Neamului. Pentru intrarea noastr? în r?zboi, ni se cerea chibzuin?? ?i hot?râre; în timpul r?zboiului era nevoie de t?rie ?i curaj; acum ni se cere, înainte de toate, demnitate. Primi-vom pacea, care ni s-a impus ca ni?te sclavi, care cer?esc iertare, cu spinarea încovoiat? ?i cu surâsul umil pe buze, a?a cum primesc ?iganii chiar loviturile st?pânilor lor, oare o vom primi cu demnitate, cu capul sus, ca oamenii liberi care suport? o lovitur? dureroas? dar care nu au nici iertare de cerut nici socoteal? de dat pentru faptele lor? La M?r??e?ti am dat dovad? de însu?irile care au impus respect ?i admira?iei chiar du?manilor no?tri de atunci; s? nu ne înf??i??m acum lumei într-o postur? care s? provoace ?i dispre?ul acelora care caut? s? profite de dânsa. Vijeliile prin care trecem pot fi învinse oricât de n?prasnice ar fi ele; cu condi?ia s? avem vlag? în noi; deci de lipsa noastr? de vlag? trebuie s? ne temem ?i nu de vijeliile vremei de acum... Condi?iile de pace impuse, oricât de grele ?i umilitoare ar fi ele, nu ne pot înjosi, tocmai fiindc? sunt impuse, fiindc? vin cu alte cuvinte, de afar? de noi, de voin?a noastr?; ceea ce îns? ne poate înjosi, este chipul cum le primim, sunt sim?emântele pe care le manifest?m în acest prilej, c?ci acestea sunt ale noastre… ai crede, dup? unele manifest?ri din presa de azi, c? r?zboiul a avut loc între noi; ?i c? unii dintre noi suntem vânz?torii ?i al?ii învin?ii; ai crede c? pentru unii din noi, du?manii no?tri de eri nu erau considera?i ca atare nici când o?tirile noastre st?teau fa?? în fa?? la M?r??e?ti. Dar pentru Dumnezeu, s? ne dezmeticim! R?zboiul care a luat sfâr?it, orice gre?eli s-ar fi f?cut, ?i orice vinova?i ar fi în unii sau al?ii, este ?i r?mâne r?zboiul întregului popor român, pentru înf?ptuirea unei n?zuin?i na?ionale; ?i gloria armatei e gloria întregului neam românesc. Nu pentru cutare sau cutare politician ?i-au dat atâ?ia eroi via?a ci pentru Neamul Românesc ?i pentru pream?rirea lui.Oh! r?mâne desigur ?i mult? umbr?, avem mult, de lucru, mult de îndreptat ?i mult de cur??it; dar s-o facem între noi ?i numai între noi; când vom fi singuri, când a ne t?m?dui r?nile nu va însemna a ne da în spectacol, când nu vor profita al?ii de crep?turile blocului nostru, pentru a se infiltra ?i a ne sf?râma, dispre?uindu-ne.

Str?inii, oricât ar fi ei, nu trebuie s? fie nici judec?torii sau arbitrii, nici martori ori spectatori în procesele dintre noi. Deocamdat? în fa?a str?in?t??ii ?i a nenorocirii, nu ne r?mâne decât s? ne prezent?m uni?i ?i demni”[1].
--------------------------------------------
[1] Documentul original poate fi g?sit la Serviciul Jude?ean Arge? al Arhivelor Na?ionale, fond Elena Perticari Davila, mapa VIII, doc. 28, f.1-3.
footer