Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Tudor Voicu   
Joi, 03 Iulie 2014 09:11

Veronica Micle, art-emisPu?ini oameni ?tiu, iar cei care au aflat din diferite surse evit? s? scrie c? Veronica Micle a fost voluntar? pe front, în R?zboiul de Independen?? (1877-1878), în calitate de sor? de caritate (sistri??). C?l?uzit? de comandamentele umane în lunile R?zboiului pentru Independen??, când trenurile aduceau de pe front în Ia?i, sute de r?ni?i, Veronica Micle activeaz? ca sor? de caritate în „Comitetul Central pentru ajutorul osta?ilor români r?ni?i” ?i într-o însufle?it?  str?danie ob?teasc? cotizeaz? b?ne?te (vezi cartea „Pe urmele Veronic?i Micle” de Augustin Z.N. Pop, Editura Sport-Turism, Bucure?ti, 1981, pag. 181). În anul 1872, Veronica a plecat la Viena, pentru a se trata de o exem? ce-i atacase obrazul stâng, unde-l cunoa?te pe Eminescu ?i se înfiripeaz? între ei o amici?ie poetic?. Este cunoscut faptul c? Veronica Micle a fost poeta care a inspirat geniul tutelar al liricii române?ti ?i au dat, deopotriv?, poezii de aceia?i nuan?? liric? ?i filozofic?.

În timpul R?zboiului de Independen?? de la 1877, Veronica a lucrat ca sor? de caritate-sistri?? ?i îndrum?toare la ?coala Muncitoreasc? (vezi cartea „Momente Istoriografice ?i personalit??i de seam? ale Neamului Românesc” de Alex Ioachimescu ?i Victor Ioachimescu, Editura Gândirea Româneasc?, Bucure?ti, 1990, pag. 155 ?i 160). O perioad? scurt?, Veronica a fost pe front, dup? unele surse în luna Septembrie 1877 ca sistri?? (sor? de caritate), într-o campanie sanitar?. Sistri?? înseamn? sor?, de la cuvântul rusesc „sestra” (Vezi „Documente privind Istoria României. Partea luat? de armata român? în r?zboiul din 1877-1878. Bucure?ti, 1926). Românii trebuie s? fie aten?i. De când Academia Român? a fost iudaizat?, foarte multe documente ?i c?r?i au fost distruse, iar altele au fost sustrase, motivându-se c? au disp?rut în timpul calamit??ilor (cutremure, inunda?ii, revolu?ii etc). Alogenii au tot interesul s? ?tearg? orice urm? de existen?? a românilor pe aceste meleaguri. Stau de multe ori ?i m? gândesc care femeie ?i-ar fi l?sat so?ul ?i dou? fete ?i ar fi plecat voluntar? pe front? Dup? decesul so?ului ei, în 1879, dorin?a ei cât ?i a lui Eminescu de a se c?s?torii a e?uat, din cauza opunerii ostentative a „Junimii” ?i mai ales a lui Titu Maiorescu, r?mânând v?duv? s?rac? cu doi copii. Dou? persoane influen?e au def?imat-o pe Veronica ?i chiar au contribuit la ruptura de Eminescu. Este vorba de Mite Kremitz ?i Regina (Carmen Sylva). Eminescu a avut multe convorbiri literare cu Carmen Sylva. În urm? observa?iilor literare ale lui Eminescu, Regina (Carmen Sylva) iar fi zis: „Nu uita c? sunt regin?!”. ?i Eminescu i-ar fi r?spuns: „Nu sunte?i regina poeziei…”. Mite Kremitz, c?s?torit? cu doctorul Wilhelm Kremitz, fratele Clarei Maiorescu, care era îndr?gostit? de Titu Maiorescu, a avut un mare rol la marginalizarea Veronic?i Micle.

Mite Kremitz a avut un fiu, George Kremitz (Bebe), c?pitan în garnizoan? german? a Bucure?tiului. Dac? este adev?rat? ipoteza c? George era fiul natural al lui Maiorescu, înseamn? c? la înmormântare a fost de fa?? ?i un descendent al familiei. Pentru c? Livia era departe ?i n-a aflat decât mai târziu c? p?rintele ei murise. Mormântul lui Titu Maiorescu este în cimitirul Bellu Ortodox, în aproprierea mormântului lui Eminescu. La coborârea sicriului în groap? s-a auzit trilul unei privighetori (vezi cartea „Via?a lui Titu Maiorescu” de Z. Ornea, Editura, D4 Style, Bucure?ti, 1997, volumul 2, pag. 262). Articolul de fa?? se vrea s? fie ?i un meritat omagiu adus poetei Veronica Micle „îngerul blond” a lui Eminescu. Mul?i oameni de cultur?, au situat-o pe Veronica Micle în galeria celor mai distinse poete românce, precum Elena ?i Hermiona Asachi, Elena Ghica ?i Iulia Hasdeu.

footer