Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
?tefan Stare?u   
Sâmbătă, 19 Aprilie 2014 11:54

Doamna Maria BrâncoveanuMaria Brâncoveanu se trage din familia lui Bogdan din Pope?ti. Acest boier moldovean este bine portretizat în via?a Sf. Nifon. El este omul de baz? al lui Radu cel Mare, cumnat al s?u, ?i du?manul craiove?tilor ?i al Sf. Nifon. Probabil e pretendent moldovean fiindc? el este c?s?torit automat în Valahia cu o doamn? din familia domneasc?, Caplea. Urma?ii s?i sunt boierii din Pope?ti ?i Doice?ti.

Antonie Vod? din Pope?ti, urma? direct al lui Bogdan din Pope?ti, ajunge domn în Valahia. Ceea ce este cel mai interesant este interac?iunea dintre Bogdan din Pope?ti ?i Sf. Nifon. Contestarea lui Bogdan de c?tre Nifon constituie un lobby care îi servea intereselor politice ale lui Bogdan al III-lea din Moldova, care era c?s?torit cu fata lui Mihnea cel R?u, din ramura Mihne?tilor.

Petru Rare? va face ample danii la Dionisiu. S? fi fost so?ia moldovean? a lui Bogdan din Pope?ti, cea ap?rat? de Nifon, din neamul mamei lui Petru Rare?? Altfel nu putem explica daniile la Dionisiu. Mai exist? o filier? referitoare la Elena Brankovic, sora Mili?ei, care ?i ea în calitate de donatoare la Dionisiu ca so? al lui Neagoe a putut aduce un asemenea patronaj. Oricum, probabil c? boierii din Pope?ti, urma?i ai lui Bogdan, au p?strat con?tiin?a unei identit??i voievodale, ?i au putut domni în Valahia.

Maria Brâncoveanu nume?te pe unul dintre fii s?i ?tefan. Urma?ii familiei ajung prin c?s?toria Kerei, fiica lui Hrizan din B?rb?te?ti cu Frujina, fiica lui Hrizea din Doice?ti, cu ?tefan Ciohodarul, în posesiunea satului Negoe?ti, care trece la fiul lui ?tefan, Paraschiv, cu posteritate pân? azi, el fiind c?s?torit cu o S?r??eanc?. Mai exist? o înrudire a unui S?r??eanu cu o Doiceasc?. Se contureaz? un clan prahovean dominat de aceast? familie. Familia de?inea mo?ie în centrul Bucure?tiului. Bisericile Col?ii, Enii ?i Dintr-o Zi sunt zidite de membri din aceast? familie. Urma?i mai exist? ?i între B?l?ceni (c?ci al doilea so? al Cherei a fost P?trasco B?l?cean), ?i în to?i urma?ii acestuia printre care si urmasii lui Grigore Izvoranu. Interesant c? ?i mo?nenii C?tuneni din N?eni s-au înrudit cu Ciohodarii, dar la N?eni familia Doicescu avea mo?ie tot printr-o înrudire cu ace?ti C?tuneni. Se v?d înrudirile multiple de clan. Contrastul ce se degaj? e cel dintre ramura central? de la Bucure?ti ?i ramura r?mas? în zona Prahova-Buz?u.

Ceea ce e important este c? familia doamnei Maria pogora din mari boieri moldoveni, probabil inruditi cu Ion Sturdza, din cauza unor danii comune si a boierilor Popesti-Doice?ti si a Sturdze?tilor la Vatopedi. Antonie Vod? din Pope?ti este primul domn ce reia dup? Radu cel Mare (influen?at de Bogdan) ?irul daniilor la Vatopedi. Nu ?tiu dac? Brâncoveanu sau doamna sa au avut leg?turi directe cu Vatopedul, dar dac? au avut, astfel se explic?.

footer