Revista Art-emis
1 ianuarie 1942 - Proclama?ie c?tre ?ar? PDF Imprimare Email
Mare?al Ion Antonescu   
Luni, 30 Decembrie 2013 10:45
Mare?al Ion AntonescuRomâni,
Un an de zbucium, de jertfe ?i de lupte sfinte s-a încheiat. Un an de credin?e ?i drepturi, de r?spunderi grele ?i de porunci sfin?ite - începe. Urmând tradi?ia româneasc? ?i cre?tin?, care îndeamn? pe cârmuitori, în pridvor de An Nou, s? deschid? por?i de lumin? neamului, îmi deschid sufletul vou?, români de pretutindeni ?i de toate vârstele, pentru ca, din fr?mântarea cugetului meu ?i din credin?a noastr?, s? dur?m temelii noi pentru anul care începe. Anul 1941 a fost un an de r?spântie în istoria neamului ?i în fapta româneasc?. Anul 1941 a început sub povara zdrobitoare a luptei dintre fra?i[1], pe care istoria noastr? n-a cunoscut-o ?i con?tiin?a româneasc? n-o va admite niciodat?. El a dat prilej din primele zile, Armatei Române s?-?i împlineasc? marea sa misiune de conservare a unit??ii ?i onoarei nmoastre [...]. Cu setea neînfricat? a drept??ii, cu credin?a nezdruncinat? în Dumnezeul str?mo?ilor no?tri, am preg?tit cu to?ii dup? aceea - în inimi ?i în fapt? - R?zboiul nostru Sfânt. ?i, la 22 iunie, am înecat în valurile de sânge ale jertfei osta?ului român, grani?a pr?d?rii ?i împil?rii pe care ne-o impuseser? du?manii din R?s?rit. Cu sprijinul alia?ilor no?tri, Neamul Românesc nu numai cî ?i-a recâ?tigat grani?ele drepte pe care i le pr?bu?ise cotropirea rus?, dar a pornit spre plaiurile voievodale ale str?mo?ilor moldoveni, deschizând cer de libertate ?i de siguran?? la R?s?rit, împingând puhoiul care ne cotropea ?ara ?i Legea.
Români,
Istoria va judeca r?zboiul nostru din 1941 nu numai ca o lupt? pentru drepturi ?i pentru dreptate, ci ca o jertf? pentru crdin?a cre?tin? ?i pentru civiliza?ia Europei. Ne-am împlinit îndatorirea fa?? de altarele str?mp?ilor ?i am respectat istorica noastr? misiune de a ap?ra, cu sânge românesc, Sud-Estul Europei. Aceasta a fost ?i aceasta va r?mâne misiunea noastr? european? [...]
Români,
Lupta nu este sfâr?it?. În jurul nostru neamurile au încins brâu de foc pe întreg p?mântul. Iar la R?s?rit st?ruie înc? urmele domniei întunericului. Anul 1942 va fi un an de lupte grele ?i de judec??i izb?vitoare. Încle?tarea popoarelor va trebui s? deschid? lumini? de via?? nou? prin biruin?a drepturilor. Neamul Românesc nu poate ie?i din aceast? fr?mântare decât puternic ?i sporit în drepturile ?i onoarea lui, pentru c? el a adus în aceast? lupt? sufletul credin?ei, sângele jertfei ?i onoarea drept??ii. De aceea, Români, în acest prag de An Nou, privi?i cu încredere viitorul! [...]
Români de pretutindeni,
Cu sufletul meu zbuciumat pentru voi, dar cu inima mea plin? de credin?a voastr?, v? spun:
Cu Dumnezeu, înainte!
Tr?iasc? românii de pretutindeni! [...]
Tr?iasc? ROMÂNIA!
Mare?al Ion Antonescu
Bucure?ti, 1 ianuarie 1942
Nr.40
------------------------------------------------
[1] Vezi R.D. Vlad, Gh. Buzatu, ?i colaboratorii, „Evenimentele din ianuarie 1941 în arhivele germane ?i române”, vol. I-II, Bucure?ti, Ed. Majadahonda, 1998-1999Referire la rebeliunea legionar? din 21-23 ianuarie 1941
footer