Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Col. (r) Remus Macovei   
Miercuri, 02 Octombrie 2013 22:00
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image /home/ultraart/public_html/images/stories/autori/MacoveiRemus-art-emis_-.jpg
Col.(r) Remus Macovei, art-emisÎn 1944 Armata Român? avea efective de 454.972 militari, din care 19.462 erau ofi?eri activi. Elita militar? era format? din generalii afla?i în func?ii de conducere în Ministerul de R?zboi, în Ministerul de Interne, în Jandarmerie, în Statul Major General sau la comanda Armatelor, Corpurilor de Armat?, Diviziilor ?i Brig?zilor. Majoritatea acestor generali, forma?i în cultul onoarei ?i demnit??ii, participaser? la Primul R?zboi Mondial, având o contribu?ie remarcabil? la realizarea României Mari. Deasemenea participaser? la luptele pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei ?i pe Frontul de Est. Urmare a vitejiei ?i spiritului de sacrificiu de care au dat dovad? pe câmpurile de lupt?, o mare parte dintre ei au fost decora?i cu ordinul militar de r?zboi „Mihai Viteazul”, dar ?i cu ordine germane, franceze, sârbe, ruse?ti, cehe. Imediat dup? 23 august 1944, elita militar? româneasc? s-a g?sit într-o situa?ie extrem de dificil?, fiind divizat? în mai multe grupuri cu interese total diferite.
Un prim grup era format din generalii apropia?i mare?alului Antonescu care organizaser? ?i conduseser? r?zboiul împotriva U.R.S.S. în alian?? cu Germania ?i care, imediat dup? actul de la 23 august 1944 au fost aresta?i.
Al doilea grup era format din generalii care participaser? la ac?iunile militare împotriva U.R.S.S., dar care acum participau la ac?iunile împotriva Germaniei, cot la cot cu for?ele ruse?ti, f?cându-?i datoria fa?? de ?ar?.
Un alt grup era format din diziden?ii împotriva mare?alului Ion Antonescu, din generalii care complotaser? pentru înl?turarea acestuia ?i întoarcerea armelor împotriva Germaniei. Ace?tia, împreun? cu reprezentan?i ai partidelor istorice ?i ai comuni?tilor, au ocupat func?iile importante în stat, participând la guvernarea României, sub o strict? supraveghere a reprezentan?ilor militari ai For?elor Aliate - de fapt ai Armatei Ro?ii -, în cadrul c?rora cuvântul cel mai important îl aveau sovieticii. Putem aprecia c? unitatea de grup a elitei militare a fost spart?, acest lucru având consecin?e dramatice în perioada imediat urm?toare, când noul aliat, va declan?a procesul de epurare a Armatei Române, ce se va finaliza cu transformarea armatei regale în armat? popular?. La terminarea acestui proces, au r?mas activi doar 700 ofi?eri din cei 19.462 care luptaser? în cel de Al Doilea R?zboi Mondial.[1] 
 
Mai exita un grup de militari, f?r? grade prea mari, care s-au înrolat în cele dou? diviziile de voluntari, formate pe teritoriul U.R.S.S. din fo?tii prizonieri de r?zboi. Acest grup, c?ruia nu i se d?dea prea mare aten?ie, va juca un rol deosebit de important în perioada imediat urm?toare.
 
Imediat dup? 23 august 1944 a fost elaborat un set de legi care a permis arestarea celor „vinova?i de crime de r?zboi sau împotriva p?cii ?i umanit??ii, precum ?i de dezastrul ??rii ?i al armatei”.[2] Ulterior, în func?ie de evolu?ia situa?iei politice interne, legisla?ia a fost completat? cu alte reglement?ri, care permiteau „arestarea ?i condamnarea celor care se opuneau clasei muncitoare ?i mi?c?rii revolu?ionare, care primejduiau sau îngreunau construirea socialismului, ori def?imau puterea de stat sau organele sale, sau care puteau deveni eventuali du?mani ai noii orânduiri”.[3]
 
Aceast? perioad? poate fi caracterizat? ca cea în care au loc cele mai mari abuzuri din istoria României. „Tribunalul poporului”, ini?ial, Tribunalul Capitalei - Sec?ia I Penal?, începând cu 22 iunie 1946 ?i „Cur?ile de Apel”, dup? 7 august 1947, au pronun?at sentin?e de condamnare a mii de români. Printre ei numero?i generali ?i ofi?eri care nu au putut afla mult timp „motivul priv?rii de libertate”.[4] Uneori, listele militarilor care urmau s? fie aresta?i ?i condamna?i erau întocmite de Înaltul Comandamentul Sovietic. [5] În baza acestei legisla?ii 160 de generali au fost condamna?i, 4 dintre ei în contumacie.
 
Generali deceda?i în închisori sau pe timpul anchetei:
 
Aiud                                                                                                                                                                                                                             
1 Aurel Aldea - mort la 17 octombrie
2 Constantin Anton - mort 1950,                                                                                                                             
3 Constantin Antohie - 1952,                                                                                                                                        
4 Emanoel Barzotescu - 1951                                                                                                                                            
5 Ion Carlont - 1950                                                                                                                                                                          
6. Vasile Cre?oiu -                                                                                                                                                                
7. Constantin Eftimiu - 1950                                                                                                                            
8. Iosif Iacobici - 11 martie 1952                                                                                                                                                          
9. Gheorghe Koslinski - 30 aprilie 1950
10. Gheorghe Macici - 1952
11. Nicolae Macici - 15 iunie 1950                                                                                                                              
12. Gabriel Negrei - 1951                                                                                                                                                    
13. Socrat Mardari - 9 februarie 1954
14. Constantin Petrovicescu - 8 septembrie 1949                                                                                                            
15. Nicolae Samsonovici - 15.10.1950
16. Ioan Sichitiu - 29 aprilie 1952                                                                                                                            
17. Gheorghe Stavrescu - 10 ianuarie 1951
18. Ion Topor - 22 iunie 1950,                                                                                                                                              
19. Alexandru Vatamanu - 1951
 
Boto?ani                                                                                                                                                                    
20. Ion Petrovan - 1963
 
Canal Dun?re - Marea Neagr?
21. Gheorghe Giosan - 1953,                                                                                                                                        
22. Alexandru Nicolici - 20.01.1953, Poarta Alb?                                                                                                                                
23. Emil Palangeanu -   23.01.1953, Capul Midia-N?vodari                                                                                                                
24. Nicolae Stoenescu - 02.03.1959, Culmea
25. Constantin Voiculescu - 1953.
 
Dej                               
26. Traian Teodorescu - 1951                                                                                                                                                                              
 
F?g?ra?                                                                                                                                                                              
27. Emanoil Leoveanu - 26.05.1959                                                                                                                            
28. Gheorghe ?tefan Liteanu - 17.02.1959                                                                                                    
29. Gheorghe Linte? – 1955                                                                                                                                
30. Ion Popescu – 1954                                                                                                                                                            
31. Vasile Zorzor – 1952
 
Gala?i                                                                                                                                                                          
32.  Petre Vasilescu - 1959
 
Gherla                                                                                                                                                                          
33. Vasile Pascu - 06.08.                                           
34. Mihail Voicu - 17 .08.1961                                                                                                                          
35. Constantin Voiculescu - 17 septembrie 1955
 

Jilava                                                                                                                                                                   

36. Ion Antonescu - 01.06.                                                    
37. Radu B?ldescu - 02.12.1953                                                                                                                     
38. Sergiu Enulescu - 1949,                                                                                                                      
39. Constantin Iord?nescu – 18.11.1950                                                                                                      
40. Gheorghe Iliescu - 1957                                                                                                                                  
41. Ion Mih?ilescu - 1949,                                                                                                                                  
42. Ion Negulescu - 01.04.1949
43.Romanescu Mihai -1952
44. Radu Rosetti - 02.06.1949                                                                                                                     
45. Constantin Teodorescu -  1950                                                                                                                                          
46. Dumitru Teodorescu - 1957                                                                                                                                            
47. Constantin Piky Vasiliu - 01.06. 1946                                                                                                        
 
Ocnele Mari
48. Arthur Popescu - 1952
 
Pite?ti                                                                                                                                                                                    
49. Mihail Kiriacescu - 1960                                                                                                  
 
Râmnicul S?rat
50. Gheorghe Dobre -  26.03. 1959                                                                                                                                  
51. Constantin Pantazi - 23.01.1958
 
Sighet                                                                                                                                                                                      
52. Henri Cihoski - 18.05.
53. Grigore Georgescu - 1952                                                                                                                                 
54. Alexandru Glatz - 1955
55. Gheorghe Marinescu -1952                                                                                                                                    
56. Nicolae Marinescu - 1953                                                                                                                                  
57. Nicolae Pai? - 1952                                                                                                                                            
58. Alexandru Popovici - 1953                                                                                                                          
59. Epure Popovici - 1953                                                                                                                                
60. Mihai Cehan Racovi?? – 14.08.1954                                                                                                                      
61. Mihail Racovi?? - 28.06.1954                                                                                                                                            
62. Ion R??canu - 25.02.1952
63. Radu Ro?cule? -1952 
64. Nicolae Tataranu - 1952                                                                                                                                            
65. Alexandru T?t?r?scu - 1951,                                                                                                         
66.Gheorghe Vasiliu - 20.09.1954                                                                                                                      
67. Aurel Vlad, - 1953.                                                                                                                                                    
68. Anton Zwiedinek - 1953.
 
Târgu Ocna
69. Constantin Tobescu - 1951
 
V?c?re?ti                                                                                                                                                       
70. Ioan Arbore - 25.12.1954                                                                                                                            
71. Nicolae Ciuperca - 25.05.1950                                                                                                                  
72. Constantin Constantin - 29.02.1948                                                                                                      
73. Grigore Cornicioiu - 16.09.1952                                                                                                                              
74. Constantin Ilasievici - 06.10.1955                                                                                                                  
75. Radu Korne - 28.04.1949                                                                                                                        
76. Vasile Mainescu - 13.05.1953                                                                                                                                    
77 .Ioan Mihaiescu - 22.10.1957                                                                                                                  
78. Gheorghe Rozin - 16.01.1961.
 
Generali deceda?i în deten?ie, pe timpul anchetei:                                                                              
1. Generalul Alexandru Or??anu a murit în deten?ie, la dou? zile dup? arestare, în 1950. Familia presupune c? s-a sinucis cu cianur?.
2. Generalul Balosin Gheorghe, mort în timpul anchetei la Securitate                                                                  
3. Viceamiral Eugeniu Ro?ca a murit în 1950, în închisoare, care nu a putut fi identificat? pe timpul document?rii.
 
Executa?i la Jilava:
Mare?alul Ion Antonescu - 1 iunie 1946
Generalul Constantin Piky Vasiliu - 1 iunie 1946
Generalul Romanescu Mihai - 8 februarie 1952  
 
Fo?ti mini?tri în perioada interbelic? sau în guvernarea Ion Antonescu deceda?i în închisoare:
- Pantazi Constantin - ministru de r?zboi, 1942-1944, arestat la 23 august 1944. Ini?ial a fost condamnat la moarte, dar i s-a comutatat pedeapsa la închisoare pe via?? . A murit la 70 ani, dupa 14 ani detentie, la Râmnicul S?rat . Încarcerat ini?ial la abatorul uman Aiud, a fost transferat la Râmnicul-S?rat unde a murit orb, celula din subteran neavând fereastr?. Diabetul ?i scleroza vaselor renale, precum ?i b?taia cumplit? i-au pus punct vie?ii la 23 ianuarie 1958.[6]
- Iosif Iacobici - ministru ap?r?rii, 1941-1942, arestat în 1946, mort la vârsta de 68 ani, dupa 6 ani deten?ie , la Aiud, suferind de TBC pulmonar ?i osos.[7]
- Ion Negulescu - ministru de r?zboi, 1944-1945, arestat în 1948, mort la vârsta de 62 ani , dupa 1 an deten?ie, la Jilava.[8]
- Nicolae Stoenescu - ministru de finan?e, 1941-1942, arestat în 1945, mort la vârsta de 69 ani, dupa 14 ani deten?ie, la 2 martie 1959, la Culmea, cu diagnosticul de dubl? pneumonie ?i insuficien?? cardiac?.[9]
- Radu Rosetti- ministru educa?iei na?ionale în 1941, arestat în 1945, mort la vârsta de 72 ani, dupa 4 ani deten?ie la Jilava.[10]
- Nicolae Samsonovici - ministru al ap?r?rii, 1933, arestat în luna mai 1950, mort la vârsta de 82 ani, dupa 6 luni de deten?ie , la Sighet, [11] 
- Aldea Aurel - ministru de interne, 1944-1945, arestat în1946, mort la vârsta de 62 ani, dupa 3 ani de deten?ie , la Aiud, b?tut crunt, m?cinat de boli ?i foamete. Avea artrit?, diabet ?i scleroz? cardio-renal?. [12]
- Mihail Racovi?? - ministru de razboi, 1944, arestat în 1950, mort la vârsta de 65 ani, dupa 4 ani de deten?ie, la 28 iunie 1954, în închisoarea Sighet, cu diagnosticul de miocardit? cronic?.[13]
- Ion Sichitiu - ministru al agriculturii, 1941-1942, arestat în 1946, mort la vârsta de 74 ani, dup? 6 ani de deten?ie, la Aiud.[14]
- Henri Cihoschi - ministru al ap?r?rii, 1928-1930, mort în1950 în închisoarea Sighet        
- Constantin Ilasievici - ministrul al ap?r?rii , 4 aprilie -27 decembrie 1937, arestat în 1950, mort, pe timpul anchetei în închisoarea Malmaison, la vîrsta de 74 ani , dup? 5 ani deten?ie, [15]
- Nicolae Ciuperc? - fost ministru al ap?r?rii, 1938-1939, a fost arestat în 1948, a murit în 1950, în vârst? de 68 ani, fiind bolnav de scleroz? cerebral?, sindrom Parkinson, miocardit? ?i azotemie.[16]
- Grigore Georgescu - fost ministru al Lucr?rilor Publice ?i Comunica?iilor , pentru o perioad? de doar 5 luni în anul 1941, a fost arestat în 1946, eliberat din cauza st?rii precare de s?n?tate în 1948, reîncarcerat în anul 1949, moare în anul 1952 la vârsta de 66 de ani.[17]
 
Generali care au supravie?uit deten?iei în închisorile comuniste:
1. Alm?jan Ion
2. Anton Marin
3. Barbu Vasile
4. Barozzi Gheorghe
5. Batcu Alexandru
6. B?descu Constantin
7. B?dulescu Florea
8. Bîrzotescu Emanoil
9. Carlaon? Dumitru
10. Calotescu Cornel
11. Carp Corneliu
12. C?m?ra?u Gheorghe
13. Ceau?u Gheorghe
14. Cialâk Gheorghe
15. Constantinescu Claps
16. Constantinescu Vladimir
17.Coroam? Dumitru
18. D?sc?lescu Nicolae
19. Diculescu Achile
20. Dragomir Nicolae
21. Dumitrache Ion
22. Eremia Ion
23. Filip Agricola
24. Fîlf?nescu Radu
25. Fund??eanu Preda
26. Ghenevan Nicolae
27. Georgescu Grigore
28. Georgescu E. Ioan
29. Gheorghe Mihail
30. Gheorghiu Ermil
31. Ghorghiu R.Gheorghe
32. Ghineraru Nicolae
33. Iliescu Mihail
34. Iliescu Victor
35. Iosipescu Modest
36. Jienescu Gheorghe
37. La?ea Constantin
38. Macellariu Horia
39. Manoliu Gheorghiu
40. Marinescu D. Gheorghe
41. Marinescu Ghe. Gheorghe
42. Marinescu Nicolae
43. Marinescu ?tefan
44. Mociulschi Leonard
45. Mosiu Gheorghe
46. Nasta Alexandru
47. Negrei Gabriel
48. Nicolau Grigore
49. Nicolescu Constantin
50. Panaitiu Constantin  
51. Poenaru Alexandru
52. Popovici Ion
53. Popescu cu David
54. Popescu Dumitru
55. Potopeanu Gheorghe
56.Pretorian Septimiu
57. Saidâc Alexandru
58. S?voiu Gheorghe
59. Seracia Ghedeon
60. Siminel Victor
61. Stavrat Olimpiu
62. St?nescu Traian
63. Stoika Grigore
64. ?ova Nicolae
65. ?teflea Ilie
67. Teodorescu Gheorghe
68. Teodorescu Iosif
69. Teodorescu Paul
70. Tobescu Constantin  
71. Trestioreanu Constantin
72. Trincu Atanase
73. Tudose Dumitru
74.Tudosie Dumitru
75. Zwiedinek Eugen
 
Generali condamna?i în contumacie:
1. Chirnoag? Platon
2. Ion Gheorghe
3. Mih?escu D. Ioan
4. R?descu Nicolae
Lista acestor generali poate fi completat? ?i cu generalul de armat? Gheorghe Avramescu care a fost asasinat, la 3 martie 1945, de c?tre agen?ii N.K.V.D., în condi?ii neelucidate nici pîn? ast?zi.


[1] Mirela Corlatan, „Elita militara: o epurare perfecta”, cotidianu.ro,12 Octombrie 2006
[2] Dr. Alesandru Du?u, Florica Dobre - „Drama generalilor români(1944-1964)”, Editura Enciclopedic?, Bucure?ti,1997, p.11
[3] Col. Petre Otu – Armata în vizorul broului politic(1945-1960)”, Revista Document nr. 3(11)-2000, p.54-59
[4] Dr. Alesandru Du?u, Florica Dobre - op.citate, p.15
[5] Mircea B?lan - Istoria tr?d?rii la români, vol II,Ed. Eurostampa,Timi?oar, 2012, p.427
[6] Ibidem - pag..204
]7]7 Ibidem, pag.140
[8] xxx, Wikipedia, Generalul Ion Negulescu
[9] Dr. Alesandru Du?u, Florica Dobre - op.citate, p252
[10] xxx, Wikipedia, Generalul Radu Rosseti
[11] xxx, Wikipedia, Generalul Nicolae Samsonovici
[12] Dr. Alesandru Du?u, Florica Dobre - op.citate, p19
[13]Ibidem, p.224
[14]xxx, Wikipedia, Generalul Mihail Racovi??
[15] xxx,Wikipedia, Generalul Henri Cihoschi
[16] Dr. Alesandru Du?u, Florica Dobre - op.citate, p.75
[17] Liana Mihai, Cantemir Mo?oiu - „Eroiii nu mor niciodat?”. General Grigore Georgescu
footer