Revista Art-emis
Little Boy & Fat Man - 45 PDF Imprimare Email
Ion Maldarescu   
Miercuri, 07 August 2013 19:18

Little Boy & Fat Man, Japonia, 1945„Ast?zi, dup? anun?area celor petrecute la Hiroshima, lumea ?tie c? materia poate s? piar? într-o zi în care un om, chiar unul singur, va fi luat în sinea lui o asemenea hot?râre.” (François Mauriac Le Figaro”,10 august 1945)

În vara anului 1945 Statele Unite ale Americii au decis s? demonstreze întregii planete noua sa capacitate de distrugere. Documentele de arhiv? demonstreaz? implicarea Marii Britanii în decizia Washingtonului de lansare a bombelor atomice asupra ora?elor Hiroshima ?i Nagasaki. În cadrul reuniunii Comisiei politice mixte din 4 iulie 1945 de la Washington, privind dezvoltarea ?i controlul energiei nucleare, „Guvernul britanic ?i-a exprimat oficial sprijinul pentru bombardarea nuclear? a Japoniei”, referindu-se la bombele atomice Tube Alloys (T.A.), nume de cod pentru programul armei nucleare britanice proiectate în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial. Comisia a fost înfiin?at? în baza Acordului de la Quebec din august 1943 de c?tre S.U.A., Marea Britanie ?i Canada privind dezvoltarea coordonat? a armelor nucleare, iar acordul oficial al Marii Britanii privind folosirea bombelor atomice a survenit dup? ce pre?edintele american Franklin Delano Roosevelt ?i premierul Winston Churchill au convenit, la reuniunea din septembrie 1944, de la New York, c? arma atomic? ar putea fi folosit? împotriva Japoniei când va fi dezvoltat?.

Mare?alul britanic Henry Wilson a declarat în cadrul reuniunii din 4 iulie 1945 de la Washington, prezidat? de ministrul american de r?zboi, Henry Stimson, c? guvernul britanic „subscrie la folosirea armei T.A. împotriva Japoniei”: „Guvernele Regatului Unit ?i Statelor Unite au convent c? armele T.A. ar trebui utilizate de c?tre S.U.A. împotriva Japoniei”, acordul guvernului britanic fiind comunicat de c?tre Wilson. La scurt timp dup? reuniunea Comisiei din iulie 1945, S.U.A. au efectuat primul test cu arma atomic? în New Mexico, iar la 6 ?i 9 august 1945 s-a produs cele dou? bombardamente asupra Japoniei.[1] 

Luni, 6 august 1945, un bombardierul „Enola Gay”, un B-29 Superfortress, modificat pentru o misiune special?, a decolat din Tinian, o insul? din Pacificul de Nord, aflat? la 1500 mile sud, de Japonia, cu un echipaj de 12 oameni la bord. „Little Boy” (B?ie?elul), a?a a fost botezat? prima bomb? atomic?, a fost creat? folosind izotopul radioactiv uraniu-235, iar pentru cercetare ?i producerea acesteia s-au investit dou? miliarde dolari. „Little Boy”, lansat în diminea?a zilei de 6 august 1945, la Hiroshima”, nu era chiar a?a de micu? cum sugereaz? numele; avea 4,25 m lungime ?i cânt?rea cam 4.500 de kilograme. Explozia „b?ie?elului” a dezvoltat o energie echivalent? cu cea a cca. 25.000 tone de trinitrotoluen. Efectele bombei i-au f?cut s? se cutremure ?i pe creatorii ei: profesorul Oppenheimer, generalul Groves, laureatul premiului Nobel, Enrico Fermi ?i pe mul?i al?ii, care abia atunci au perceput adev?rata no?iune a apocalisei.  

Hiroshima, 6 august 1945, ora 8, 15 minute, 17 secunde. A izbucnit o lumin?, un fulger care a orbit 300.000 de oameni ?i a f?cut s? dispar? orice umbr? chiar ?i din cele mai întunecate unghere. Dup? globul de foc a urmat explozia, dar aceasta n-a putut fi auzit? decât la 40-50 de km de Hiroshima, pentru cei afla?i mai aproape, ea transformându-se în t?cere ve?nic?. Suflul provocat de explozie a atins o viteza de 1300 de km pe or? dinspre sfera de foc, smulgând din temelii, pe o raza de mul?i km patra?i, casele care mai r?m?sesera în picioare. Vântul de foc care se pornise, se întorcea c?tre centrul exploziei pe m?sur? ce deasupra ora?ului aerul devenea irespirabil, iar apa râurilor s-a evaporat... Rezultatele bombardamentului de la Hiroshima: 78.150 morti, 13.983 disp?ru?i ?i 37.425 r?ni?i (f?r? a-i include pe cei care au pierit, în chinuri, zeci de ani dup? explozie). Pe o raza de 2,5 km de la centrul exploziei toate cl?dirile au fost distruse, f?când loc de?ertului atomic, pe o suprafata de 11 km patra?i (17.000 de victime pe km patrat dintre care 8000 mor?i ?i disp?ru?i).[1]

La verticala centrului exploziei (hypocentru), temperatura a crescut la aproximativ 7.000 de grade F. Impactul termic creat a fost atât de mare încât hainele s-au aprins pe oameni. Explozia bombei „Little Boy” a generat emiterea de raze Alfa, Beta ?i Gamma. Radia?iile Alfa ?i Beta au fost absorbite de aer, dar razele Gamma ?i neutronii emi?i de explozie au ajuns la sol. Efectele acestora au fost distrug?toare. Cei care s-au aflat în raza de ac?iune a exploziei au decedat la câteva zile mai târziu, al?ii au suferit consecin?ele decenii de-a rândul, cu o medie de 8500 decese pe an. Se estimeaz? c? cca 200.000 de oameni au murit ca rezultat al bombardamentului de la Hiroshima. În timp ce Japonia încearca s? în?eleag? ce se petrecuse, trei zile mai târziu, Statele Unite au lovit din nou, de data aceasta, la Nagasaki.

Echipajul avionului care a bombardat Hiroshima, la 6 august 1945: Col. Tibbets, Cpt. VanKirk, cpt. Lewis, Sgt. Caron, Sgt. Stiborik, Sgt. Duzenbury, Sgt. Shumard.
Echipajul avionului care a bombardat Nagasaki, la 9 august 1945: Cpt. Beahan, Cpt. Van Pelt Jr., lt. Albury, lt.Olivi, mr. Sweeney, Sgt. Buckley, Sgt. Kuharek, Sgt. Gallagher, Sgt. DeHart, Sgt. Spitzer

Not?: Textul este o completare actualizat? a unui mai vechi articol. Un apel la neuitare. Am socotit necesar s? fie republicat, pentru c? zilnic, cu de-a sila, ni se cenzureaz? informa?ia ?i ni se servesc lec?ii de istorie fabricat?. Pe cei care au ordonat aceste crime împotriva umanit??ii nu i-a judecat nimeni. Istoria o scriu înving?torii ?i tot ei împart „dreptatea".


[1] Castelani Gigante, 6 august 1945-„Istoria bombei atomice”, Bucure?ti, E.P.,1968.
footer