Revista Art-emis
Suspendarea lui ?opescu PDF Imprimare Email
Lt. col.(r) Dr. Petre Opri?   
Duminică, 30 Iunie 2013 18:19

Cristian Topescu, art-emis30 de ani de la suspendarea comentatorului sportiv Cristian ?opescu de la Televiziunea Român? (iunie 1983)

În preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal „Italia 1990", echipa na?ional? a României a sus?inut la Copenhaga un meci cu reprezentativa Danemarcei (11 octombrie 1989). Desf??urat? în prezen?a a 45.000 de spectatori, partida s-a încheiat cu o înfrângere categoric? a forma?iei antrenate de Emeric Ienei. Golurile gazdelor au fost înscrise de K. Nielsen ?i Brian Laudrup (în prima repriz?), respectiv Povlsen (în repriza a doua).

Nemul?umit de rezultatul meciului ?i de evolu?ia echipei na?ionale în partida respectiv?, Nicolae Ceau?escu a început ?edin?a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 12 octombrie 1989 cu amenin??ri la adresa cluburilor de fotbal care aveau juc?tori la echipa na?ional?. Concomitent, Elena Ceau?escu a încercat s? pun? paie pe foc, declarând în necuno?tin?? de cauz? astfel: „Armata a dat numai doi juc?tori, unul este de la „Universitatea", iar restul, to?i, de la «Dinamo» (subl.n.)".[1] În realitate, ?ase juc?tori au provenit de la clubul „Dinamo Bucure?ti" (Mircea Rednic, Ioan Andone, Michael Klein, Ioan Ovidiu Sab?u, D?nu? Lupu, Dorin Mateu?), patru erau de la „Steaua Bucure?ti" (Silviu Lung, ?tefan Iovan, Iosif Rotariu ?i Gheorghe Hagi), Gheorghe Popescu evolua la „Universitatea Craiova" ?i Rodion C?m?taru juca la clubul belgian „Charleroi".

Interesant? de semnalat este atitudinea lui Nicolae ?i a Elenei Ceau?escu fa?? de comentatorul sportiv Cristian ?opescu, care fusese suspendat în anul 1983 de la televiziunea român?, pe o perioad? nedeterminat?, deoarece c? a sus?inut în mod public ideea transfer?rii unor juc?tori români la cluburile din str?in?tate. Dup? ?ase ani de la acel eveniment, Rodion C?m?taru, fost component al echipelor „Universitatea Craiova" ?i „Dinamo Bucure?ti", juca în continuare în echipa na?ional? a României, de?i era legitimat la un club din str?in?tate, iar Cristian ?opescu nu avea voie s? comenteze nici o competi?ie sportiv? transmis? în direct sau în reluare de televiziunea român?.

Interdic?ia respectiv? a fost generat? de interpretarea într-un mod tenden?ios, de c?tre prim-ministrul Constantin D?sc?lescu apoi, de c?tre Elena Ceau?escu, a urm?torului comentariu, pe care Cristian ?opescu l-a f?cut într-o pauz? cauzat? de accidentarea mijloca?ului Ilie Balaci, în timpul meciului Suedia-România, disputat în preliminariile Campionatului European de Fotbal ?i difuzat în direct de televiziunea român? (stadionul Rćsunda din Stockholm, 9 iunie 1983): „Dac? (lui Ilie Balaci - n.a.) i se va aproba s? joace peste hotare, ca ?i lui Bölöni ?i lui ?tef?nescu, care sunt de asemenea solicita?i, nu vor fi decât avantaje pentru ?ar?, pentru federa?ie, pentru club, pentru juc?tori ?i pentru echipa na?ional?, iar cel mai mare avantaj, cu efecte considerabile în timp, va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri, care vor vedea c? un juc?tor serios, care munce?te, care se preg?te?te con?tiincios, are la o anumit? vârst? ?ansa de a juca la o echip? str?in? valoroas?, sporind prestigiul fotbalului românesc".[2]

Dup? aproape 30 de ani de la acel eveniment, Cristian ?opescu a avut amabilitatea s? ofere urm?toarea explica?ie: „« În perioada aceea se discuta în cercurile fotbalistice române?ti despre posibilitatea unor juc?tori români, care aveau oferte de la echipe importante din str?in?tate, s? li se permit? s? joace peste hotare. Într-o pauz?, când Ilie Balaci era accidentat ?i primea îngrijiri, am spus c? el, Silviu Lung, ?tef?nescu, Bölöni, C?m?taru au oferte de la echipe importante la vremea aceea, precum Benfica - Lisabona, Fiorentina ?i c? ar fi în folosul lor, al cluburilor lor, al fotbalului românesc în general, s? li se permit? s? ne reprezinte în aceste echipe importante ale Europei. ». Vorbele mele au fost interpretate de primul ministru, s?-i fie ??râna u?oar?!, Constantin D?sc?lescu. El a pus mâna pe telefon, a sunat-o pe tovar??a de la Cabinetul 2, cum i se spunea Elenei Ceau?escu, ?i i-a zis: « ?opescu a îndemnat tinerii din România s? plece din ?ar? ». Am aflat mai târziu asta, de la ?eful lui de cabinet, care mi-a fost coleg în Parlament pân? de curând. (?erban Mih?ilescu - n.a.). Fire?te c? eu nu m? referisem la tinerii din România, nu m? referisem la to?i sportivii sau la to?i fotbali?tii din România, ci numai la câ?iva care jucaser? multe meciuri în na?ional? ?i meritau o asemenea recompens?. Urmarea? Am fost scos din Televiziunea Român?, suspendat pe termen nelimitat. Avea s? dureze pân? în 1990".[3]

Meciul de la Stockholm a fost câ?tigat de echipa României cu scorul de 1-0, prin golul înscris de Rodion C?m?taru, dar Cristian ?opescu a fost suspendat la ordinul cuplului preziden?ial. ?ase ani mai târziu, echipa na?ional? a României a pierdut meciul de la Copenhaga, în favoarea Danemarcei, dar ?i-a luat revan?a la Bucure?ti (15 noiembrie 1989, scor: 3-1) ?i s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal g?zduit de Italia în vara anului 1990.

Dup? anul 1989, Cornel Burtic?, fost pre?edinte al Consiliului Na?ional al Radiodifuziunii (1973-1976), a dorit s? se prezinte drept un ap?r?tor al comentatorului sportiv în fa?a lui Nicolae Ceau?escu, declarând astfel: „Prima dat?, comentând un meci de fotbal în care juca echipa Iugoslaviei, a f?cut o apreciere cu privire la echip?, care a deranjat ambasada acestei ??ri la Bucure?ti ?i autorit??ile de la Belgrad. Ambasada a prezentat un protest la M.A.E. ?i Ceau?escu mi-a spus s?-l scot pe ?opescu din televiziune. Am socotit c? m?sura era prea aspr? ?i am stabilit ca, un timp, s? nu mai apar? pe post, fiindc?-l vedea Ceau?escu ?i iar ie?ea scandal. Dup? o vreme Ceau?escu a uitat cu totul de incident ?i lucrurile au reintrat în normal. A doua oar?, ?opescu a comentat tot un meci de fotbal, dar din Suedia. În aceea?i perioad? fusese o lung? discu?ie privind transferul unor fotbali?ti la cluburi din str?in?tate. Ceau?escu tocmai aprobase transferul lui Ilie Balaci la Fiorentina, în Italia. La sfâr?itul comentariului, ?opescu a spus c? ar fi foarte bine dac? ?i fotbali?tilor români li s-ar permite s? joace în str?in?tate ?i a dat exemplu c? ar fi benefic transferul lui Balaci. Ceau?escu a auzit comentariul ?i s-a enervat, ?i-a adus aminte c? d?duse dispozi?ie s? fie scos ?opescu din televiziune. Dup? care m-a criticat zdrav?n pentru c? n-am f?cut ce-mi spusese prima dat?. Am adoptat aceea?i tactic?, de a-l scoate pe ?opescu de pe post un anumit timp, dup? care s? revin?, cu recomandarea s? fie atent la comentarii (subl.n.)".[4]

Confesiunea lui Cornel Burtic? trebuie privit? cu extrem de mult? circumspec?ie deoarece, în al doilea caz, acesta nu mai îndeplinea nici o func?ie în guvernul României - în momentul disput?rii meciului din Suedia fiind doar director al Uzinei „1 Mai" din Ploie?ti (din octombrie 1982). Nicolae Ceau?escu nu avea nici un motiv s?-l critice pe fostul viceprim-ministru pentru opinia exprimat? la 9 iunie 1983 de Cristian ?opescu, iar Cornel Burtic? nu mai avea nici o putere oficial? pentru a-l retrage din televiziune pe comentatorul sportiv ?i, apoi, de a-l readuce pe acela?i post. Mai mult decât atât, acesta a declarat c? „ultima dat? l-am v?zut pe Ceau?escu în 1982, când m-a exclus din C. C. (Comitetul Central). De atunci, nu am mai vorbit cu el (subl.n.)".[5]

ANEX?
12 octombrie 1989
Stenograma ?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 12 octombrie 1989, în cursul c?reia Nicolae Ceau?escu a criticat evolu?ia echipei na?ionale de fotbal a României, dup? meciul pierdut la Copenhaga în fa?a reprezentativei Danemarcei (fragment).

Stenograma
?edin?ei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.
din ziua de 12 octombrie 1989

?edin?a a fost prezidat? de tovar??ul Nicolae Ceau?escu, secretar general al Partidului Comunist Român.
La ?edin?? au participat tovar??ii: Emil Bobu, Elena Ceau?escu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin D?sc?lescu, Miu Dobrescu, Ludovic Fazeka?, Manea M?nescu, Paul Niculescu, Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pan?, Gheorghe R?dulescu, ?tefan Andrei, Radu B?lan, Gheorghe David, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana Mure?an, Cornel Pacoste, Barbu Petrescu, Tudor Postelnicu, Constantin Radu, Ion Radu, Ion Stoian, Ioan Toma, Ioan Totu, Ion Ursu.

Au fost invita?i tovar??ii: Vasile B?rbulescu, Silviu Curticeanu, Ion Sîrbu, Ion P??an, Ioan Ungur, Marin Enache, Gheorghe Stoica, Eugeniu R?dulescu, Nicolae Vaidescu, Ion M. Nicolae, Petre Fluture, Alexandru Dimitriu, Pavel Aron, Paula Prioteasa, Constantin Zanfir, Gheorghe Constantinescu, Victor Murea, Nicolae Dinu, Eugen Tarhon, Maria Flucs?, Ion St?nescu, Ion Badea, Cornel Pînzaru, Alexandru Necula, Ion Ceau?escu, Vasile Bulucea, Viorel Vizureanu, Ferdinand Nagy, Ioan Folea, Iulian Plo?tinaru, Decebal Urdea, Frusina Ta?m?u, Nicolae Ionescu, Emilian Dobrescu, Ilie V?duva, Dumitru Apostoiu, Nicolae Mihalache, Eugen Florescu, Constantin Mitea, Nicolae Ionescu.

- Tov. Nicolae Ceau?escu: A?i v?zut, asear?, ce s-a întâmplat cu meciul de fotbal?! Mi se pare c? se ocup? un membru al guvernului de sport.
- Tov. Constantin D?sc?lescu: Pur ?i simplu, lips? de organizare.
- Tov. Elena Ceau?escu: Dar nici nu este nevoie s? se ocupe un membru al guvernului. Au jucat foarte prost.
- Tov. Nicolae Ceau?escu: Are ?i guvernul o r?spundere. Guvernul r?spunde ?i de sport, ?i de cultur?. A?a este legea! Trebuie s? mergem ?i s? mânc?m „b?taie" cu 3-0?!
- Tov. Elena Ceau?escu: În orice caz, ne-au f?cut de râs.
- Tov. Nicolae Ceau?escu: I-am spus ?i lui [Emil] Bobu c? dac? aici, nu câ?tig? cele dou? puncte, pur ?i simplu desfiin??m cluburile care au dat juc?torii în echipa na?ional?. S? le comunica?i ?i celor de la [Ministerul de] Interne - le-am spus ?i eu la telefon -, armata este ?i ea aici?, au avut ?i ei juc?tori.
- Tov. Silviu Curticeanu: Tovar??ul [ministru al Ap?r?rii Na?ionale, Vasile] Milea nu este prezent la ?edin??, fiind la Buz?u, la alegeri.
- Tov. Nicolae Ceau?escu: O s? aud?. Repet, desfiin??m toate cluburile care au dat juc?tori, dac? aici nu câ?tig?.
- Tov. Elena Ceau?escu: Armata a dat numai doi juc?tori, unul este de la „Universitatea", iar restul, to?i, de la „Dinamo".
- Tov. Nicolae Ceau?escu: Internele i-au înv??at a?a?! Acas? s? marcheze 10 goluri într-un meci, pe arbitrii - dac? ei nu câ?tig? - le spun c? îi aresteaz?. I-am spus lui [Tudor] Postelnicu c?, dac? un arbitru mai face a?a, nu mai arbitreaz?. Acest lucru a dus la dezorganizare ?i, în ultim? instan??, a dus de râp? sportul. Nu se poate una ca asta. Aceea nu este echip? care acas? s? marcheze 10 goluri ?i dincolo, în deplasare, s? treac? pe lâng? 3 juc?tori, to?i de la „Dinamo" ?i s? bage golul. Pur ?i simplu, nu ?tiu s? se apere. Au înv??at s? mearg? s? câ?tige acas?, la 5-6 goluri diferen??, iar în deplasare s? nu fac? nimic. Nu trebuie s? înve?e fotbal ca s? dea ceva arbitrului!

Trebuie, realmente - i-am spus lui (Emil) Bobu - c? este vinovat, pentru c? ?i el se ocup? de sport, ?i Sec?ia (Comitetului Central) c? trebuia s? cheme, s? stea de vorb? înainte, s? vad? cum se preg?te?te echipa, s? se ocupe de acest lucru. Fiecare unde este pus trebuie s? se ocupe s? urm?reasc? lucrurile. Nu se poate a?a! Se poate pierde, dar aici au pierdut ru?inos, nu au jucat. Nu este vorba c? am fost „b?tu?i", dar nu au jucat. Nu se poate una ca asta!

Aceasta este în afar? de ordinea de zi, îns? s? nu se considere c? am spus întâmpl?tor, ci trebuie s? tragem înv???minte. Nu este un punct la ordinea de zi, dar trebuie s? lu?m m?suri s? punem cap?t, s? punem ordine pentru c? nu se poate merge mai departe a?a!
[...]

Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. - Cancelarie, dosar nr. 60/1989, f. 13-14.

------------------------------------------

 [1] Arhivele Na?ionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 60/1989, f. 14. Pentru detalii, vezi documentul anexat.

[2] Cristian Otopeanu, ?opescu interzis (1983), înregistrare audio provenit? de pe  http://www.youtube.com/watch?v=iWHE1W_Lybc, transcriere: Petre Opri? (07.05.2013).

[3] Idem, Cristian ?opescu: „Cine î?i va aminti de mine?” Replica pentru „citea de pe foi”, pe cine vede cel mai bun jurnalist sportiv ?i vorbele pentru care a fost interzis, Dolce Sport, luni, 28 ianuarie 2013,  http://www.dolce-sport.ro/fotbal/fotbal-intern/cristian-topescu-interviu-steaua-milan-1989-suedia-1983-cristian-otopeanu-18390/ (07.05.2013).

[4] Rodica Chelaru, Culpe care nu se uit?. Convorbiri cu Cornel Burtic?, Curtea Veche Publishing, Bucure?ti, 2001, p. 108-109.

[5] Ibidem, p. 212.

footer