Revista Art-emis
Antarctica - Neu Schwabenland PDF Imprimare Email
Ioan Paul   
MarĹŁi, 29 Ianuarie 2013 02:49
Newschwabenland, art-emisMulte decenii dup? capitularea Germaniei din 1945, o parte a literaturii istorice, pseudo-istorice ?i unele ipoteze au refuzat s? admit? c? Hitler s-a sinucis. Carbonizarea cadavrului ?i îngreunarea identific?rii nu au fost singurele argumente. Însu?i Stalin, la Conferin?a de la Postdam, a declarat (nu se ?tie exact din ce motive) c? dictatorul nazist n-a murit. Ulterior, ?i în S.U.A. a existat un curent favorabil ipotezei c? Hitler, Eva Braun ?i câ?iva apropia?i ar fi fugit cu avionul în Norvegia (în mai 1945), apoi au plecat cu un convoi de submarine spre Polul Sud, acolo unde al Treilea Reich, în urma unei misiuni de explorare a Antarcticii, proclamase în 1939 teritoriul Neu Schwabeland.

O baz? militar? ultraperformant?

Ipoteza conform c?reia Hitler s-ar fi refugiat la Polul Sud se bazeaz?, totu?i, pe argumente suficient de logice, exploatate la maximum de diver?i autori. V? prezent?m, conform importan?ei ?i datelor reale, câteva repere deloc neglijabile[1]:
- De ce l-a interesat pe Hitler un teritoriu în Antarctica, înainte de debutul r?zboiului? În 1938-39, Germania a f?cut o expedi?ie acolo, stabilindu-?i teritoriul „Noul Schwabeland. Hitler avea la dispozi?ie submarine cu mare autonomie de deplasare, utile în ruta foarte costisitoare spre sudul Pacificului.
- Un „inventar" provizoriu f?cut de alia?i flotilei de submarine naziste, dup? r?zboi, a ar?tat ca lipseau zeci de aparate de ultim? genera?ie. Nu se ?tie nici acum unde a disp?rut o parte dintre ele.
- În timpul r?zboiului ?i în anii postbelici, apari?iile de aparate de zbor neidentificate, cu performan?e superioare celor cunoscute, au atras aten?ia asupra unei mari investi?ii secrete germane: for?a de propulsie antigravita?ional? (sau electromagnetic?) ?i avioanele cu o arip? circular? în loc de dou? aripi normale. Nem?ii reu?iser? fabricarea aparatul numit „Sack AS-6", ca ?i americanii ?i canadienii. Se ?tie c? inginerii germani erau deja exper?i in propulsia rachetelor.
În consecin??, s-a emis ipoteza c? aparate sofisticate germane au fost lansate de la baza militar? nazist? „Noul Berlin" (de pe teritoriul „Noua Schwabia") c?tre teritoriul S.U.A. (?i în America de Sud), pentru spionaj ?i intimidare. Incidentele cu martori oculari deveniser? frecvente în America. Nu se ?tie nici pân? ast?zi dac? Dosarele Roswell ?i Kecksburg (numit ?i „Roswell de Pennsylvania") au legatur? cu baza militar? de la Polul Sud, dar este cert c? unii pilo?i ai alia?ilor, chiar în timpul r?zboiului, declaraser? c? fuseser? „h?rtui?i" de obiecte luminoase care le înso?eau avioanele ?i care aveau performan?e superioare. Acest din urma fenomen a primit numele „Foo Fighter" ?i nu de OZN. Coroborat cu aceste performan?e, este sigur c? nazi?tii au experimentat la mina Wenceslas antigravita?ia sau propulsia electromagnetic? (Opera?iunea „Marele Clopot"), iar to?i cei care au lucrat acolo au fost uci?i de Gestapo, pentru înmormantarea secretului.

Opera?iunea „S?ritura la în?l?ime"

„Coinciden?ele" care conduc la concluzia men?ionat? fac trimitere spre considerarea expedi?iei americane la Polul Sud, din 1946-1947, drept o tentativa de distrugere a bazei militare naziste. Oficial, S.U.A. doreau s? experimenteze rezisten?a oamenilor ?i materialelor la condi?ii severe. Atunci de ce a fost nevoie de peste 4.000 de oameni ?i numeroase vase ?i avioane de r?zboi? Din pacate, ?eful expeditiei „HighJump", amiralul Richard Byrd, ar fi declarat la întoarcere c? ar exista un „teritoriu ostil"... Germania nu a avut niciodat? revendic?ri la Polul Sud ?i abia în 1981 ?i-a stabilit acolo unele facilit??i. Cartografic, Neuschwabenland exist? ?i acum (vezi harta).[2]
----------------------------------------------------------------
[1] revistamagazin
[2] Georg Westermann Verlag Braunschweig - Num?r de catalog 10.000 - Pagina: 145
harta „Neu Schwabenland".Harta este inclus? în Diercke 130. Auflage Weltatlas
(edi?ia 1942) revizuit?, în 1966. În col?ul din stânga jos sunt Bludau Mun?ii (în german?: 2400 Bludau BGE) denumire dat? dup? medicului navei, dr. Josef Bludau, care a luat parte la Expedi?ia German? în Antarctica -1938/39.
footer