Revista Art-emis
PDF Imprimare Email
Ioan Ispas   
Duminică, 02 Decembrie 2012 19:49
Ioan Ispas
Armata Român? la Odesa ?i Stalingrad în noti?ele lui Vasili Grossman, corespondent de r?zboi al ziarului sovietic Krasnaia Zvezda

În lucrarea „A writer at war, Vasily Grossman, A soviet journalist with the Red Army 1941-1945", editat? ?i tradus? de Antony Beenor ?i Liuba Vinogradova, editura Vintage, 2005, pe baza noti?elor r?mase ?i a articolelor din ziarul armatei sovietice, „Krasnaya Zvezda", la pag. 192, referitor la b?t?lia de la Stalingrad, descrie ce a v?zut:

„Trupele române, îmbr?cate în uniforme maro ?i c?ciuli din blan? de oaie, nu aveau echipament modern, tunuri antitanc etc. Curând (dup? 23 august 1944 - n.r.) ei au l?sat jos armele ?i au strigat « Antonescu kaput », dar aceasta desigur c? nu i-a salvat. Mii de prizonieri cu mâinile goale au fost impu?ca?i, iar drumurile înghe?ate erau pline de r?m??i?ele armatei învinse." (Vasili Grossman)

Ehrenburg ?i Grossman, amândoi evrei ucrainieni, au scris împreun? cartea „The Black Book" (Carte Neagr?), iar al doilea a depus m?rturie ?i la Tribunalul de la Nürnberg sub forma unui articol referitor la lag?rul de la Treblinka unde a intrat odat? cu Armata Ro?ie; probabil erau ?i prieteni, totu?i total diferi?i în caracter. Nu am citit descrierea Odesei f?cut? de Ehrenburg dup? aruncarea în aer a cl?dirii în care se afla Comandamentul Militar Român. În toat? literatura holocaustului, inspirat? de propaganda sovietic?, se face mare caz de represaliile care au urmat. Cât au fost de reale aceste represalii ?i la ce dimensiuni? Altminteri, orice armat?, inclusiv cea a Israelului de azi, în situa?ii de acest gen recurge la represalii dispropor?ionate, având toat? acoperirea moral? ?i juridic?.

Vasili Grossman, în calitate de corespondent de r?zboi, a intrat în Odesa odat? cu trupele sovietice. Iat? descrierea din noti?ele sale din timpul r?zboiului, pag. 266: „Odesa a fost în sfâr?it securizat? în 10 aprilie 1944. Garnizoana ei a fost format?, în principal, de Armata a 3-a român?. Regimul de ocupa?ie a Ukrainei de sud-vest sub români a fost aproape pl?cut (gentle, în englez?) în compara?ie cu tratamentul german al popula?iei."

Ziua dup? capturarea Odesei

„Portul este gol. Nori?ori de fum. [...] Inscrip?ii la intrarea în cantinele române?ti « Intrarea interzis? germanilor ». Prima ?edin?? a OBCOM (Comitetul regional al Partidului comunist) Odesa... Secretarul OBCOM m-a invitat s? particip. [...] Se g?seau acolo multe alimente, zah?r, pr?jituri, f?in?. Gazdele ofereau acestea nu atât din polite?e cât mai ales ca s? arate regretele românilor pentru ce au l?sat. [...] Darea de seama a secretarului OBCOM: Domanevka a fost locul în care evreii au fost executa?i. Ei au fost du?i acolo de poli?ia ucrainian?. ?eful poli?iei din Domanevka a ucis el însu?i 12.000 de oameni. În noembrie 1942, Antonescu a emis legi care d?deau drepturi evreilor. Execu?iile în mas? care au avut loc în cursul anului 1942 au fost oprite. ?eful poli?iei din Domanevka ?i opt din cei mai apropia?i colaboratori au fost aresta?i de români, du?i la Tiraspol ?i trimi?i în judecat?. Crime a f?cut ?i procurorul public (din Domanevka), un jurist rus din Odesa, care ucidea opt sau nou? oameni pe zi ca s? se distreze. Aceasta se numea pentru el « s? mergem la împu?cat ». Ei ucideau oamenii în grupuri separate [...]. Pân? a fost publicat ordinul lui Antonescu, doar 380 de evrei din Odessa au mai putut p?r?si Domanevka ?i patruzeci de copii care se aflau în cre??. Num?rul total al evreilor din Odesa executa?i în Domanevka a fost aproape 90.000. Cei care au supravie?uit au primit ajutor de la vasili GrossmanComitetele evreie?ti din România."

„... ucrainienii i-au ajutat pe germani la masacrarea evreilor."

Binen?eles c? asemenea însemn?ri nu au ap?rut ?i nu puteau ap?rea în ziarul armatei. Este ?i meritul celor care au tradus ?i publicat noti?ele lui Grossman, Antony Beevor ?i Liuba Vinogradova, c? nu le-au „trecut cu vederea" ?i le-au publicat a?a cum au fost scrise, chiar dac? nu sunt pe placul autorilor ?i fal?ilor martori care au pus în cârca românilor tot ce s-a întâmplat in Transnistria. Iat? c? secretarul de partid comunist din Odesa, la câteva zile dup? retragerea românilor nu are nimic de repro?at românilor, nu ?tie nimic de „groz?viile" f?cute la cucerirea Odesei. De ce? Simplu: pentru c? acele groz?vii au fost inventate la ani mul?i dup? 1944. A?a se explic? ?i de ce Tribunalul Poporului din Odesa l-a g?sit nevinovat pe guvernatorul Alexianu, singurul guvernator pe care sovieticii nu l-au condamnat la moarte dup? r?zboi: niciun localnic, tr?itor sub guvernarea lui George Alexianu, nu a avut ceva de reclamat în fa?a tribunalului împotriva felului cum George Alexianu a administrat regiunea. Tot Grossman explic? în noti?ele sale de ce au fost atât de porni?i ucrainienii împotriva evreilor, astfel la pag. VIII afl?m: „În 1932, zece ani dup? r?zboiul civil, campania dus? de Stalin împotriva culacilor (a chiaburilor) ?i pentru colectivizarea for?at? a agriculturii a provocat o mare foamete si moartea a ?apte milioane de oameni. [...] Agen?ii stalini?ti au r?spândit zvonul c? evreii au fost de vin? pentru aceast? foamete. Acest factor ar putea explica mai târziu entuziasmul cu care ucrainienii i-au ajutat pe germani la masacrarea evreilor." Nici de data aceasta nu apare implicarea românilor în ac?iunile ucrainienilor. Desigur c? sovieticilor nu le convenea s? se afle despre ce au f?cut ucrainienii, în fond Ucraina f?cea parte din U.R.S.S., a?a c? le-a convenit ca totul s? fie pus pe seama germanilor ?i a românilor, un rol important în montarea acestui neadev?r avându-l Ilya Ehrenburg. footer